• Kalendář

Kalendář


Katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK v Praze spolu se společností H-mat, o.p.s. pořádá druhý ročník konference Setkání s Hejného metodou pro učitele matematiky 2. stupně a učitele 1. stupně ZŠ a MŠ. Konference se koná dne 3. 11. 2018 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.


Konference opět bude zaměřena na prezentaci a sdílení osobních zkušeností učitelů s vyučováním matematice Hejného metodou, na výsledky práce, na diskuse formou kulatých stolů o aktuálních problémech jako je například hodnocení žáků, testování, práce s rodiči, práce s talentovanými i méně zdatnými žáky, práce s pomůckami. Dále budou zařazeny dílny s obsahem, který nebývá běžnou součástí programu letních škol. Úvodní zvanou přednášku přednese profesor Milan Hejný.

Začátek akce 3. listopadu 2018 v ...
Konec akce 3. listopadu 2018 v ...
Organizátor KMDM
Sdílet na: