• Kalendář

Kalendář


Vážené absolventky, vážení absolventi studia na katedře matematiky a didaktiky matematiky PedF UK v oboru matematika či v oboru učitelství 1. stupně,


dovolujeme si vás tímto pozvat na první Setkání absolventů těchto oborů, které se koná dne 22. 11. 2018 od 15:30 na Pedagogické fakultě UK v Praze, M. Rettigové 4, Praha 1.


Věříme, že setkání absolventů by mohlo být dobrou příležitostí, abyste se znovu setkali s vašimi spolužáky i vyučujícími. Na programu budou vystoupení členů katedry, která se budou týkat jak současnosti, tak minulosti na katedře, aktuálních informací o didaktické přípravě na katedře včetně Hejného metody apod.


V neposlední řadě se rádi dozvíme o vašich zkušenostech, o tom, kde působíte, jak se vám učí (učíte-li) apod., při neformální diskusi po skončení programu. Na setkání s vámi se také těší zástupci současné studentské oborové rady, kteří připravují možnost setkání současných a minulých studentů ve vinárně po skončení akce.


Pokud uvažujete o tom, že se setkání zúčastníte, oceníme, pokud o tom na adresu katerina.pelantova@pedf.cuni.cz napíšete spolu s vaším oborem. Abychom mohli naplánovat místnosti i občerstvení.


Dále si dovoluji informovat při této příležitosti o třech událostech, které by vás mohly zajímat. Jednak to je konference Dva dny s didaktikou matematiky v únoru 2019 (https://www.suma.jcmf.cz/news/dva-dny-s-didaktikou-matematiky/), která je určena učitelům 1. stupně a učitelům matematiky všech stupňů škol. Za druhé je to jednodenní seminář pro učitele matematiky na ČVUT v Praze, který pořádají ve spolupráci s námi (https://www.fjfi.cvut.cz/cz/107-cz/media/vzdelavaci-akce-verejnost/6940-matematika-pro-zivot/). Poslední informace se týká dne otevřených dveří pro případné uchazeče o doktorské studium v didaktice matematiky, který se koná v pondělí 10.12. 15-17 na fakultě. Pokud tedy o tomto studium potenciálně uvažujete, je to dobrá příležitost se přijít zeptat na věci, které by vás zajímaly. (Samozřejmě pokud v té době nemáte čas, můžete se ozvat e-mailem.)


Těšíme se na setkání s vámi.


S pozdravem


doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.


Vedoucí KMDM

Začátek akce 22. listopadu 2018 v 15:30
Konec akce 22. listopadu 2018 v ....
Organizátor KMDM
Webové stránky https://www.facebook.com/events/2186599748079850/?active_tab=discussion
Místo konání akce R016, R318, R319, R302
Rezervace katerina.pelantova@pedf.cuni.cz
Sdílet na: