• Kalendář

Kalendář


O kompetentných superdeťoch: nový verejný diskurz o vzdelávaní a jeho dôsledky

host: Ondrej Kaščák (Trnavská univerzita)


Cez premeny súčasného verejného diskurzu o vzdelávaní sa poukáže na dnešnú hlbokú transformáciu celého sociálneho sektora vzdelávania/školstva. Dochádza k redefinícii jeho aktérov, ale aj významu sektora ako takého a taktiež aj k inštalovaniu nových foriem jeho správy. Táto ekonomizujúca premena, ktorá sa v našich podmienkach odohráva zhruba od začiatku milénia, produkuje viaceré pnutia, komplikácie a negatívne dôsledky. V prednáške bude daný stav a jeho dôsledky predmetom diskusie, no zároveň sa otvorí otázka, či neexistuje v tomto sektore akýsi typický prístup postkomunistických krajín v podobe akéhosi "autoritárskeho neoliberalizmu".

Začátek akce 15. listopadu 2018 v 18:30
Konec akce 15. listopadu 2018 v 20:00
Organizátor FSV Hollar
Webové stránky https://www.facebook.com/events/2168592673382208/?active_tab=about
Místo konání akce budova FSV Hollar, Smetanovo nábř. 6, místnost 215
Sdílet na: