• Kalendář

Kalendář
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra preprimární a primární pedagogiky, Asociace předškolní výchovy a pražská pobočka České pedagogické společnosti

Vás srdečně zvou na tradiční odborné setkání s MUDr. Františkem Koukolíkem, DrSc., které se koná v pátek 11. ledna 2019 v aule Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy od 13.30 hod.


Téma přednášky s následnou diskuzí:

Motivace a plánování


Motivace a plánování patří mezi základní mechanismy lidského chování. Vzájemně souvisejí. Existuje řada definic motivace. Motivační pyramidu sestavil v 60 tých letech minulého století A. H. Maslow, americký psycholog z humanistické školy. Motivaci úspěšně formalizoval G. A. Miller: očekávání x hodnota. Motivace =1 + impulzivita x doba dosažení.


Neuronální mechanismus motivace je dán činností centrálního systému odměny, sítě s uzly v hloubce mozku a některých oblastech mozkové kůry. Základní funkce centrálního systému odměny je udržování rovnováhy mezi proměnami zevního a vnitřního prostředí organismu. Poruchy motivace doprovázejí depresi, schizofrenii, užívání psychoaktivních látek, poruchy osobnosti a tělesná onemocnění.

Plánování závisí na funkční předních částí čelních laloků mozku a jejich spojů s dalšími mozkovými oblastmi. Má algoritmus. Žádné plánování není dokonalé. Člověk nemusí informace zjistit, protože v prostředí nejsou, informace v prostředí jsou, ale není schopen je rozlišit, informacím nevěnuje pozornost, informace zpracuje mylně, nebo stupidně (stupidita je něco jiného než hloupost). Plánování není schopna nízká inteligence, narušují je poznávací předpojatosti, víra a magické myšlení, sebeklamy, iracionalita, stupidita a onemocnění.


Studenti a zaměstnanci UK (na základě předložení průkazu), členové APV a ČPdS mají vstup zdarma, ostatní účastníci hradí poplatek 100 Kč.


Začátek akce 11. ledna 2019 v 13:00
Konec akce 11. ledna 2019 v ...
Místo konání akce aula
Vstupné Studenti a zaměstnanci UK (na základě předložení průkazu), členové APV a ČPdS mají vstup zdarma, ostatní účastníci hradí poplatek 100 Kč.
Sdílet na: