• Kalendář

Kalendář


Ve dnech 11. a 12. prosince 2018 se v Praze, pod záštitou rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA, uskuteční 8. ročník mezinárodní konference Vzdělávání dospělých 2018.

Konferenci pořádá Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Českou andragogickou společností. Výstupy z předchozích ročníků byly zařazeny do databáze Web of Science.

Konferenci odborně garantují prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr., děkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA, vedoucí Katedry andragogiky a managementu. Referáty přednesou evropští odborníci z oblasti počátečního a dalšího vzdělávání. Organizační zabezpečení konference připadá katedře andragogiky a managementu vzdělávání.


Program konference je orientován na následující témata: • Využití nových informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání. • Rozvoj a význam transverzálních kompetencí v kontextu globalizace. • Další profesní vzdělávání v éře automatizace a digitalizace.


Bližší informace získáte na webových stránkách katedry andragogiky a managementu vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (www.kamv.cz)


Začátek akce 11. prosince 2018 v ...
Konec akce 12. prosince 2018 v ...
Organizátor Katedra andragogiky a managementu
Webové stránky www.kamv.cz
Místo konání akce Václavské náměstí 31
Sdílet na: