Úřední deska

Níže uvedeným studentům nemohla být doručena pošta z Pedagogické fakulty UK.

Není-li uvedeno jinak, jsou dopisy uloženy na studijním oddělení, Magdalény Rettigové 4, Praha 1.

ze dne 9.6.2017

Elizaveta Guseva,rok nar. 1999, č.j. 000170/16/DII/1/SO/193092/Cib/B FJ-ZSV/VÝZ

Šnobl Ondřej, rok nar. 1987, č.j. 003923/17/DII/1/SO/193092/Squ/B PSRSP/POPL

ze dne 26.6.2017

Sorokina Maria, rok nar. 1995, č.j. 005192/17/DII/1/SO/193092/Cib/B VV/NT

Tartakovskaya Alexandra, rok nar. 1994, č.j. 003907/17/DII/1/SO/193092/Mat/B AJ-RJ/POPL

Vlček Martin, rok nar. 1986, č.j. 3382/17/D/IV/1/193000/Říh/POP

Forró Petr, rok nar. 1991, č.j. 3645-3646/17DIV/2/193000/SO/Mat/UZN

Lojková Zuzana, rok nar. 1990, č.j. 130636/16/DXI/1/193000/Říh/POPL

 

ze dne 19.6.2017

Níže uvedeným uchazečům nemohla být doručena pošta z Pedagogické fakulty UK.

Není-li uvedeno jinak, jsou dopisy uloženy na oddělení pro vědeckou činnost, Magdalény Rettigové 4, Praha 1.

Mgr. Tereza Havlovicová, rok. nar. 1989, čj. 007420/17/DII/SO/193092/Něm

Mgr. Lucie Fürstová, rok. nar.  1989, čj. 007397/17/DII/193092/Něm

Mgr. Martina Hrkalová, rok. nar. 1983, čj. 007410/17/DII/SO/193092/Něm

Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: