Organizační struktura

PhDr. Eva Kalfiřtová

E-mail
: eva.kalfirtova@pedf.cuni.cz
Členství - Akademický senát
Pracoviště - Katedra francouzského jazyka a literatury zástupkyně vedoucího , tajemnice , Kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Budova
: [R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Místnost
: 450
Telefon
: 221 900 297
Linka
: 297
Členství - Studijní komise
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: