Děkan

Děkan stojí v čele fakulty a řídí ji. Do své funkce je jmenován rektorem na návrh akademického senátu fakulty; těmto orgánům je také z výkonu své funkce odpovědný.

Děkan: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
Poslední změna: 8. duben 2022 12:40 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: