• Studenti
  • Pregraduální studium (Bc., NMgr., Mgr.)

Pregraduální studium (Bc., NMgr., Mgr.)

  • Bc. – bakalářské studium (tříleté)

  • NMgr. – navazující magisterské studium (dvouleté studium navazující na bakalářské)

  • Mgr. – nenavazující magisterské studium ("nedělené" pětileté studium) – Učitelství pro 1. stupeň ZŠ


Forma studia:


  • PS – prezenční

  • KS – kombinovaná


Poslední změna: 5. leden 2018 10:44 
Sdílet na: