• Studenti
  • Pregraduální studium (Bc., NMgr., Mgr.)

Pregraduální studium (Bc., NMgr., Mgr.)

  • Bc. – bakalářské studium (3 roky)

  • NMgr. – navazující magisterské studium (2 roky)

  • Mgr. – nedělené magisterské studium (5 let) – Učitelství pro 1. stupeň ZŠ


Forma studia:


  • PS – prezenční

  • KS – kombinovaná


Poslední změna: 21. únor 2017 13:32 
Sdílet na: