Studenti radí studentům

KONZULTAČNÍ HODINY

  • Během zkouškového období jsou konzultace tutorů možné po dohodě s Vámi vybraným tutorem (volte dle níže uvedené tabulky se jmény a emaily tutorů).

    Za tutory přejeme úspěšné zkouškové období a slunečné prázdniny!


STUDENTI RADÍ STUDENTŮM

Studenti 1. ročníku, v prezenční i kombinované formě studia, se mohou v případě obtíží spojených s nástupem a v průběhu studia v prvním ročníku obrátit na šest tutorů – studentů Pedagogické fakulty1. Jejich seznam najdete níže, v Rozdělení agendy tutorů.


Jak se setkat a komunikovat s tutory?

  1. S tutory se setkáte při zápisu do studia a na předstudijním soustředění – budou vás informovat o jejich pomoci vám.

  2. Začínajícím studentům doporučujeme zejména sledovat portál Moodle, Helpdesk SIS, kde budou tutoři odpovídat na konkrétní dotazy podle jednotlivých oblastí a přidělených oborů. Nemusíte proto ihned kontaktovat tutory přímo, budete-li mít nějaký problém, nýbrž se nejdříve přesvědčte, zda se již jiný student nedotazuje na to, co vás zajímá; případně napište do Helpdesku svůj dotaz.

    Viz http://moodle.pedf.cuni.cz, ikonka Helpdes SIS.

  3. Od začátku akademického roku mají tutoři vypsány konzultační hodiny, ve kterých je můžete navštívit, nejlépe po předem dohodnutém setkání prostřednictvím mailu. Rozpis a místo konzultací najdete na těchto webových stránkách.

  4. V průběhu akademického roku budou mít tutoři vyhlášené semináře na daná témata – datum bude zveřejněn na těchto stránkách, v Helpdesku a na plazmě při vstupu do hlavní budovy fakulty.


Na koho se obrátit v případě individuální konzultace (mailové, osobní)?

Studenti mají rozdělenou agendu podle oblasti studia, ve kterých mohou mít nastupující studenti nejasnosti – obracejte se prosím pouze na studenty, kteří se o danou oblast starají (viz Rozdělení agendy tutorů). Pokud píšete více tutorům najednou, vždy jim pošlete email jako hromadný email (tj. všem najednou) či formou kopie tak, aby věděli, komu již následně bylo či nebylo odpovězeno.


Rozdělení agendy tutorů


Bakalářské studium - obory se zaměřením na vzděláváníRadek Slavík (radek.slavik@pedf.cuni.cz),


Jan Vais (jan.vais@pedf.cuni.cz)Navazující magisterské studium, Vychovatelství, Školský management, Management ve vzdělávání, CŽVMonika Boušková (monika.bouskova@pedf.cuni.cz)Učitelství pro 1.stupeň základní školy, Učitelství pro mateřské školyVeronika Havelková (veronika.havelkova@pedf.cuni.cz)Psychologie a speciální pedagogika, studenti se speciálními potřebamiJan Sácký (jan.sacky@pedf.cuni.cz)Komunikace na HELPDESK SIS a FB (Studenti PedF UK a Prváci UK PEDF)Martina Koláčná (martina.kolacna@pedf.cuni.cz) Poznámky

1

Studentští tutoři na PedF


Pedagogická fakulta se v akademickém roce 2011/2012 účastnila centralizovaného rozvojového projektu UK v Praze, s názvem „Studenti radí studentům – rozvoj vzájemného poradenství“. Projekt byl zaměřen na zkvalitňování služeb pro studenty prvních ročníků UK. Podstatou projektu bylo navržení, vytvoření a využití systému podpory studentů – tutorů, který by sloužil pro lepší orientaci studentů prvních ročníků.


Vzhledem k tomu, že se tutoři v pomoci studentům ověřili, jejich činnost pokračuje nadále i po skončení projektu.


doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.


proděkanky pro studijní záležitosti


V Praze dne 1.10.2016


Poslední změna: 9. červen 2017 08:47 
Sdílet na: