Tvůrčí volno

Aktuální vyhlášené výběrové řízení

Žádost

 • Opatření děkana 8/2012

  Pravidla přidělování finančních prostředků pro realizaci tvůrčího volna (tzv. sabatiklů) na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy


 • Žadatel předloží nejpozději do jednoho měsíce po skončení tvůrčího volna děkanovi dokončenou habilitační práci, monografii či jiný dokončený text podle kategorie tvůrčího volna, které mu bylo uděleno.


Výsledky výběrového řízení

 • Výsledek výběrového řízení na přidělení finančních prostředků pro realizaci tvůrčího volna v letním semestru 2016/17:

  katedra psychologie - PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.

  katedra germanistiky - PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.

  katedra výtvarné výchovy - doc. ak. malíř Martin Velíšek, Ph.D.

 • Výsledek výběrového řízení na přidělení finančních prostředků pro realizaci tvůrčího volna v letním semestru 2015/16:

  katedra občanské výchovy a filozofie - prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.

 • Výsledek výběrového řízení na přidělení finančních prostředků pro realizaci tvůrčího volna v letním semestru 2013/14:

  katedra psychologie - PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.

 • Výsledek výběrového řízení na přidělení finančních prostředků pro realizaci tvůrčího volna v zimním semestru 2013/14:

  katedra dějin a didaktiky dějepisu - prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.

 • Výsledek výběrového řízení na přidělení finančních prostředků pro realizaci tvůrčího volna v letním semestru 2012/13:

  katedra české literatury - PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.

 • Výsledek výběrového řízení na přidělení finančních prostředků pro realizaci tvůrčího volna v zimním semestru 2012/13:

  katedra matematiky a didaktiky matematiky: - RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

  katedra primární pedagogiky - PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.


Poslední změna: 11. květen 2017 15:33 
Sdílet na: