Rigorózní řízení

Ke státní rigorózní zkoušce na PedF UK podle § 46 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění se mohou přihlásit absolventi magisterských studijních programů v oblasti pedagogických věd. Na PedF UK lze konat státní rigorózní zkoušku v oboru studia, ve kterém získal uchazeč titul magistr a pro který má PedF UK akreditaci


Konání státní rigorózní zkoušky se řídí:

Rigorózním řádem Univerzity Karlovy v Praze

Rigorózním řádem PedF UK


Dne 1. 1. 2016 nabyla účinnosti změna Rigorózního řádu Univerzity Karlovy v Praze (změna v čl. 6 „Poplatek a náhrada nákladů“ – zrušen původní odstavec 3 vztahující se k nákladům spojených s promocí a s ozdobným provedením diplomu).


Rigorózní řízení zatím není časově omezeno.


Poplatky spojené s rigorózním řízením stanovuje Opatření děkana č. 11/2016.


DLE TOHOTO OPATŘENÍ SE ZA KONZULTACE PLATÍ JIŽ PŘI PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY KE STÁTNÍ RIGORÓZNÍ ZKOUŠCE


UPOZORNĚNÍ: VARIABILNÍ SYMBOLY PRO PLATBU ZA PŘIHLÁŠKU A ZA KONZULTACE JSOU ODLIŠNÉ

Přihláška ke státní rigorózní zkoušce: poplatek 5800 Kč, variabilní symbol platby: 110093

Platba za konzultace: výše poplatku závisí na objednaném počtu hodin, variabilní symbol 110095


Rigorózní řízení vyřizuje vedoucí studijního oddělení: 

PhDr. Eva Vachudová, Ph.D., , tel.: 221 900 263

konzultace: čtvrtek 16.00–17.00 po předchozí domluvě


Poslední změna: 23. prosinec 2016 23:08 
Sdílet na: