Doktorské studium

Aktuální informace


 • Úřední dny oddělení vědy v době letních prázdnin

  10. 7. 2017  10.00 – 14.00 hodin  

  13. 7. 2017  10.00 – 14.00 hodin  

  17. 7. 2017 10.00 – 14.00 hodin  

  20. 7. 2017 10.00 – 14.00 hodin  

  24. 7. 2017 10.00 – 14.00 hodin  

    3. 8. 2017 10.00 – 14.00 hodin  

  17. 8. 2017  10.00 – 14.00 hodin  

  24. 8. 2017  10.00. – 14.00 hodin  

  28. 8. 2017  10.00. – 14.00 hodin

  31. 8. 2017  10.00 – 14.00 hodin  


 • Seminář pro studenty doktorského studia "Metodické aspekty inkluzivní pedagogiky" doc. Vandy Hájkové  proběhne 23.6.2017 od 14 do 5 hodin v R 209.  


 • kurz Výzkumné dovednosti - Trénink a podpora dovedností pro úspěšné zvládnutí doktorského studia

  Bloková výuka se koná ve dnech 19. — 22. 9. 2017 v prostorách katedry psychologie  PedF UK (místnost bude upřesněna)Myslíkova 7, Praha 1


 • Žádosti o Hlavkovu kolej na akademicky rok 2017/2018

  v souladu s nadační listinou „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových" a příslušnou smlouvou,

  uzavřenou mezi touto nadací a ČVUT, bude pro UK Karlovu vyhrazeno v tomto roce 60 míst na

  Hlávkově koleji. Tato místa jsou určena zejména pro studenty doktorských studijních programů,

  kteří dle výše zmíněné smlouvy dosahují výborných studijních nebo vědeckých a pedagogických výsledků,

  jsou nemajetní, nemají byt v Praze a nejsou podnikateli.

  Žádosti podepsané děkanem příslušné fakulty je třeba doručitna rektorát UK (Odbor pro studium

  a záležitosti studentů) do 12. 5. 2017. S případnými dotazy je možno se obracet na ing. Richarda Jiráska

  email: richard.jirasek@ruk.cuni.cz Vzor přihlášky je v elektronické podobě např. na adrese

  http://www.hlavkovanadace.cz/kolej.php


 • Možnost zapojení se do týmu CEFRESu pro doktorandy ze zemí V4 a Francie, včetně stipendií pro doktorandy z Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR.

  AAC : Aides doctorales au CEFRES (France et pays de Visegrad) 2017-2018

  Date limite de dépôt des dossiers : 27 mars 2017 (19h00)

  Publication des résultats finaux : 2 juin 2017

  Période de la mobilité : 1er septembre 2017 – 31 août 2018

  Le CEFRES offre des aides à la mobilité d'un an à des doctorants en 2e année de thèse ou plus inscrits dans une université en France, Hongrie, Pologne, République tchèque ou Slovaquie. Les travaux des doctorants doivent s'inscrire dans l'un des axes de recherches du CEFRES. La maîtrise de l'anglais est obligatoire, celle du français appréciée. Les doctorants retenus rejoindront l'équipe du CEFRES et participeront à la vie scientifique du centre à Prague.

  Pour des doctorants de l'Université Charles et/ou de l'Académie des sciences de République tchèque, voir l'AAC en français.

  Pour des doctorants de France, d'autres universités en République tchèque et des pays de Visegrad, voir l'AAC en français.

  Les dossiers peuvent être envoyés en français ou en anglais.

  Pour toute question, s'adresser à Mme Věra Štofaníková.


  CFA: PhD Fellowships at CEFRES (France & Visegrad Countries) 2017-2018

  Deadline for submission: 27 March 2017 (7 PM)

  Final notification due: 2 June 2017

  Duration: September 1st 2017 – August 31st 2018

  CEFRES offers year-long fellowships at the center to 2nd year and above PhD students from France and the Visegrad countries (Hungary, Poland, Slovakia, and the Czech Republic). Fellows' research should contribute to one of CEFRES's research areas. Good command of English is mandatory, command of French is appreciated. The selected PhD fellows will join CEFRES team and take part in the center's scientific life.

  For PhD students from Charles University and/or the Czech Academy of Sciences, see the call in Czech or in English

  For PhD students from France, other universities in the Czech Republic and from the other Visegrad countries, see the call in Czech or in English

  Application packages can be sent in French or in English.

  For questions on the application procedure, contact Mrs Věra Štofaníková.


 • Info: možnost publikovat v mezinárodním vědeckém interdisciplinárním e-časopise Ecoletra.com Scientific eJournal.

  Uzávierka pre zasielanie príspevkov je predĺžená do 26.03.2017.

  Časopis má pridelené ISSN 2377-9748 autoritou U.S. ISSN Center a jeho vydavateľom je vydavateľstvo Ecoletra.com, LLC so sídlom v 16192 COASTAL HWY, LEWES, DE 19958, USA, www.ecoletra.com.


 • International Academic Conference E-METHODOLOGY March 29-30, 2017  

  http://www.e-methodology.eu/conference/

  International Academic Conference "e-methodology" is dedicated to the difficulties connected with research in social sciences and humanities conducted by means of the Internet, as well as the opportunities that it provides. We accept theoretical lectures on this subject and lectures presenting the results of research conducted on or by means of the Internet (understood as a research environment and/or a research tool). We would like the authors to pay special attention to the specificity of Internet

  methodology. Three sections:

  1) "About the Internet" - Theory. (Theoretical papers on the difficulties and the opportunities created by using the Internet in scientific research)

  2) "On the Internet"- Research (The results of research conducted by means of the Internet)

  3) "With the Internet"- Projects (Project reports and research/educational projects presenting the opportunities provided by using the Internet)


 • Pozvánka - Leru doctoral summer school, 9. - 14. 7. 2017, Univerzity of Zurich 

  OBČANSKÁ VĚDA – SPOJENÍ MEZI VÝZKUMEM A VEŘEJNOU ÚČASTÍ

  TÉMA: Občanská věda je vědecký výzkum prováděný, zcela nebo částečně, amatérskými nebo neprofesionálními vědci. Ze spolupráce by měly těžit obě strany tj. vědci z možnosti sbírat data z většího území a s menšími náklady a dobrovolníci pak ze zajímavých aktivit a nových poznatků, zejména v oblasti práva, etiky, obchodu a soukromí.

  KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT: Účastníky by měli být středně pokročilí nebo pokročilí doktorandi z různých vědních oborů. Výhodou (ne však podmínkou) jsou znalosti programování. Veškerý program je v angličtině - výborná úroveň AJ je podmínkou

  ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 500 Euro – je plně hrazen Universitou v Zurichu, stejně tak cestovné do výše 250 Euro.

  Studenti Ph.D. studia se mohou přihlásit do 20. 3. 2017 na e-mail

  magdalena.kostakova@ruk.cuni.cz, a to zasláním svého CV a krátkého motivačního dopisu. Z přihlášených kandidátů bude následně vybrán jeden, který se projektu zúčastní za Univerzitu Karlovu. 

  LERU Doctoral Summer School

  Provisional Program : Citizen Science – nexus between research and public engagemen


 • Semináře IPSC pro doktorandy - viz http://ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?cid=kipsc


  14. března 2017 Možnosti zahraničních stáží pro doktorandy

  16. března 2017 Jen CV nestačí. Profesionálem na síti LinkedIn

  16. března 2017 Přednáška Klubu Alumni UK: Svědectví pamětníků aneb Centrum vizuální historie Malach

  22. března 2017 Motivating Students

  28. března 2017 Možnosti studia v Německu, Rakousku a ve Švýcarsku

  29. března 2017 Využití myšlenkových map při organizaci informací

  4. dubna 2017 – 5. dubna 2017 Specifika VŠ studia studentů se zdravotním postižením na UK

  4. dubna 2017 Možnosti studia v zemích Skandinávie, v Dánsku a na Islandu

  5. dubna 2017 Developing effective presentations in English I.

  5. dubna 2017 But What About Covering My Content? / Content Monster

  11. dubna 2017 Možnosti studia ve Francii a zemích Beneluxu

  12. dubna 2017 Assessment Centrum nanečisto!

  20. dubna 2017 Finanční plán pro studenty

  22. dubna 2017 Den celoživotního vzdělávání & Festival absolventů

  27. dubna 2017 Řešení konfliktů na pracovišti

  2. května 2017 Možnosti studia v zemích Asie a Latinské Ameriky

  3. května 2017 Outcomes-Based Course Design

  11. května 2017 Kariéra ve vědě

  17. května 2017 Koučování a sebekoučování

  25. května 2017 Asertivní dovednosti


 • GA UK aplikace závěrečné zprávy od fakultní termín do 31.3.2017


 • Vážené doktorandky, Vážení doktorandi,

  právě byla založena Česká asociace doktorandek a doktorandů, z. s., jejímž cílem je sdružovat studující doktorského studia napříč všemi obory a institucemi v ČR, podporovat jejich informovanost, spolupráci a profesní rozvoj.

  První kulatý stůl, jehož cílem je představit asociaci a získat zpětnou vazbu od studujících proběhne 5. října 2016 od 17:00 v Akademickém konferenčním centru (Husova 4a, Praha 1) a je otevřena pro všechny studující jakéhokoli doktorského programu v ČR. Přijďte se dozvědět víc, zúčastnit se debaty o budoucí podobě asociace, o tom, co pro Vás a další doktorandky a doktorandy může ČAD, z. s. udělat, a rozmyslet si, zda a jak se zapojit.

  Bližší informace o asociaci najdete na webových stránkách www.doktorandivcr.cz.  Poslední změna: 4. červenec 2017 14:41 
Sdílet na: