Kurzy a semináře


Kurzy a semináře pro doktorské studium na  PedF UK


Doktorandi se nahlásí do zvoleného kurzu přímo příslušnému vyučujícímu, který dle zájmu daný kurz otevře a stanoví termín jeho konání.


Studijní programy:


Anglický jazyk a literatura s didaktikou


Didaktika českého jazyka


Didaktika chemie


Didaktika matematiky


Didaktika výtvarné výchovy


Filozofie výchovy a vzdělávání


Historie ve veřejném prostoru


Hudební teorie a pedagogika


Německý jazyk a literatura s didaktikou


Pedagogika


Pedagogická a školní psychologie


Speciální pedagogika


Studijné obor:


Vzělávání v biologii
Poslední změna: 18. květen 2021 18:06 
Sdílet na: