Kurzy a semináře


Kurzy a semináře pro doktorské studium na  PedF UK


Doktorandi se nahlásí do zvoleného kurzu přímo příslušnému vyučujícímu, který dle zájmu daný kurz otevře a stanoví termín jeho konání.

Vykonání zkoušky/studijní povinnosti zapíše vyučující do SIS a  pro oddělení pro vědeckou činnost UK PedF vyhotoví Zápis o dílčí zkoušce či Zápis o splnění studijní povinnosti na předepsaném formuláři, který je k vyzvednutí na odd. pro vědeckou činnost nebo v oddíle formuláře.  Poslední změna: 12. únor 2018 11:43 
Sdílet na: