Kurzy a semináře


Kurzy a semináře pro doktorské studium na  PedF UK


Doktorandi se nahlásí do zvoleného kurzu přímo příslušnému vyučujícímu, který dle zájmu daný kurz otevře a stanoví termín jeho konání.

Vykonání zkoušky/studijní povinnosti zapíše vyučující do SIS a  pro oddělení pro vědeckou činnost UK PedF vyhotoví Zápis o dílčí zkoušce či Zápis o splnění studijní povinnosti na předepsaném formuláři, který je k vyzvednutí na odd. pro vědeckou činnost nebo v oddíle formuláře.  


Studijní programy:


Anglický jazyk a literatura s didaktikou


Didaktika chemie


Didaktika matematiky


Didaktika výtvarné výchovy


Filozofie výchovy a vzdělávání


Historie ve veřejném prostoru


Hudební teorie a pedagogika


Německý jazyk a literatura s didaktikou


Pedagogika


Pedagogická a školní psychologie


Speciální pedagogika


Studijní obory:


Didaktika českého jazyka


Vzdělávání v biologiiPoslední změna: 8. prosinec 2020 11:22 
Sdílet na: