Tvůrčí volno

Aktuální vyhlášené výběrové řízení

Žádost


Výsledky výběrového řízení

 • Výsledek výběrového řízení na přidělení finančních prostředků pro realizaci tvůrčího volna v zimním semestru 2021/22

  tvůrčí volno přiděleno:

  katedra pedgogiky - PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.

  katedra českého jazyka - PhDr. Pavel Sojka, Ph.D.

  katedra psychologie - PhDr. Klára Špačková, Ph.D.


 • Výsledek výběrového řízení na přidělení finančních prostředků pro realizaci tvůrčího volna v letním semestru 2020/21

  tvůrčí volno přiděleno

  katedra hudební výchovy - MgA. Jiřina Dvořáková, Ph.D.

  katedra českého jazyka - Mgr. et Mgr. Martin Janečka, Ph.D.

  katedra výtvarné výchovy - Mgr. Helena Kafková, Ph.D.


 • Výsledek výběrového řízení na přidělení finančních prostředků pro realizaci tvůrčího volna v zimním semestru 2020/21

  tvůrčí volno přiděleno:

  katedra anglického jazyka a literatury - PhDr. Klára Uličná, Ph.D.


 • Výsledek výběrového řízení na přidělení finančních prostředků pro realizaci tvůrčího volna v letním semestru 2019/20

  tvůrčí volno přiděleno:

  katedra výtvarné výchovy - MgA. Michal Sedlák, Ph.D.


 • Výsledek výběrového řízení na přidělení finančních prostředků pro realizaci tvůrčího volna v zimním semestru 2019/20

  tvůrčí volno přiděleno:

  katedra českého jazyka - PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.

  katedra germanistiky - PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.

  opětovné tvůrčí volno nepřiděleno (tvůrčí volno lze čerpat jedenkrát za sedm let) - PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.


 • Výsledek výběrového řízení na přidělení finančních prostředků pro realizaci tvůrčího volna v letním semestru 2018/19

  tvůrčí volno přiděleno:

  katedra českého jazyka - PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D.

  katedra dějin a didaktiky dějepisu - PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.

  katedra biologie a environmentálních studí - PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.


 • Výsledek výběrového řízení na přidělení finančních prostředků pro realizaci tvůrčího volna v zimním semestru 2018/19

  tvůrčí volno přiděleno:

  katedra výtvarné výchovy - doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.

  katedra dějin a didaktiky dějepisu - PhDr. Petr Koura, Ph.D.


 • Výsledek výběrového řízení na přidělení finančních prostředků pro realizaci tvůrčího volna na podporu dalšího kvalifikačního růstu v letním semestru 2017/18

  tvůrčí volno přiděleno:

  katedra speciální pedagogiky - PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.

  katedra hudební výchovy - PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.

  tvůrčí volno nepřiděleno z důvodů vyčerpání finančních prostředků pro dané období, v němž je možno realizovat pouze 2 sabatikly:

  katedra občanské výchovy a filozofie - PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.


 • Výsledek výběrového řízení na přidělení finančních prostředků pro realizaci tvůrčího volna v zimním semestru 2017/18

  tvůrčí volno přiděleno:

  katedra francouzského jazyka a literatury - Mgr. Milena Fučíková, Ph.D.

  Centrum školského managementu - PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

  tvůrčí volno nepřiděleno z důvodů vyčerpání finančních prostředků pro dané období, v němž je možno realizovat pouze 2 sabatikly:

  katedra hudební výchovy - PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.

  katedra primární pedagogiky - PhDr. Anna Tomková, Ph.D.


 • Výsledek výběrového řízení na přidělení finančních prostředků pro realizaci tvůrčího volna v letním semestru 2016/17

  katedra psychologie - PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.

  katedra germanistiky - PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.

  katedra výtvarné výchovy - doc. ak. malíř Martin Velíšek, Ph.D.


 • Výsledek výběrového řízení na přidělení finančních prostředků pro realizaci tvůrčího volna v letním semestru 2015/16

  katedra občanské výchovy a filozofie - prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.


 • Výsledek výběrového řízení na přidělení finančních prostředků pro realizaci tvůrčího volna v letním semestru 2013/14

  katedra psychologie - PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.


 • Výsledek výběrového řízení na přidělení finančních prostředků pro realizaci tvůrčího volna v zimním semestru 2013/14

  katedra dějin a didaktiky dějepisu - prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.


 • Výsledek výběrového řízení na přidělení finančních prostředků pro realizaci tvůrčího volna v letním semestru 2012/13

  katedra české literatury - PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.


 • Výsledek výběrového řízení na přidělení finančních prostředků pro realizaci tvůrčího volna v zimním semestru 2012/13

  katedra matematiky a didaktiky matematiky: - RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

  katedra primární pedagogiky - PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.


Poslední změna: 19. leden 2022 09:19 
Sdílet na: