Tvůrčí volno

Aktuální vyhlášené výběrové řízení

Žádost

 • Pro zimní semestr 2024/2025 bude vypsáno výběrové řízení na získání finanční podpory pro akademické pracovníky. Podpora při plném pracovním úvazku činí pro každého z nich 60 000 Kč. Předmětem řízení je přidělení finanční podpory pracovišti, na němž žadatel působí. Toto pracoviště vynakládá přidělené finanční prostředky na zajištění adekvátní náhrady za zaměstnance během doby, po kterou tvůrčí volno čerpá. O tvůrčí volno na dobu šesti měsíců od 1. 9. 2024 lze žádat na podporu dalšího kvalifikačního růstu odborných asistentů a docentů.


  Vyplněné přihlášky je nutno odevzdat do 31.5.2024 na oddělení pro vědeckou činnost


  kontaktní osoba


  Opatření děkana, kterým se vyhlašuje TV pro ZS 2024/2025.


  Formulář žádosti


  Pravidla pro přidělování tvůrčího volnaVýsledky výběrového řízení

 • Výsledek výběrového řízení na přidělení finančních prostředků pro realizaci tvůrčího volna v letním semestru 2023/24.

  Tvůrčí volno přiděleno:

  Katedra pedagogiky: PhDr. Jana Kočí, Ph.D.

  Katedra pedagogiky: PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D.

  Katedra výtvarné výchovy: Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D.

  Katedra českého jazyka: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.,


 • Výsledek výběrového řízení na přidělení finančních prostředků pro realizaci tvůrčího volna v zimním semestru 2023/24

  Katedra pedagogiky. Ing Karolina Duschinská, Ph.D.


 • Výsledek výběrového řízení na přidělení finančních prostředků pro realizaci tvůrčího volna v zimním semestru 2022/23.

  Tvůrčí volno přiděleno:

  Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání - PhDr. Vít Šťastný,Ph.D.

  katedra preprimární a primární pedagogiky - PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.

  katedra psychologie - Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.


 • Výsledek výběrového řízení na přidělení finančních prostředků pro realizaci tvůrčího volna v zimním semestru 2021/22.

  Tvůrčí volno přiděleno:

  katedra pedagogiky - PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.

  katedra českého jazyka - PhDr. Pavel Sojka, Ph.D.

  katedra psychologie - PhDr. Klára Špačková, Ph.D.


 • Výsledek výběrového řízení na přidělení finančních prostředků pro realizaci tvůrčího volna v letním semestru 2020/21.

  Tvůrčí volno přiděleno:

  katedra hudební výchovy - MgA. Jiřina Dvořáková, Ph.D.

  katedra českého jazyka - Mgr. et Mgr. Martin Janečka, Ph.D.

  katedra výtvarné výchovy - Mgr. Helena Kafková, Ph.D.


 • Výsledek výběrového řízení na přidělení finančních prostředků pro realizaci tvůrčího volna v zimním semestru 2020/21

  tvůrčí volno přiděleno:

  katedra anglického jazyka a literatury - PhDr. Klára Uličná, Ph.D.


 • Výsledek výběrového řízení na přidělení finančních prostředků pro realizaci tvůrčího volna v letním semestru 2019/20

  tvůrčí volno přiděleno:

  katedra výtvarné výchovy - MgA. Michal Sedlák, Ph.D.


 • Výsledek výběrového řízení na přidělení finančních prostředků pro realizaci tvůrčího volna v zimním semestru 2019/20

  tvůrčí volno přiděleno:

  katedra českého jazyka - PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.

  katedra germanistiky - PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.

  opětovné tvůrčí volno nepřiděleno (tvůrčí volno lze čerpat jedenkrát za sedm let) - PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.


 • Výsledek výběrového řízení na přidělení finančních prostředků pro realizaci tvůrčího volna v letním semestru 2018/19

  tvůrčí volno přiděleno:

  katedra českého jazyka - PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D.

  katedra dějin a didaktiky dějepisu - PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.

  katedra biologie a environmentálních studií - PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.


 • Výsledek výběrového řízení na přidělení finančních prostředků pro realizaci tvůrčího volna v zimním semestru 2018/19

  tvůrčí volno přiděleno:

  katedra výtvarné výchovy - doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.

  katedra dějin a didaktiky dějepisu - PhDr. Petr Koura, Ph.D.


 • Výsledek výběrového řízení na přidělení finančních prostředků pro realizaci tvůrčího volna na podporu dalšího kvalifikačního růstu v letním semestru 2017/18

  tvůrčí volno přiděleno:

  katedra speciální pedagogiky - PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.

  katedra hudební výchovy - PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.

  tvůrčí volno nepřiděleno z důvodů vyčerpání finančních prostředků pro dané období, v němž je možno realizovat pouze 2 sabatikly:

  katedra občanské výchovy a filozofie - PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.


 • Výsledek výběrového řízení na přidělení finančních prostředků pro realizaci tvůrčího volna v zimním semestru 2017/18

  tvůrčí volno přiděleno:

  katedra francouzského jazyka a literatury - Mgr. Milena Fučíková, Ph.D.

  Centrum školského managementu - PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

  tvůrčí volno nepřiděleno z důvodů vyčerpání finančních prostředků pro dané období, v němž je možno realizovat pouze 2 sabatikly:

  katedra hudební výchovy - PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.

  katedra primární pedagogiky - PhDr. Anna Tomková, Ph.D.


 • Výsledek výběrového řízení na přidělení finančních prostředků pro realizaci tvůrčího volna v letním semestru 2016/17

  katedra psychologie - PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.

  katedra germanistiky - PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.

  katedra výtvarné výchovy - doc. ak. malíř Martin Velíšek, Ph.D.


 • Výsledek výběrového řízení na přidělení finančních prostředků pro realizaci tvůrčího volna v letním semestru 2015/16

  katedra občanské výchovy a filozofie - prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.


 • Výsledek výběrového řízení na přidělení finančních prostředků pro realizaci tvůrčího volna v letním semestru 2013/14

  katedra psychologie - PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.


 • Výsledek výběrového řízení na přidělení finančních prostředků pro realizaci tvůrčího volna v zimním semestru 2013/14

  katedra dějin a didaktiky dějepisu - prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.


 • Výsledek výběrového řízení na přidělení finančních prostředků pro realizaci tvůrčího volna v letním semestru 2012/13

  katedra české literatury - PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.


 • Výsledek výběrového řízení na přidělení finančních prostředků pro realizaci tvůrčího volna v zimním semestru 2012/13

  katedra matematiky a didaktiky matematiky: - RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

  katedra primární pedagogiky - PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.


Poslední změna: 25. duben 2024 10:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: