• Studenti
  • Základní informace a předpisy

Základní informace a předpisy

V levém menu naleznete vše, co budete během studia potřebovat:


1) Odkazy na studijní a další předpisy, opatření děkana a provozní pokyny


2) Kontakty na studentské spolky, rady a tutory, které můžete kontaktovat s dotazy či problémy při studiu


3) Harmonogram akademického roku (zveřejněn na úřední desce fakulty)


4) Seznam tajemníků SIS, na které se můžete v případě potřeby obrátit


5) Odkaz na Moodle


6) FAQ – nejčastěji kladené dotazy


7) Informace o možnosti vystavení duplikátů, výpisů zkoušek a o nostrifikaci zahraničního uznání


Pokud zde nějakou důležitou informaci postrádáte, napište prosím mail na .


Poslední změna: 24. září 2017 08:28 
Sdílet na: