Státní závěrečné zkoušky

Upozorňujeme studenty na změnu termínů SZZ v souvislosti s nouzovým stavemPřihlašování na státní závěrečné zkoušky


Podle Pravidel pro organizaci studia na PedF je nutné se přihlašovat na jednotlivé části státní závěrečné zkoušky elektronicky prostřednictvím SIS.


  • pokud máte v úmyslu skládat státní zkoušku, je potřeba, abyste se do termínu, který je stanoven aktuálním harmonogramem akademického roku, k této zkoušce přihlásili v modulu Státní závěrečné zkoušky

  • v modulu Státní závěrečné zkoušky se pak k jednotlivým částem můžete přihlásit – pozor, zkontrolujte, že jste skutečně na termín přihlášeni, tj. že u příslušné části státní zkoušky máte vyplněnou položku "Termín SZZK"

  • nejpozději 14 dní před konáním státní zkoušky budete přiřazeni ke komisi na konkrétní den a čas, o čemž budete informováni prostřednictvím automatického e-mailu ze SIS


Postupujte dle návodu.

Pokud budete mít problém s modulem Státní závěrečné zkoušky, obraťte se na Helpdek SIS.


Upozornění: po ukončení poslední části státní zkoušky nezapomeňte vrátit půjčené knihy do knihovny a na studijní oddělení odevzdat potvrzení o jejich vrácení.


Důležité upozornění:

Náležitosti závěrečné práce jsou stanoveny v Opatření děkana č. 37/2017 (+ příslušné přílohy) a v Opatření rektora č. 72/2017.

Tyto práce se odevzdávají pouze v elektronické podobě.Termíny státních závěrečných zkoušek jsou stanoveny v harmonogramu akademického roku zveřejněném na úřední desce fakulty. Na úřední desce fakulty je rovněž zveřejněn seznam studentů k obhajobám. 

Konkrétní rozpisy (čas a místo) všech částí státních závěrečných zkoušek jsou zveřejněny na stránkách jednotlivých kateder.


Studenti, kteří absolvovali a mají zájem o uvedení rodného příjmení na vysokoškolském diplomu (podle čl. 2, odst. 7, písm. a) Opatření rektora č. 55/2017 Podoba, údaje a další podrobnosti o VŠ a o dodatku k diplomu), musí podat žádost nejpozději s přihlášením k poslední části státní závěrečné zkoušky.


Poslední změna: 30. březen 2020 10:34 
Sdílet na: