Státní závěrečné zkoušky


Přihlašování na státní závěrečné zkoušky


Podle novelizovaných Pravidel pro organizaci studia na PedF je nutné se přihlašovat na jednotlivé části státní závěrečné zkoušky elektronicky prostřednictvím SIS.


  • pokud máte v úmyslu skládat státní zkoušku, je potřeba, abyste se do termínu, který je stanoven aktuálním harmonogramem akademického roku, k této zkoušce přihlásili v modulu Státní závěrečné zkoušky

  • v modulu Státní závěrečné zkoušky se pak k jednotlivým částem můžete přihlásit – pozor, zkontrolujte, že jste skutečně na termín přihlášeni, tj. že u příslušné části státní zkoušky máte vyplněnou položku "Termín SZZK"

  • nejpozději 14 dní před konáním státní zkoušky budete přiřazeni ke komisi na konkrétní den a čas, o čemž budete informováni prostřednictvím automatického e-mailu ze SIS


Postupujte dle návodu.

Pokud budete mít problém s modulem Státní závěrečné zkoušky, obraťte se na Helpdek SIS.


Upozornění: po ukončení poslední části státní zkoušky nezapomeňte vrátit půjčené knihy do knihovny a na studijní oddělení odevzdat potvrzení o jejich vrácení.


Důležité upozornění:

Závěrečnou (bakalářskou, diplomovou, rigorózní) práci je podle Opatření děkana č. 8/2015 a Opatření rektora č. 23/2016 nutno odevzdat a vložit do SIS také v elektronické podobě. Náležitosti závěrečné práce jsou stanoveny v Opatření děkana č. 8/2015 a Opatření děkana č. 12/2017.


POZOR: 1. 10. 2016 DOŠLO KE ZKRÁCENÍ NÁZVU UNIVERZITY NA "UNIVERZITA KARLOVA" (NIKOLI "UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE")


Elektronická podoba musí být identická s písemnou. Studenti, kteří nemají přístup do SIS, se mohou s žádostí o pomoc obrátit na studijní oddělení.


Termíny státních závěrečných zkoušek jsou stanoveny v harmonogramu akademického roku zveřejněném na úřední desce fakulty. Na úřední desce fakulty je rovněž zveřejněn seznam studentů k obhajobám. 

Konkrétní rozpisy (čas a místo) všech částí státních závěrečných zkoušek jsou zveřejněny na stránkách jednotlivých kateder.


Studenti, kteří absolvovali a mají zájem o uvedení rodného příjmení na vysokoškolském diplomu podle Čl. 2 odst. 6 písm. a) Opatření rektora č. 31/2008, musí podat žádost na tomto formuláři (.doc / .pdf) nejpozději s přihlášením k poslední části státní závěrečné zkoušky.


Poslední změna: 31. březen 2017 09:38 
Sdílet na: