Státní zkoušky


Harmonogram SZ


Přihlašování na státní zkoušky


Podle Pravidel pro organizaci studia na PedF je nutné se přihlašovat na jednotlivé části státní závěrečné zkoušky elektronicky prostřednictvím SIS.


  • v modulu Státní zkoušky se pak k jednotlivým částem můžete přihlásit – pozor, zkontrolujte, že jste skutečně na termín přihlášeni, tj. že u příslušné části státní zkoušky máte vyplněnou položku "Termín SZZK"

  • nejpozději 14 dní před konáním státní zkoušky budete přiřazeni ke komisi na konkrétní den a čas, o čemž budete informováni prostřednictvím automatického e-mailu ze SIS


Postupujte dle návodu.

Pokud budete mít problém s modulem Státní zkoušky, obraťte se na Helpdek SIS.


Upozornění: Po ukončení poslední části státní zkoušky nezapomeňte vrátit půjčené knihy do knihovny.


Důležité upozornění:

Náležitosti závěrečné práce jsou stanoveny v Opatření děkana č. 38/2020 (+ příslušné přílohy vzor bakalářské práce a vzor diplomové práce) a v Opatření rektora č. 16/2019.

Prostudujte i Opatření rektora č. 13/2020, které se týká posuzování plagiátorství na UK.

Tyto práce se odevzdávají pouze v elektronické podobě.Termíny státních zkoušek jsou stanoveny v harmonogramu akademického roku zveřejněném na úřední desce fakulty. Na úřední desce fakulty je rovněž zveřejněn seznam studentů k obhajobám. 

Konkrétní rozpisy (čas a místo) všech částí státních zkoušek jsou zveřejněny na stránkách jednotlivých kateder.


Studenti, kteří absolvovali a mají zájem o uvedení rodného příjmení na vysokoškolském diplomu (podle čl. 2, odst. 8, písm. a) Opatření rektora č. 51/2021 ve znění OR č. 16/2023 Podoba, údaje a další podrobnosti o vysokoškolském diplomu, dodatku k diplomu, diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky a vysvědčení k diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky), musí podat žádost nejpozději s přihlášením k poslední části státní zkoušky.


Poslední změna: 30. březen 2023 11:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: