• Uchazeči
  • Obecné informace k přijímacímu řízení

Obecné informace k přijímacímu řízení

Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021


ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍV návaznosti na stav nouze přistoupila Pedagogická fakulta UK ke změnám podmínek přijímacího řízení na základě zákona č. 188/2020 SB., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, kde to bylo možné. Akademický senát schválil změnu pro následující části přijímací zkoušky:


Bakalářské programy/obory:

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání

Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku

Školský management

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání

Vychovatelství

Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (jednooborové i dvouoborové)


Navazující magisterské programy/obory:

Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – český jazyk

Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – pedagogika (kombinovaná forma)

Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – výchova ke zdraví (kombinovaná forma)


Magisterský program:

Učitelství pro 1. stupeň základní školy (prezenční i kombinovaná forma)


Podrobnosti naleznete v sekci Nové podmínky pro přijetí v návaznosti na stav nouze v podmínkách přijímacího řízení jednotlivých oborů, které obsahují výše uvedené části zkoušky:

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=obory
  • Pozvánka na přijímací zkoušku a průběh přijímacího řízení:

V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy a se Zákonem o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 čl. 4 oodst 1 zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity (SIS) (web) nejpozději 15 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Je potřeba si el. pozvánku stáhnout, aby se uchazeči zobrazila v systému Doručenka. Vytištěnou pozvánku si uchazeč přinese na přijímací zkoušku.


V případě, že se nemůžete přihlásit do SIS, obraťte se prosím s dotazem na Veřejnou poradnu SIS (web).


* Pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky na Pedagogické fakultě UK - budou zveřejněna (web).


* Přílohu k pozvánce na talentovou zkoušku naleznete po zveřejnění zde.


* Přílohu k pozvánce na přijímací zkoušku naleznete po zveřejnění zde.


_______________________________________________________________________________

Adresa: Pedagogická fakulta UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1


  • Přihláška ke studiu pro ak. rok 2020/2021:

Termín pro podání přihlášky ke studiu: 1. 11. 2019 – 29. 2. 2020.

Přihlášku je možné podat on-line do 29. 2. 2020 (23:59:59) (web). Poplatek je součástí přihlášky, tzn. platba provedená dne 29. 2. 2020 je v pořádku.Administrativní poplatek:

760,- za elektronickou přihlášku (již se netiskne)

810,- za papírovou přihlášku


Bankovní spojení:

Banka: Komerční banka

Účet: 85236011/0100

Variabilní symbol: 920

Specifický symbol: kód vygenerovaný systémem pro podávání elektronického formuláře přihlášek

Konstantní symbol: 0379


IBAN: CZ43 0100 0000 0000 8523 6011

SWIFT: KOMB CZ PP

Upozornění: při platbě ze zahraničí bankovní poplatek hradí plátce.Pro další podrobnosti k náležitostem přihlášky ke studiu podrobně prostudujte Podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2020/2021 (web).


V případě dotazů na přijímací řízení si nejprve pozorně přečtěte Podmínky přijímacího řízení (web) a další informace uvedené na této straně.

Pokud se rozhodnete dotaz napsat – , uvádějte prosím vždy název studijního oboru, na který přihlášku/přihlášky podáváte.


Podatelna – pouze podávání písemností:

pondělí–pátek 7.30–15.30 (polední pauza 11.30–12.00)


Poslední změna: 29. květen 2020 10:43 
Sdílet na: