• Uchazeči
  • Obecné informace k přijímacímu řízení

Obecné informace k přijímacímu řízení

Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022


Výsledek přijat/nepřijat spolu s bodovou hranicí pro přijetí bude zveřejněn v informačním systému po zasedání hlavní přijímací komise 2. 7. 2021.

Informace o možnostech odvolání proti rozhodnutí naleznete zde.Formulář Prezenční přijímací zkouška a COVID-19

Bez předložení tohoto formuláře spolu s příslušným dokladem (dle volby na formuláři) nebude uchazeči umožněna prezenční zkouška!

JAKO DOKLAD BUDE UK UZNÁVAT I ZAHRANIČNÍ OČKOVACÍ CERTIFIKÁTY A BUDE TAKÉ PŘIJÍMAT A UZNÁVAT NEGATIVNÍ VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ VYSTAVENÉ OD ZAMĚSTNAVATELŮ, STŘEDNÍCH ŠKOL I ABSOLVOVÁNÍ TESTU S NEGATIVNÍM VÝSLEDKEM ZE ZAHRANIČÍ, ZEJMÉNA ZE SLOVENSKA.


Otevírané programy v roce 2021/2022


Děkan Pedagogické fakulty rozhodl o upuštěné od přijímací zkoušky u vybraných studijních programů, opatření 13/2021 naleznete zde.

Seznam vybraných studijních programů naleznete zde.


Konkrétní termín přijímacích zkoušek (datum a čas) se všichni uchazeči dozvědí prostřednictvím informačního systému a elektronickou pozvánkou nejpozději 15 dní před dnem konání zkoušky.


V rámci přijímacího řízení není posuzován obsah ani forma maturitní zkoušky.


Uchazečům se speciálními potřebami nabízíme pravidelné středeční konzultace týkající se přijímacího řízení, modifikací přijímacích zkoušek či potvrzení odborného pracoviště. Více informací naleznete v sekci pro uchazeče se speciálními potřebami: (web).


  • Přihláška ke studiu pro ak. rok 2021/2022:Termín pro podání přihlášky ke studiu: 1. 11. 2020 – 28. 2. 2021.

Přihlášku je možné podat on-line do 28. 2. 2021 (23:59:59) (web). Poplatek je součástí přihlášky, tzn. platba provedená dne 28. 2. 2021 je v pořádku.


Administrativní poplatek:

820,- za elektronickou přihlášku (již se netiskne)

870,- za papírovou přihlášku


Bankovní spojení:

Banka: Komerční banka

Účet: 85236011/0100

Variabilní symbol: 920

Specifický symbol: kód vygenerovaný systémem pro podávání elektronického formuláře přihlášek

Konstantní symbol: 0379


IBAN: CZ43 0100 0000 0000 8523 6011

SWIFT: KOMB CZ PP

Upozornění: při platbě ze zahraničí bankovní poplatek hradí plátce.Pro další podrobnosti k náležitostem přihlášky ke studiu podrobně prostudujte Podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2021/2022 (web).V případě dotazů na přijímací řízení si nejprve pozorně přečtěte Podmínky přijímacího řízení (web) a další informace uvedené na této straně.

Pokud se rozhodnete dotaz napsat – , uvádějte prosím vždy název studijního oboru, na který přihlášku/přihlášky podáváte.


  • Pozvánka na přijímací zkoušku a průběh přijímacího řízení:

V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity (SIS) (web) . Je potřeba si el. pozvánku stáhnout, aby se uchazeči zobrazila v systému Doručenka. Vytištěnou pozvánku si uchazeč přinese na přijímací zkoušku.


V případě, že se nemůžete přihlásit do SIS, obraťte se prosím s dotazem na Veřejnou poradnu SIS (web).


* Pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky na Pedagogické fakultě UK - zde.


* Přílohu k pozvánce na talentovou zkoušku naleznete po zveřejnění zde.


* Přílohu k pozvánce na přijímací zkoušku naleznete po zveřejnění zde.


_______________________________________________________________________________

Adresa: Pedagogická fakulta UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Poslední změna: 2. červenec 2021 18:45 
Sdílet na: