• Uchazeči
  • Obecné informace k přijímacímu řízení

Obecné informace k přijímacímu řízení

Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021Další důležité informace týkající se průběhu přijímacího řízení do doktorských studijních programů naleznete ZDE
Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je možné podat po doručení rozhodnutí. Lhůta pro podání odvolání je 30 dnů.

Formulář pro podání odvolání naleznete zde. Podepsané odvolání je třeba zaslat poštou na adresu Pedagogické fakulty UK nebo osobně předat na podatelně fakulty.
V návaznosti na stav nouze přistoupila Pedagogická fakulta UK ke změnám podmínek přijímacího řízení na základě zákona č. 188/2020 SB., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, kde to bylo možné. Akademický senát schválil změnu pro následující části přijímací zkoušky:


Bakalářské programy/obory:

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání

Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku

Školský management

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání

Vychovatelství

Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (jednooborové i dvouoborové)


Navazující magisterské programy/obory:

Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – český jazyk

Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – pedagogika (kombinovaná forma)

Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – výchova ke zdraví (kombinovaná forma)


Magisterský program:

Učitelství pro 1. stupeň základní školy (prezenční i kombinovaná forma)


Podrobnosti naleznete v sekci Nové podmínky pro přijetí v návaznosti na stav nouze v podmínkách přijímacího řízení jednotlivých oborů, které obsahují výše uvedené části zkoušky:

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=obory
  • Pozvánka na přijímací zkoušku a průběh přijímacího řízení:

V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy a se Zákonem o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 čl. 4 oodst 1 zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity (SIS) (web) nejpozději 15 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Je potřeba si el. pozvánku stáhnout, aby se uchazeči zobrazila v systému Doručenka. Vytištěnou pozvánku si uchazeč přinese na přijímací zkoušku.


V případě, že se nemůžete přihlásit do SIS, obraťte se prosím s dotazem na Veřejnou poradnu SIS (web).


* Pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky na Pedagogické fakultě UK - budou zveřejněna (web).


* Přílohu k pozvánce na talentovou zkoušku naleznete po zveřejnění zde.


* Přílohu k pozvánce na přijímací zkoušku naleznete po zveřejnění zde.


_______________________________________________________________________________

Adresa: Pedagogická fakulta UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1


  • Přihláška ke studiu pro ak. rok 2020/2021:

Termín pro podání přihlášky ke studiu: 1. 11. 2019 – 29. 2. 2020.

Přihlášku je možné podat on-line do 29. 2. 2020 (23:59:59) (web). Poplatek je součástí přihlášky, tzn. platba provedená dne 29. 2. 2020 je v pořádku.Administrativní poplatek:

760,- za elektronickou přihlášku (již se netiskne)

810,- za papírovou přihlášku


Bankovní spojení:

Banka: Komerční banka

Účet: 85236011/0100

Variabilní symbol: 920

Specifický symbol: kód vygenerovaný systémem pro podávání elektronického formuláře přihlášek

Konstantní symbol: 0379


IBAN: CZ43 0100 0000 0000 8523 6011

SWIFT: KOMB CZ PP

Upozornění: při platbě ze zahraničí bankovní poplatek hradí plátce.Pro další podrobnosti k náležitostem přihlášky ke studiu podrobně prostudujte Podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2020/2021 (web).


V případě dotazů na přijímací řízení si nejprve pozorně přečtěte Podmínky přijímacího řízení (web) a další informace uvedené na této straně.

Pokud se rozhodnete dotaz napsat – , uvádějte prosím vždy název studijního oboru, na který přihlášku/přihlášky podáváte.


Podatelna – pouze podávání písemností:

pondělí–pátek 7.30–15.30 (polední pauza 11.30–12.00)


Poslední změna: 27. červenec 2020 14:04 
Sdílet na: