• Uchazeči
  • Obecné informace k přijímacímu řízení

Obecné informace k přijímacímu řízení

Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020

28.6.2019 - Zveřejnění výsledků přijímacího řízení přijat/nepřijat


Adresa: Pedagogická fakulta UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1


  • Přihláška ke studiu pro ak. rok 2019/2020:

Termín pro podání přihlášky ke studiu: 1. 11. 2018 – 28. 2. 2019.

Přihlášku je možné podat on-line do 28. 2. 2019 (23:59:59) (web). Poplatek je součástí přihlášky, tzn. platba provedená dne 28. 2. 2019 je v pořádku.


28.6.2019 - Zveřejnění výsledků přijímacího řízení přijat/nepřijat


Administrativní poplatek:

640,- za elektronickou přihlášku (již se netiskne)

690,- za papírovou přihlášku


Bankovní spojení:

Banka: Komerční banka

Účet: 85236011/0100

Variabilní symbol: 920

Specifický symbol: kód vygenerovaný systémem pro podávání elektronického formuláře přihlášek

Konstantní symbol: 0379


IBAN: CZ43 0100 0000 0000 8523 6011

SWIFT: KOMB CZ PP

Upozornění: při platbě ze zahraničí bankovní poplatek hradí plátce.Pro další podrobnosti k náležitostem přihlášky ke studiu podrobně prostudujte Podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2019/2020 (web).


V případě dotazů na přijímací řízení si nejprve pozorně přečtěte Podmínky přijímacího řízení (web) a další informace uvedené na této straně.

Pokud se rozhodnete dotaz napsat – , uvádějte prosím vždy název studijního oboru, na který přihlášku/přihlášky podáváte.


Podatelna – pouze podávání písemností:

pondělí–pátek 7.30–15.30 (polední pauza 11.30–12.00)


_______________________________________________________________________________

  • Pozvánka na přijímací zkoušku a průběh přijímacího řízení:

V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity (SIS) (web) nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Je potřeba si el. pozvánku stáhnout, aby se uchazeči zobrazila v systému Doručenka. Vytištěnou pozvánku si uchazeč přinese na přijímací zkoušku.


V případě, že se nemůžete přihlásit do SIS, obraťte se prosím s dotazem na Veřejnou poradnu SIS (web).


* Pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky na Pedagogické fakultě UK (web).


* Přílohu k pozvánce na talentovou zkoušku naleznete zde.


* Příloha k pozvánce na přijímací zkoušku bude zveřejněna zde.
Poslední změna: 13. červen 2019 19:01 
Sdílet na: