• Uchazeči
  • Obecné informace k přijímacímu řízení

Obecné informace k přijímacímu řízení

Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022


V rámci přijímacího řízení není posuzován obsah ani forma maturitní zkoušky.  • Přihláška ke studiu pro ak. rok 2021/2022:


Pro studijní programy, které byly akreditovány v pozdějším termínu, je stanovena lhůta podání přihlášky do 31. 3. 2021.

Jedná se o studijní programy:

- Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (bakalářské studium) - kombinace maior/minor

- Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy (navazující magisterské studium) - kombinace maior/minor

- Pedagogika předškolního věku (navazující magisterské studium) - program s plným plánemUchazečům se speciálními potřebami nabízíme pravidelné středeční konzultace týkající se přijímacího řízení, modifikací přijímacích zkoušek či potvrzení odborného pracoviště. Více informací naleznete v sekci pro uchazeče se speciálními potřebami: (web).Termín pro podání přihlášky ke studiu: 1. 11. 2020 – 28. 2. 2021.

Přihlášku je možné podat on-line do 28. 2. 2021 (23:59:59) (web). Poplatek je součástí přihlášky, tzn. platba provedená dne 28. 2. 2021 je v pořádku.


Administrativní poplatek:

820,- za elektronickou přihlášku (již se netiskne)

870,- za papírovou přihlášku


Bankovní spojení:

Banka: Komerční banka

Účet: 85236011/0100

Variabilní symbol: 920

Specifický symbol: kód vygenerovaný systémem pro podávání elektronického formuláře přihlášek

Konstantní symbol: 0379


IBAN: CZ43 0100 0000 0000 8523 6011

SWIFT: KOMB CZ PP

Upozornění: při platbě ze zahraničí bankovní poplatek hradí plátce.Pro další podrobnosti k náležitostem přihlášky ke studiu podrobně prostudujte Podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2021/2022 (web).V případě dotazů na přijímací řízení si nejprve pozorně přečtěte Podmínky přijímacího řízení (web) a další informace uvedené na této straně.

Pokud se rozhodnete dotaz napsat – , uvádějte prosím vždy název studijního oboru, na který přihlášku/přihlášky podáváte.


  • Pozvánka na přijímací zkoušku a průběh přijímacího řízení:

V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity (SIS) (web) nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Je potřeba si el. pozvánku stáhnout, aby se uchazeči zobrazila v systému Doručenka. Vytištěnou pozvánku si uchazeč přinese na přijímací zkoušku.


V případě, že se nemůžete přihlásit do SIS, obraťte se prosím s dotazem na Veřejnou poradnu SIS (web).


* Pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky na Pedagogické fakultě UK - budou zveřejněna zde.


* Přílohu k pozvánce na talentovou zkoušku naleznete po zveřejnění zde.


* Přílohu k pozvánce na přijímací zkoušku naleznete po zveřejnění zde.


_______________________________________________________________________________

Adresa: Pedagogická fakulta UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Poslední změna: 17. březen 2021 14:28 
Sdílet na: