• Uchazeči
  • Obecné informace k přijímacímu řízení

Obecné informace k přijímacímu řízení

Přijímací řízení pro akademický rok 2023/2024


Otevírané programy v roce 2023/2024


  • Pozvánka na přijímací zkoušku a průběh přijímacího řízení:

V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity (SIS) (web) . Je potřeba si el. pozvánku stáhnout, aby se uchazeči zobrazila v systému Doručenka. Vytištěnou pozvánku si uchazeč přinese na přijímací zkoušku.


V případě, že se nemůžete přihlásit do SIS, obraťte se prosím s dotazem na Veřejnou poradnu SIS (web).


* Pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky na Pedagogické fakultě UK - zde.


* Přílohu k pozvánce na talentovou zkoušku naleznete zde.


* Přílohu k pozvánce na přijímací zkoušku naleznete zde.


  • Přihláška ke studiu pro ak. rok 2023/2024:Termín pro podání přihlášky ke studiu: 1. 11. 2022 – 28. 2. 2023.

Přihlášku je možné podat on-line do 28. 2. 2023 (23:59:59) (web). Poplatek je součástí přihlášky, tzn. platba provedená dne 28. 2. 2023 je v pořádku.


Administrativní poplatek:

830,- za elektronickou přihlášku (již se netiskne)

880,- za papírovou přihlášku


Bankovní spojení:

Banka: Komerční banka

Účet: 85236011/0100

Variabilní symbol: 920

Specifický symbol: kód vygenerovaný systémem pro podávání elektronického formuláře přihlášek

Konstantní symbol: 0379


IBAN: CZ43 0100 0000 0000 8523 6011

SWIFT: KOMB CZ PP

Upozornění: při platbě ze zahraničí bankovní poplatek hradí plátce.Pro další podrobnosti k náležitostem přihlášky ke studiu podrobně prostudujte Podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2023/2024 (web).


Uchazečům se speciálními potřebami nabízíme pravidelné pondělní konzultace týkající se přijímacího řízení, modifikací přijímacích zkoušek či potvrzení odborného pracoviště. Více informací naleznete v sekci pro uchazeče se speciálními potřebami: (web).


V případě dotazů na přijímací řízení si nejprve pozorně přečtěte Podmínky přijímacího řízení (web) a další informace uvedené na této straně.

Pokud se rozhodnete dotaz napsat – , uvádějte prosím vždy název studijního programu, na který přihlášku/přihlášky podáváte.

_______________________________________________________________________________

Adresa: Pedagogická fakulta UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Poslední změna: 4. květen 2023 19:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: