Vědecké projekty a granty

Projekty výzkumu a vývoje


Grantové soutěže v rámci ČR

Mezinárodní grantové soutěže

Projekty a soutěže Univerzity Karlovy

Příklady výsledků vědy a výzkumu


Aktuální grantové výzvy a příležitosti - archiv aktualit

 • výzva CELSA 2024 / termín 14.12.2023 /fakultní termín 10.12.2023

 • výzva GAUK 2024 / termín 13.11.2023/fakultní termín 9.11.2023

 • výzva UNCE - Univerzitní výzkumná centra / termín 30.6.2023

 • výzva Minigranty 4EU+ formulář webapliakce / termín 1.6.2023

 • výzva 8. ročníku soutěže PRIMUS / termín 20.4.2023 (fakultní termíny a web PRIMUS PedF UK)

 • výzva SYLFF / termín 28.4.2023

 • výzva TAČR SIGMA 3 Dílčí cíl 2: Začínající výzkumníci / termín 29.3.2023

 • výzva 2. veřejná soutěž PROGRAM SECTECH MVČR / termín 3.5.2023

 • výzva TAČR BETA[TITBMPSV203] Vyhodnocení účinnosti podpor poskytovaných v sociálním bydlení / termín 14.04.2023 13:00

 • výzva GAČR 2024 / fakultní termín 1.4.2023

 • výzva SVV 2023 /univerzitní termín podání žádosti o nové projekty 15.2.2023

 • Souběh pracovních poměrů - metodika

  Veškeré práce stejného druhu musí zaměstnanec UK vykonávat v jednom pracovněprávním vztahu. Akademický pracovník vykonává činnosti pedagogické a vědecké nebo tvůrčí, souběh práce akademického pracovníka a vědeckého pracovníka tedy není možný.

  Řešení potřeby zapojení pracovníka jiné fakulty UK:

  1. Zajištění části úvazku mezifakultní dohodou.

  • Kmenovou fakultu si zpravidla volí zaměstnanec. V některých případech je nezbytné přihlédnout k požadavkům na vykazování v projektech, ve kterých je pracovník zapojen.

  • Kmenová fakulta bude se zaměstnancem podepisovat dodatek ke smlouvě (znění dodatků je v procesu přípravy).

  • Na „nekmenové“ fakultě je pracovník veden u příslušné katedry/příslušného pracoviště jako externista.


  2. Zajištění jednorázových činností/činností malého rozsahu (přednášky, oponování…) formou jednorázové nebo opakované odměny na kmenové fakultě.

  1. Zvýšením úvazku až do výše 1,0.

  2. Zanořením.

  3. Odměnou.


  Uzavírání dohod na stejný druh práce vykonávaný na projektech vedle pracovní smlouvy akademického pracovníka již nebude možné. Sjednání dohody na jiný druh práce možný je. (např. asistent s pracovní smlouvou může mít dohodu na administrativní práce na projektu. Odborný asistent může mít dohodu na programování apod.)

  Vzor formuláře pro vyplacení odměny (Mezifakultní)

 • Video o výzvě HEUROPE zde: YouTube TC AV ČRJak podat ERC granty HORIZON EUROPE

  termíny podání ERC SyG grantu:

  Výzva Hop-on Facility otevřena termín 10.11.2022, fakultní termín 30.10.2022


  Seminář metodické podpory projektů GAČR, TAČR, H2020 zde: Záznam seminářeVideo o výzvě HEUROPE zde: YouTube TC AV ČRJak podat ERC granty HORIZON EUROPE

  Seminář metodické podpory projektů GAČR, TAČR, H2020 zde: Záznam semináře

  Seminář (AJ) pro žadatele podpory TC AV ČR: Záznam semináře • (standardní, juniorské, mezinárodní a EXPRO projekty)


  Informace k nově vyhlášeným veřejným soutěžím ve standardních, mezinárodních, juniorských a ERXPRO projektech na projekty s počátkem řešení 2023https://gacr.cz/ na https://cuni.cz/UK-9550.html

  STANDARDNÍ PROJEKT, JUNIOR STAR, Mezinárodní projekty, EXPRO projekty Fakultní info zde Vyhlášení výzev do 31.3.2022

  GAČR: EXPRO, SP, Junior Star / fakultní termín 1.4.2022 více info zde

  8.2.2022 10:00 Koordianční setkání PedF GAČR záznam semináře


 • SYLFF japonské nadace Tokyo Foundation for Policy Research (TKFD)


  - program je určen studentům denní formy doktorského studia sociálně-vědního či humanitního zaměření (z fakult FF, FSV, FHS, PF, PedF, HTF, ETF a KTF)

  - výše stipendia udělovaná uchazeči: 12 500 USD/rok (cca 270 000CZK)

  - stipendium je udělováno na rok a může být jednou o rok prodlouženo

  - celkem udělována: 2 nová stipendia ročně + možnost 2 prodloužení

  - během doby pobírání stipendia je třeba

  a) dokončit dizertační práci nebo zpracovat její podstatnou část

  b) realizovat část výzkumu v zahraničí

  - student musí být po celou dobu pobírání stipendia zapsán ke studiu na UK


  Nabídka je zveřejněna na webu Vědy a výzkumu PedF UK https://pedf.cuni.cz/PEDF-188.html

  Žádost uchazeče musí obsahovat:

  - přihlášku SYLFF Application form

  - životopis s uvedením dosavadní publikační, vědecké nebo umělecké činnosti

  - motivační dopis

  - doporučení školitele v AJ: Recommendation Letter


  Termín pro podání na fakult je 29.4.2022

  přihlášky zasílejte s dokuemntací na , nebo • Vyhlášení 7. ročníku soutěže Primus UK (rok 2023)


  1. Návrhy do soutěže Primus se podávají prostřednictvím aplikace Interní soutěže

  http://www.cuni.cz/UK-7545.html.

  2. Stávajícím studentům a zaměstnancům UK je aplikace přístupná za použití osobního čísla

  a hesla z Centrální autentizační služby UK.

  3. Navrhovatelé bez přístupu do Informačního systému UK mohou nejpozději do 8. dubna 2022 požádat o přístup do aplikace prostřednictvím registračního formuláře, který je

  zveřejněn na webových stránkách programu Primus.

  4. Návrhy lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 1. března 2022.

  5. Příjem návrhů bude ukončen 20. dubna 2022.

  Návrhy do soutěže Primus se podávají prostřednictvím informačního systému IS Věda

  Výsledky 6. ročníku soutěže Primus budou zveřejněny nejpozději 30. června 2022
 • Technologická agentura České republiky (TA ČR) informuje o zahájení TAČR Beta veřejné zakázky:


  [TITDMZV930] Výzkum vybraných teritoriálních relací a průřezových oblastí české zahraniční politiky z hlediska Koncepce zahraniční politiky ČR


  Termín pro podání nabídek je: 25.02.2020


  Prohlédnout si ji můžete na adrese: https://pruvodce.beta.tacr.cz/index.html#/PublicTender/12496/1? 

 • Program Start

  Bližší podrobnosti o soutěžních podmínkách, procesu hodnocení i průběhu realizace úspěšných návrhů jsou obsaženy v Opatření rektora č. 19/2020 - Zásady Programu Start.

  WEB výzvy START: https://cuni.cz/UK-10538.html

  V případě zájmu o podání projektu kontaktujte prosím oddělení pro vědeckou činnost PedF CUNI, případně Oddělení projektové podpory RUK. Konzultace k přípravě předkládání projektů zajišťuje Mgr. Lothar Filip Rudorfer z oddělení pro vědeckou činnost, tel: 221900213, e-mail: filip.rudorfer@pedf.cuni.cz

  Pozn. Během začátku nového ak. roku je plánovaný informativní seminář pro doktorandy, mentory a žadatele o projekty v rámci výzvy OP START

  termín semináře: 15.9.2021 10:00-13:00 - Informační seminář pro doktorandy proběhne 15.9.2021 v 10:00 Odkaz na ZOOM meeting zde:https://cuni-cz.zoom.us/j/92809636709

  Odkaz na seminář metodické podpory "jak žádat o GAUK" najdete zde: Videotutorial

  Odkaz na seminář metodické podpory START zde: Záznam semináře (AJ)

 • Možnost anglicky publikovat vědecké výsledky v elektronickém mezinárodním vědeckém časopise "Evropský časopis vzdělávacích věd" - "European Journal of Educational Sciences" (EJES). Více informací na http://www.ejes.eu/  dotazy lze zasílat na contact@ejes.eu

Vědecké projekty řešené na PedF UK

Přehled grantových projektů řešených na PedF v roce 2023 (brzy bude doplněn)

Přehled grantových projektů řešených na PedF v roce 2022

Přehled grantových projektů řešených na PedF v roce 2021

Přehled grantových projektů řešených na PedF v roce 2020

Přehled grantových projektů řešených na PedF v roce 2019

Přehled grantových projektů řešených na PedF v roce 2018

Přehled grantových projektů řešených na PedF v roce 2017

Přehled grantových projektů řešených na PedF v roce 2016

Přehled grantových projektů řešených na PedF v roce 2015
 • UPOZORNĚNÍ PRO ŘEŠITELE: před zajištěním relevantního postupu ve věci nákupu IT techniky z jakýkoliv projektů je potřeba sdělení bližších informací na ivana.choutkova@pedf.cuni.cz

  Informace, které zašlete musí obsahovat:

  1) Požadavek na typ notebooku, nebo alespoň požadované parametry (Upřesnit, zda jde svými parametry o specifický notebook, či bude určen na standardní práci)

  2) Přibližnou cenu požadovaného zařízení

  3) Středisko, ze kterého bude technika financována.

  Teprve po písemném potvrzení z ORP, že nákup není nutno realizovat formou výběrového řízení je možné provést objednávku přes https://pozadavky.pedf.cuni.cz/.Poslední změna: 14. září 2023 10:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: