Vědecké projekty

Projekty GA ČR a TA ČR


 • Technologická agentura České republiky (TA ČR) informuje o zahájení TAČR Beta veřejné zakázky:


  [TITDMZV930] Výzkum vybraných teritoriálních relací a průřezových oblastí české zahraniční politiky z hlediska Koncepce zahraniční politiky ČR


  Termín pro podání nabídek je: 25.02.2020


  Prohlédnout si ji můžete na adrese: https://pruvodce.beta.tacr.cz/index.html#/PublicTender/12496/1?  • Technologická agentura České republiky (TA ČR) informuje o zahájení 2. veřejné soutěže Programu Prostředí pro Život – Podprogram 3 „Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy“


  Návrhy projektů lze podávat do 19.2.2020 v 7 výzkumných tématech.


  V každém z témat však může jedna instituce na jedno IČO podat pouze jeden návrh projektu, a to bez ohledu na to, zda v roli hlavního uchazeče, nebo spoluuchazeče. V případě podání více návrhů projektů pro některé z témat je v jeho rámci automaticky z veřejné soutěže vyloučena celá instituce.

  Více informací ohledně programu Prostředí pro život naleznete zde:


  https://www.tacr.cz/dokums_raw/Prostredi_pro_zivot/PP1/1VS/Program_Prostredi_pro_zivot.pdf

  https://www.tacr.cz/soutez/program-prostredi-pro-zivot/druha-verejna-soutez-prostredi/


  Fakultní termín pro podání návrhů projektu je 14.2.2019


  V případě zájmu o podání projektu kontaktujte prosím oddělení pro vědeckou činnost PedF CUNI. Konzultace k přípravě předkládání projektů zajišťuje Mgr. Lothar Filip Rudorfer z oddělení pro vědeckou činnost, tel: 221900213, e-mail: , případně PhDr. Blanka Kovářová z rektorátního oddělení pro vědeckou činnost, tel. 224491440, e-mail: • Technologická agentura České republiky (TA ČR) informuje o přípravě 3. veřejné soutěže

  Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu,

  experimentálního vývoje a inovací ÉTA, jejíž vyhlášení se předpokládá 18. září 2019.


  Program ÉTA se obrací na výzkumnou komunitu společenských věd, humanitních věd a umění (SHUV),

  aby navrhovala řešení výzev a příležitostí 21. století v reakci na sociální, ekonomické, globalizační,

  kulturní nebo technologické proměny.


  Jádro výzkumného týmu a metodický přístup by měly vycházet ze společensko-humanitních nebo uměleckých disciplín.

  Výzkumné projekty mohou podávat řešení založené na nových nebo inovovaných výrobcích, postupech, procesech, službách, nových zkušenostech nebo změnách v chování a postojích, jejichž záměrem jsou pozitivní kulturní, sociální

  nebo ekonomické dopady.


  Více informací zde:


  https://www.tacr.cz/program/program-eta/


  Lhůta pro podání návrhů projektů 19. 9. 2019 - 31. 10. 2019

  Termín vyhlášení výsledků 1. 11. 2019 - 31. 3. 2020

 • Grantová agentura ČR (standardní, juniorské, mezinárodní a EXPRO projekty) - Informace k nově vyhlášeným veřejným soutěžím ve standardních, mezinárodních, juniorských a ERXPRO projektech na projekty s počátkem řešení od r. 2020 jsou k dispozici na https://gacr.cz/ i na https://cuni.cz/UK-9550.html


Informace z TA ČR:Poslední změna: 17. únor 2020 14:55 
Sdílet na: