Vědecké projekty

Projekty výzkumu a vývoje

Grantové soutěže v rámci ČR

Mezinárodní grantové soutěže

Projekty a soutěže UK

Příklady výsledků vědy a výzkumu

GA ČR, TA ČR, START a GAUK

 • Program Start

  Bližší podrobnosti o soutěžních podmínkách, procesu hodnocení i průběhu realizace úspěšných návrhů jsou obsaženy v Opatření rektora č. 19/2020 - Zásady Programu Start.

  WEB výzvy START: https://cuni.cz/UK-10538.html

  V případě zájmu o podání projektu kontaktujte prosím oddělení pro vědeckou činnost PedF CUNI, případně Oddělení projektové podpory RUK. Konzultace k přípravě předkládání projektů zajišťuje Mgr. Lothar Filip Rudorfer z oddělení pro vědeckou činnost, tel: 221900213, e-mail: filip.rudorfer@pedf.cuni.cz

  Pozn. Během začátku nového ak. roku je plánovaný informativní seminář pro doktorandy, mentory a žadatele o projekty v rámci výzvy OP START

  termín semináře: 15.9.2020

  Odkaz na seminář metodické podpory "jak žádat o GAUK" najdete zde: Videotutorial

  Odkaz na seminář metodické podpory START zde: Záznam semináře (AJ)


 • Technologická agentura České republiky (TA ČR) informuje o zahájení TAČR Beta veřejné zakázky:


  [TITDMZV930] Výzkum vybraných teritoriálních relací a průřezových oblastí české zahraniční politiky z hlediska Koncepce zahraniční politiky ČR


  Termín pro podání nabídek je: 25.02.2020


  Prohlédnout si ji můžete na adrese: https://pruvodce.beta.tacr.cz/index.html#/PublicTender/12496/1? 
 • Odkaz na seminář metodické podpory projektů GAČR, TAČR, H2020 zde: Záznam semináře • (standardní, juniorské, mezinárodní a EXPRO projekty) - Informace k nově vyhlášeným veřejným soutěžím ve standardních, mezinárodních, juniorských a ERXPRO projektech na projekty s počátkem řešení od r. 2021 jsou k dispozici na https://gacr.cz/ i na https://cuni.cz/UK-9550.html • Možnost anglicky publikovat vědecké výsledky v elektronickém mezinárodním vědeckém časopise "Evropský časopis vzdělávacích věd" - "European Journal of Educational Sciences" (EJES). Více informací na http://www.ejes.eu/  dotazy lze zasílat na contact@ejes.eu


Poslední změna: 11. leden 2021 13:52 
Sdílet na: