Vědecké projekty

Projekty výzkumu a vývoje

Grantové soutěže v rámci České republiky

Mezinárodní grantové soutěže

Projekty a soutěže Univerzity Karlovy

Příklady výsledků vědy a výzkumu

UPOZORNĚNÍ PRO ŘEŠITELE: před zajištěním relevantního postupu ve věci nákupu IT techniky z jakýkoliv projektů je potřeba sdělení bližších informací na ivana.choutkova@pedf.cuni.cz

Informace, které zašlete musí obsahovat:

1) Požadavek na typ notebooku, nebo alespoň požadované parametry (Upřesnit, zda jde svými parametry o specifický notebook, či bude určen na standardní práci)

2) Přibližnou cenu požadovaného zařízení

3) Středisko, ze kterého bude technika financována.


Teprve po písemném potvrzení z ORP, že nákup není nutno realizovat formou výběrového řízení je možné provést objednávku přes https://pozadavky.pedf.cuni.cz/.

GA ČR, TA ČR, START a GAUK

 • Video o výzvě HEUROPE zde: YouTube TC AV ČRJak podat ERC granty HORIZON EUROPE, / termín podání ERC SyG grantu:

  10.11.2021 17:00:00 Brussels time/fakultní termín odevzdání formuláře na OVČ: 1.11.2021

  Seminář metodické podpory projektů GAČR, TAČR, H2020 zde: Záznam seminářeVideo o výzvě HEUROPE zde: YouTube TC AV ČRJak podat ERC granty HORIZON EUROPE

  termín podání ERC SyG grantu: 10.11.2021 17:00:00 Brussels time/fakultní termín odevzdání formuláře na OVČ: 1.11.2021

  Seminář metodické podpory projektů GAČR, TAČR, H2020 zde: Záznam semináře

  Seminář (AJ) pro žadatele podpory TC AV ČR: Záznam semináře

 • Vyhlášení 6. ročníku soutěže Primus UK (rok 2022)


  1. Návrhy do soutěže Primus se podávají prostřednictvím aplikace Interní soutěže

  http://www.cuni.cz/UK-7545.html.

  2. Stávajícím studentům a zaměstnancům UK je aplikace přístupná za použití osobního čísla

  a hesla z Centrální autentizační služby UK.

  3. Navrhovatelé bez přístupu do Informačního systému UK mohou nejpozději do 9. dubna

  2021 požádat o přístup do aplikace prostřednictvím registračního formuláře, který je

  zveřejněn na webových stránkách programu Primus.

  4. Návrhy lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 1. března 2021.

  5. Příjem návrhů bude ukončen 20. dubna 2021.


  Program Start

  Bližší podrobnosti o soutěžních podmínkách, procesu hodnocení i průběhu realizace úspěšných návrhů jsou obsaženy v Opatření rektora č. 19/2020 - Zásady Programu Start.

  WEB výzvy START: https://cuni.cz/UK-10538.html

  V případě zájmu o podání projektu kontaktujte prosím oddělení pro vědeckou činnost PedF CUNI, případně Oddělení projektové podpory RUK. Konzultace k přípravě předkládání projektů zajišťuje Mgr. Lothar Filip Rudorfer z oddělení pro vědeckou činnost, tel: 221900213, e-mail: filip.rudorfer@pedf.cuni.cz

  Pozn. Během začátku nového ak. roku je plánovaný informativní seminář pro doktorandy, mentory a žadatele o projekty v rámci výzvy OP START

  termín semináře: 15.9.2021 10:00-13:00 - Informační seminář pro doktorandy proběhne 15.9.2021 v 10:00 Odkaz na ZOOM meeting zde:https://cuni-cz.zoom.us/j/92809636709

  Odkaz na seminář metodické podpory "jak žádat o GAUK" najdete zde: Videotutorial

  Odkaz na seminář metodické podpory START zde: Záznam semináře (AJ)


 • Technologická agentura České republiky (TA ČR) informuje o zahájení TAČR Beta veřejné zakázky:


  [TITDMZV930] Výzkum vybraných teritoriálních relací a průřezových oblastí české zahraniční politiky z hlediska Koncepce zahraniční politiky ČR


  Termín pro podání nabídek je: 25.02.2020


  Prohlédnout si ji můžete na adrese: https://pruvodce.beta.tacr.cz/index.html#/PublicTender/12496/1? 
 • (standardní, juniorské, mezinárodní a EXPRO projekty) - Informace k nově vyhlášeným veřejným soutěžím ve standardních, mezinárodních, juniorských a ERXPRO projektech na projekty s počátkem řešení od r. 2021 jsou k dispozici na https://gacr.cz/ i na https://cuni.cz/UK-9550.html

  STANDARDNÍ PROJEKT, JUNIOR STAR, Mezinárodní projekty, EXPRO projekty Fakultní info zde Vyhlášení výzev do 31.32021

 • Možnost anglicky publikovat vědecké výsledky v elektronickém mezinárodním vědeckém časopise "Evropský časopis vzdělávacích věd" - "European Journal of Educational Sciences" (EJES). Více informací na http://www.ejes.eu/  dotazy lze zasílat na contact@ejes.eu


Poslední změna: 11. říjen 2021 12:03 
Sdílet na: