• Uchazeči
  • Navazující magisterské studium

Navazující magisterské studium

Kam se obrátit?

Ptát se můžete zde:

nebo ve facebookové skupině, kde Vám mohou poradit naši studenti (fb)

Formy studia na PedF UK

  1. Prezenční forma (dříve denní) – pravidelná, zpravidla týdenní, výuka formou přednášek, cvičení, seminářů, kurzů, praxí a dalších forem výuky

  2. Kombinovaná forma (dříve tzv. dálková) – kombinace pravidelné průběžné výuky (zpravidla jeden, nebo dva dny v týdnu v intervalu cca 1x za 14 dní až měsíc) a blokové výuky


Informace o rozvrzích zdePoslední změna: 21. leden 2022 11:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: