Rigorózní řízení

Ke státní rigorózní zkoušce na PedF UK podle § 46 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění se mohou přihlásit absolventi magisterských studijních programů v oblasti pedagogických věd. Na PedF UK lze konat státní rigorózní zkoušku v oboru studia, ve kterém získal uchazeč titul magistr a pro který má PedF UK akreditaci


Konání státní rigorózní zkoušky se řídí:

Rigorózním řádem UK – platí od 1. 1. 2017

Pravidly pro organizaci SRZ na PedF UK – platí od 1. 10. 2017


Státní rigorózní zkoušku lze konat nejdéle do 4 let (čl. 4, odst. 10 RŘ UK) od podání přihlášky.


Poplatek za přihlášku od 1. 10. 2023: poplatek 9300 Kč, viz Opatření děkana č. 15/2023

- variabilní symbol platby: 110093


Rigorózní řízení vyřizuje:

Mgr. Pavla Cibulková, , tel.: 221 900 230 - konzultace po předchozí domluvě


Poslední změna: 5. prosinec 2023 14:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: