Náležitosti a návod na vložení rigorózní práce


Opatření děkana 38/2020 O podrobnostech závěrečné práce

Příloha č. 3 – Rigorózní práce


Dle Pravidel pro organizaci SRZ na PedF UK a Opatření děkana se práce odevzdává pouze v elektronické podobě.


V případě uznání diplomové /disertační práce:

  • na začátek se vloží titulní list s nadpisem "Rigorózní práce" – budou tedy 2 obdobné titulní listy - rigorózní a diplomová /disertační práce


Návod na vložení práce do SIS najdete zde.


Bez vložení práce do SIS nelze obhajobu konat! Vložení do SIS je povinné i v případě, že je práce uznána.


Termíny státních rigorózních zkoušek, termíny odevzdání přihlášky a odevzdání práce jsou stanoveny v harmonogramu akademického roku zveřejněném v sekci "Opatření děkana" na Úřední desce fakulty.
Poslední změna: 2. listopad 2021 08:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: