Náležitosti a návod na vložení rigorózní práce

Obsahové, formální a technické náležitosti týkající se zpracování a odevzdání rigorózní práce stanovuje Opatření děkana č. 8/2015 a jeho aktualizovaná příloha týkající se rigorózních prací (změna názvu univerzity na "Univerzita Karlova").


Dle Pravidel pro organizaci SRZ na PedF UK se práce odevzdává pouze v elektronické podobě.


V případě uznání diplomové /disertační práce:

  • na začátek se vloží titulní list s nadpisem "Rigorózní práce" – budou tedy 2 obdobné titulní listy - rigorózní a diplomová /disertační práce


Návod na vložení práce do SIS najdete zde.


Bez vložení práce do SIS nelze obhajobu konat! Vložení do SIS je povinné i v případě, že je práce uznána.


Termíny státních rigorózních zkoušek, termíny odevzdání přihlášky a odevzdání práce jsou stanoveny v harmonogramu akademického roku zveřejněném v sekci "Opatření děkana" na Úřední desce fakulty.
Poslední změna: 13. listopad 2017 11:33 
Sdílet na: