Habilitační a profesorská řízení

Habilitační a profesorská řízení na UK

Habilitační a profesorská řízení na UK

Doporučená hlediska hodnocení

Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem a minimální požadavky na obsah odůvodnění habilitační a hodnotící komise

Opatření rektora č. 35/2019

Opatření rektora č.17/2014

Opatření rektora č. 9/2014  

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na UK v Praze

Řád habilitačního a profesorského řízení na Univerzitě Karlově
Poslední změna: 4. říjen 2019 10:59 
Sdílet na: