Komise po etiku ve výzkumu PedF UK

Opatření děkana č. 35/2020: Jedncí řád komise pro etiku ve výzkumu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy


Účelem zřízení Komise je zvyšování znalosti etických standardů výzkumu a jejich respektování. Své poslání naplňuje Komise zejména prostřednictvím posuzování etických aspektů návrhů výzkumných projektů, jejichž hlavním řešitelem nebo spoluřešitelem (uchazečem nebo spoluuchazečem) je Pedagogická fakulta UK a jichž se účastní lidské subjekty nebo živé organismy nebo které využívají osobní údaje. Zvláštní pozornost Komise věnuje problematice etických standardů výzkumu za účasti dětí a jiných zranitelných nebo závislých osob.


Pracovníci fakulty, kteří budou mít zájem o etické posouzení svého projektu Komisí pro etiku výzkumu PedF UK, najdou potřebné informace a formulář žádosti o vyjádření komise na webové stránce http://pages.pedf.cuni.cz/etik/. Je třeba počítat s tím, že na posouzení projektu a přípravu vyjádření komise potřebuje 22 pracovních dní, žádost je tedy potřeba podat nejpozději měsíc např. před uzávěrkou grantové soutěže, raději dříve.


VSTUP DO MS TEAMS ETICKÉ KOMISE PRO ADMINSITRÁTORYPoslední změna: 27. červenec 2022 11:33 
Sdílet na: