Komise po etiku ve výzkumu PedF UK

Opatření děkana č. 35/2020: Jednací řád komise pro etiku ve výzkumu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy


Účelem zřízení Komise je zvyšování znalosti etických standardů výzkumu a jejich respektování. Své poslání naplňuje Komise zejména prostřednictvím posuzování etických aspektů návrhů výzkumných projektů, jejichž hlavním řešitelem nebo spoluřešitelem (uchazečem nebo spoluuchazečem) je Pedagogická fakulta UK a jichž se účastní lidské subjekty nebo živé organismy nebo které využívají osobní údaje. Zvláštní pozornost Komise věnuje problematice etických standardů výzkumu za účasti dětí a jiných zranitelných nebo závislých osob.


Pracovníci fakulty, kteří budou mít zájem o etické posouzení svého projektu Komisí pro etiku výzkumu PedF UK, najdou potřebné informace a formulář žádosti o vyjádření komise na webové stránce http://pages.pedf.cuni.cz/etik/. Je třeba počítat s tím, že na posouzení projektu a přípravu vyjádření komise potřebuje 22 pracovních dní, žádost je tedy potřeba podat nejpozději měsíc např. před uzávěrkou grantové soutěže, raději dříve.


VSTUP DO MS TEAMS ETICKÉ KOMISE PRO ADMINSITRÁTORY


kontaktní osoby na OVČ PedF UK

Mgr. Ivana Metelková

manažerka vědeckých projektů, Komise pro etiku ve výzkumu

tel: 221900215, 777 654 516, e-mail: ivana.metelkova@pedf.cuni.cz

po-st: 9:00-12:00 / 13:30-15:00 a dle předchozí dohody


doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

proděkan pro vědu a výzkum

tel. 725 307 557, e-mail: antonin.jancarik@pedf.cuni.czPoslední změna: 2. leden 2024 10:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: