Údaje do smluv a návrhů projektů PedF


Údaje do grantové dokuemtnace/smluv/faktur:

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

(dále jen „příjemce“) na straně jedné


Zastoupená děkanem fakulty prof. PaeDr. Michal Nedělka, Dr.

Bankovní spojení Komerční banka, a.s.

č. účtu 85236011/0100

IČO 00216208

DIČ cz00216208


RID: 1141PIC999923434Legal formotherVAT number          CZ00216208
Funkci Legal Entity Appointed Representative (LEAR) zastává Mgr. Adéla Jiroudková.Poslední změna: 24. květen 2022 11:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: