Rozvoj a projekty

Informace o oddělení

Posláním oddělení pro rozvoj a projekty je participace na zajišťování strategických úkolů PedF UK v oblasti projektů a podpora činnosti proděkana pro rozvoj.


Strategickým záměrem vedení fakulty je vytvořit pracoviště, které bude poskytovat konzultaci a pomoc pracovníkům i pracovištím fakulty v oblasti získávání a administrace projektů, ale také se bude podílet na koncepci celé fakulty a aktivním vyhledávání příležitostí pro optimální rozvoj fakulty.


Oddělení bude úzce spolupracuje s projektovými pracovníky oddělení vědy a zahraničního oddělení s cílem maximálního využití informací a kapacit pracovníků.

Strategické cíle

  • příprava podkladů programovacího období 2014–2020, spolupráce s RUK

  • rozpracovávání priorit Institucionálního rozvojového plánu aktuálního období

  • vyhledávání a evidence projektových výzev

  • pomoc při sestavování projektů v souladu se záměry fakulty

  • maximální zapojení zaměstnanců PedF UK

  • preference spolupráce mezi pracovišti

  • zvýšení povědomí o naší fakultěPoslední změna: 12. únor 2018 11:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: