Projekty

Projekty připravované PedF

 • ESF

 • ERDF

 • OP PPR

 • OP Z

Projekty podané PedF

 • 02_16_015_ESF pro vysoké školy

  Analýza a úprava systémů přijímacího řízení na PedF (celouniverzitní ESF Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce)

 • 02_16_015_ESF pro vysoké školy

  Podpora rozvoje oborově didaktických magisterských studijních programů (celouniverzitní ESF Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce)

 • 02_16_016_ERDF pro vysoké školy

  Podpora verifikace studentských výkonů v rámci pedagogických a umělecko-pedagogických aktivit

 • 02_16_016_ERDF pro vysoké školy

  Modernizace počítačových učeben a rozšíření kapacity studoven

 • 02_16_036_Implementace strategie digitálního vzdělávání I.

  Podpora rozvoje digitální gramotnosti

Projekty realizované PedF

 • CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000663 (info / web)

  PPPV - Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání

 • CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664 (info / web)

  SPPPV - Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností

 • 02_15_007_pro inkluzivní vzdělávání (info)

  Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků

Projekty ukončené PedF (Evropský Sociální Fond)

 • CZ.2.17/3.1.00/36246 (info)

  Koncepce a ověření nového modelu klinické školy v procesu pregraduální přípravy studentů učitelství

 • CZ.2.17/3.1.00/36215 (info / web)

  Podpora vzdělávání studentů středních škol v přírodovědných předmětech a matematice

 • CZ.1.07/1.3.42/02.0004 (info / web)

  Věda do škol – Celoživotní vzdělávání pedagogických pracovníků Karlovarského kraje

 • CZ.1.07/1.3.00/19.0002 (info / web)

  Další vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF UK 

 • CZ.1.07/1.3.48/02.0013 (info)

  Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce

 • CZ.1.07/1.1.00/08.0061 (info / web)

  Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy

 • CZ.1.07/1.3.04/03.0010 (info)

  Modulární systém vzdělávání pedagogických pracovníků Středočeského kraje v oblasti využívání ICT a inovativních metod ve výuce

 • CZ.1.07/1.3.04/02.0010 (info / web)

  Alma Mater Studiorum - Celoživotní vzdělávání pedagogických pracovníků Středočeského kraje v oblasti environmentální výchovy

 • CZ.1.07/1.3.00/08.0235 (info / web)

  Profesionalizace a rozvoj klíčových kompetencí řídících pracovníků ve školství

Partnerství s PedF

 • Vzdělávací program pro střední řídící pracovníky ve školství (info / web)

 • HEUREKA! Aneb podpora badatelsky orientovaných žáků ZŠ v přírodovědných předmětech (info)

Poslední změna: 4. duben 2017 16:43 
Sdílet na: