Projekty

Projekty připravované PedF

 • ESF

 • ERDF

 • OP PPR

 • OP Z

Projekty realizované PedF

 • CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012276 (info)

  Tvorba inovativních digitálních vzdělávacích zdrojů

 • CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013322 (info)

  ESF pro VŠ II na UK

 • CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093 (info)

  Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK

 • CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016390 (info)

  Učitelské porozumění příčinám školní neúspěšnosti a efektivita pedagogických intervencí

 • CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016391 (info)

  Podoby diferenciace na základních školách

 • CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016404 (info) / (web)

  Důvody nenastoupení absolventů pedagogických fakult do profese učitele / pedagogického pracovníka

 • Nadace České spořitelny (info)

  SPIN – spolupráce a inovace

 • CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001443 (info)

  Odborný průvodce žáků s odlišným mateřským jazykem na školním poradenském pracovišti ZŠ

 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024369 (info)

  EDUBO – Edukační platforma pro bezpečnou on-line výuku

 • CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106 (info)

  Implementace Krajského akčního plánu 2 – Inovace ve vzdělávání (iKAP 2 - Inovace ve vzdělávání)

 • CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002105 (info) / (web)

  Rozvoj kompetencí v oblasti udržitelného rozvoje vedoucí ke snížení plýtvání potravin (Smart Food)

 • VV-MGS-008 (Norské Fondy - Norway grant) (info) / (web)

  Mediální gramotnost interaktivně a pro všechny

 • 101095000 (HORIZON) (info)

  Gender Empowerment through Politics In Classrooms

Projekty ukončené PedF (s probíhající udržitelností)

 • CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366 (info / web)

  Podpora rozvoje digitální gramotnosti

 • CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322 (info / web)

  Podpora rozvíjení informatického myšlení (PRIM)

 • CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362 (info)

  Analýza a úprava systémů přijímacího řízení na PedF

 • CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362 (info)

  Podpora rozvoje oborově didaktických magisterských studijních programů

 • CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006965 (info)

  Podpora pregraduálního vzdělávání na PedF UK

 • CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002412 (info)

  Modernizace počítačových učeben a rozšíření kapacity studoven (Modernizace PC učeben)

 • CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002377 (info)

  Podpora verifikace studentských výkonů v rámci pedagogických a umělecko-pedagogických aktivit (Verifikace pedagogických aktivit)

 • CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664 (info / web)

  SPPPV - Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností

 • CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000663 (info / web)

  PPPV - Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání

 • CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008562 (info)

  Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově (VRR)

 • CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008561 (info)

  Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově (MRR)

Projekty ukončené PedF (Evropský Sociální Fond)

 • CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495 (info)

  Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy (MMVP UK)

 • 02_15_007_pro inkluzivní vzdělávání (info)

  Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků

 • CZ.2.17/3.1.00/36246 (info)

  Koncepce a ověření nového modelu klinické školy v procesu pregraduální přípravy studentů učitelství

 • CZ.2.17/3.1.00/36215 (info / web)

  Podpora vzdělávání studentů středních škol v přírodovědných předmětech a matematice

 • CZ.1.07/1.3.42/02.0004 (info / web)

  Věda do škol – Celoživotní vzdělávání pedagogických pracovníků Karlovarského kraje

 • CZ.1.07/1.3.00/19.0002 (info)

  Další vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF UK 

 • CZ.1.07/1.3.48/02.0013 (info)

  Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce

 • CZ.1.07/1.1.00/08.0061 (info / web)

  Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy

 • CZ.1.07/1.3.04/03.0010 (info)

  Modulární systém vzdělávání pedagogických pracovníků Středočeského kraje v oblasti využívání ICT a inovativních metod ve výuce

 • CZ.1.07/1.3.04/02.0010 (info / web)

  Alma Mater Studiorum - Celoživotní vzdělávání pedagogických pracovníků Středočeského kraje v oblasti environmentální výchovy

 • CZ.1.07/1.3.00/08.0235 (info)

  Profesionalizace a rozvoj klíčových kompetencí řídících pracovníků ve školství

Partnerství s PedF

 • Vzdělávací program pro střední řídící pracovníky ve školství (info / web)

 • HEUREKA! Aneb podpora badatelsky orientovaných žáků ZŠ v přírodovědných předmětech (info)

Poslední změna: 13. únor 2024 11:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: