CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024369

EDUBO – Edukační platforma pro bezpečnou on-line výuku


Grantový projekt, reg. č.:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024369

Název programu:

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo výzvy:

VÝZVA VIII

Název výzvy:

APLIKACE

Název prioritní osy:

Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

Datum zahájení:

01. 02. 2021

Datum ukončení:

31. 05. 2023


Cílem projektu je vývoj unikátního a komplexního řešení pro synchronní distanční výuku se zaměřením na vzdělávací instituce klasifikované podle ISECD 1–4. Úspěšná realizace projektu bude znamenat vznik nového produktu, či přesněji uceleného systému na sebe navazujících produktů, který vyřeší většinu současných nedostatků a problémů distanční výuky. Řešení ovšem také bude velice cenným pomocníkem pro klasickou prezenční výuku, kdy kantorům i studentům poskytne velice silný nástroj pro efektivní studium za pomocí moderní techniky, aniž by např. docházelo ke snižování pozornosti žáků. Hlavní část software bude k dispozici zdarma včetně zdrojových kódů a bude dále rozvíjen na akademické půdě. EDUBO je projektem, který má ambici změnit kvalitu celého školství.


Poslední změna: 15. červen 2021 10:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: