Katalog služeb

Cambridgeské zkouškové centrum Univerzity Karlovy při katedře anglického jazyka a literatury


Cambridgeské zkouškové centrum Univerzity Karlovy je autorizovaným centrem Cambridge English Language Assessment.

V současné době má centrum oprávnění vykonávat následující zkoušky:

  • Cambridge English: Preliminary (A2)

  • Cambridge English: First (B2)

  • Cambridge English: Advanced (C1)

  • Cambridge English: Proficiency (C2)

  • Teaching Knowledge Test (TKT) - všechny moduly


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce


Centrum češtiny pro komunikační praxi


Posláním katedry českého jazyka je příprava učitelů českého jazyka všech stupňů škol. V rámci toho poskytuje hluboké vzdělání lingvistické s důrazem na důkladnou znalost současné češtiny – jejího systému i užití v komunikaci.


Katedra českého jazyka nabízí učitelům – cizincům vykonání zkoušky z českého jazyka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, studentům přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z českého jazyka pro všechny typy škol a široké veřejnosti prakticky zaměřené jazykové kurzy.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce


Centrum poradenství v oblasti didaktiky českého jazyka


Posláním katedry českého jazyka je příprava učitelů českého jazyka všech stupňů škol, včetně škol mateřských a prvního stupně základní školy. V rámci vědeckého výzkumu je cílem katedry využívat poznatků moderních lingvistických a pedagogických disciplín při vytváření nových didaktických teorií, které díky spolupráci s fakultními školami uvádí do praxe.


Katedra českého jazyka nabízí vykonání zkoušky z českého jazyka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících pro učitele cizince. Pro učitele nabízí kurzy se širokou škálou témat, např. rétorika pro učitele, pragmatika pro učitele: argumentační dovednosti, asertivita, manipulace, zakázaná rétorika a další.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce


Centrum pro studium kulturně historického dědictví


Centrum rozvíjí téma „výchovy ke vztahu ke kulturně historickému dědictví“ na mezioborové úrovni a v kontextu udržitelného rozvoje.
 Chce přispět především ke zkvalitnění didaktické přípravy učitelů a k vytváření systému metodické podpory v rámci dalšího vzdělávání pedagogů.


Jsme otevřeni širokému spektru spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu, ať již jde o centrální instituce spravující kulturní dědictví v ČR nebo o školy všeho typu. Chceme spolupracovat i s neziskovými organizacemi, soukromými osobami nebo s místní správou. Pevně doufáme, že se nám podaří rozvíjet také mezinárodní kontakty.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce


Digitální gramotnost a digitální technologie ve vzdělávání


Oblastí zaměření katedry informačních technologií a technické výchovy je problematika informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání, resp. digitálních technologií v profesi učitele, ve vyučování a učení a problematika informačně technologické výchovy, digitální gramotnosti a rozvoje digitálních kompetencí s důrazem na rozvoj kreativity a informatického myšlení.


Nabídka:

  • Vědecký výzkum v oblasti vlivu digitálních technologií na proces vyučování a učení a využívání edukačního potenciálu digitálních technologií ve školách i v rámci celoživotního vzdělávání.

  • Konání školení, kurzů, konzultací, přednášek a workshopů pro učitele a jejich žáky a pro studenty i zainteresovanou veřejnost.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitcePlavecký oddíl VŠSK při katedře tělesné výchovy PedF UK


Plavecký oddíl Vysokoškolského sportovního klubu PedF UK pořádá výukové kurzy základního plavání pro děti od 4 let a jejich rodiče a zdokonalovací výuku plavání. Výuka plavání probíhá v pěti skupinách rozdělených podle úrovně plavecké zdatnosti dětí. Plavecká výuka a výcvik je zajištěn odborně vyškolenými cvičiteli plavání II. třídy a zaštítěn KTV PedF UK. Děti získávají základy pro další trénink v závodním plavání, výuka je však odrazovým můstkem také pro další sportovní aktivity – pro veslování, kanoistiku, triatlon, moderní pětiboj, atletiku a další.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitceÚstav profesního rozvoje pracovníků ve školství


Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství nabízí vzdělávací programy k získání kvalifikace pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy a pro učitele II. stupně základní školy a pro učitele uměleckých škol: ZUŠ, SUŠ a konzervatoří.


Výzkumné zaměření ÚPRPŠ:

  • oblast dalšího rozvoje vzdělávání učitelů a jejich profesního rozvoje, pedeutologie

  • výzkum integrace dětí cizinců do českých škol


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitceVzdělávání seniorů - Hudební místopis České republiky


Vzdělávání na Pedagogické fakultě není určeno jen těm, kdo přicházejí ze středních škol, aby získali učitelské vzdělání. Fakulta dnes vychází vstříc dalším věkovým skupinám - zájemcům, pro něž je sebevzdělávání neustálou potřebou. Významnou skupinu představují v tomto ohledu senioři.


Hudební místopis České republiky nabízí vzdělávání v oblasti české hudební historie v evropských souvislostech, které se uskutečňuje převážně v terénu, v kontaktu s aktuálními místy i s živou hudbou.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitceZavádění výukových materiálů v matematice


Katedra matematiky a didaktiky matematiky se dlouhodobě věnuje otázkám spojeným s výukou matematiky a zaváděním nových technologií a přístupů do vyučování.


Nabídka:

Katedra nabízí spolupráci komerčním i nekomerčním subjektům při tvorbě a zavádění výukových materiálů, jejich testování, tvorbě metodik, jejich užívání a školení učitelů, a to nejen v oblasti zavádění nových postupů a technologií.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce
Pokud máte zájem o vytvoření vizitky pro Váš tým, kontaktujte Mgr. Hanu Borovou na emailu .Poslední změna: 23. listopad 2021 11:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: