Zahraniční vztahy

Hlavní činnosti a poslání oddělení

Oddělení pro zahraniční vztahy poskytuje pracovníkům a studentům služby týkající se zahraničních aktivit, do nichž je PedF UK zapojena. Organizuje vyslání učitelů i studentů k různým studijním pobytům v zahraničí, přijímá učitele a studenty ze zahraničních vysokých škol v rámci reciprocity či na pozvání, zabezpečuje pobyt zahraničních studentů studujících na naší fakultě apod. Podílí se na organizaci mezinárodních konferencí, kongresů, seminářů a pracovních jednání organizovaných pracovišti PedF UK.


Oddělení pro zahraniční vztahy také eviduje a pravidelně vyhodnocuje mezinárodní aktivity a spolupráci pracovišť PedF UK, spolupracuje s Evropským centrem UK, s odborem zahraničních vztahů RUK v Praze, s Evropskou kanceláří RUK, DZS MŠMT a dalšími institucemi nabízejícími možnosti spolupráce se zahraničními vzdělávacími institucemi.


Poslední změna: 23. listopad 2021 11:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: