Zkušenosti studentů

Studenti Pedf v zahraničí

Zkušenosti studentů PedF UK ze zahraničních studijních pobytů


Zkušenosti Ph.D. studentů z dlouhodobých studijních stáží v zahraničí

Mgr. Stanislav Štěpáník, doktorand KČJ (roční stáž na Univerzitě v Albertě, Kanada, 2013/14)


Zkušenosti Ph.D. studentů z účasti na mezinárodních intenzivních kurzech pro doktorandy


Zkušenosti Ph.D. studentů z účasti na mezinárodních konferencích

Mgr. Jitka Kopřivová, doktorandka KHV (Konference TUTTI ANCOS v Tasmánii): zpráva, fotky.


Zkušenosti studentů PedF UK s mezinárodní spoluprací při řešení projektů


Zahraniční studenti na PedF


Poslední změna: 23. listopad 2021 11:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: