Mobility

MOBILITY STUDENTŮ

Studijního pobytu Erasmus+ se může účastnit každý student, který je zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu a bude po celé období studijního pobytu v zahraničí řádně zapsán ke studiu na Univerzitě Karlově. Studijní pobyt mohou studenti absolvovat v každé zemi zapojené do programu Erasmus+ kromě České republiky a země svého trvalého pobytu.


Studijní pobyt může absolvovat každý student od 2. ročníku Bc studia. Studijní pobyty mohou trvat 3 – 12 měsíců. Za minimální délku pobytu 3 měsice se považuje 90 dní. V rámci programu Erasmus+ se studenti mohou účastnit studijního pobytu v zahraničí opakovaně v každé úrovni svého vysokoškolského studia (Bc, Mgr/NMgr, Ph.D). Celkové penzum pro každou úroveň studia je 12 měsíců (resp. 24 měsíců u pětiletých nedělených Mgr. programů), přičemž těchto 12 (resp. 24) měsíců může tvořit:


Podmínky studia v zahraničí:

(1) řádné studium na přijímající zahraniční instituci včetně přípravy bakalářské/diplomové/disertační/absolventské práce;

(2) student nesmí před výjezdem do zahraničí studium na vysílající instituci ukončit nebo přerušit;

(3) student neplatí školné ani jiné poplatky za výuku (registrační poplatky, poplatky za zkoušky, za používání laboratoří, knihoven), přijímající instituce může požadovat zaplacení malých částek stejně jako u svých domácích studentů (např. členství ve studentských uniích či poplatky za fotokopie);

(4) po studentovi nesmí být požadovány žádné poplatky související s organizací a administrací jeho studijního pobytu;

(5) splní-li student studijní povinnosti, pak mu musí být studium v zahraničí uznáno domácí institucí.


Student na studijním pobytu v zahraničí neplatí školné a po dobu studia zůstává řádným studentem domácí univerzity.


Viz: http://www.cuni.cz/UK-231.html


O mobility mohou žádat i handicapovaní studenti. Bližší informace najdou na http://www.cuni.cz/UK-2619.html.


MOBILITY PRO ZAMĚSTNANCE

Program ERASMUS nabízí zaměstnancům následující typy mobilit:


MOBILITY VĚDECKO PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ


Tyto mobility mají podporovat výukovou činnost vysokoškolských učitelů na partnerských univerzitách.


Povinností vyjíždějícího učitele je v zahraničí splnit výukovou povinnost (v rozsahu alespoň 8h za týden nebo pobyt, je-li kratší). Před výjezdem musí mít učitel vyřízený oběma stranami potvrzený dokument - výukový program - o odučených hodinách.


Na uskutečnění mobility učitele přispívá EU finančním grantem.


Viz: http://www.cuni.cz/UK-232.html


Poslední změna: 23. listopad 2021 11:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: