Mezinárodní projekty

Evidence mezinárodních projektů na PedF UK:

Pedagogická fakulta UK participuje na významných mezinárodních projektech v rámci výzev programu Erasmus+, Aktion, Visegrad Fund. Pracoviště tak navazují na dlouholetou tradici spolupráce s prestižními zahraničními univerzitami a díky zapojení do mezinárodních projektů intenzivně prohlubují internacionalizaci fakulty.An Overview of European cooperation projects 2018-2022


Přehled v tabulce: Overview_Int project_Faculty of Education CUNI_2018-2022Poslední změna: 6. květen 2024 11:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: