• Studenti

Studenti

Vážené a milé studentky, vážení a milí studenti!


Buďte vítáni na Univerzitě Karlově a její Pedagogické fakultě. Seznamte se krátce s tím, co vám nabízí, i s tím, co od vás, jako členů akademické obce, očekává.


V současnosti je Pedagogická fakulta jednou ze 17 profesionálně orientovaných fakult Univerzity Karlovy. Příprava pedagogů na univerzitní úrovni prohlubuje kvalitu vzdělání, posiluje prestiž učitelského povolání a zvyšuje nároky na ty, kteří budou tuto profesi vykonávat.


Abyste měli dostatek informací o studiu, připravili jsme pro vás tuto sekci na webových stránkách. Jejím smyslem je podat základní praktické informace, které vám usnadní a zpříjemní studium.


prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.

děkan PedF UK


Poslední změna: 12. únor 2018 11:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: