Poplatky

Informace o poplatcích spojených se studiem naleznete na stránkách Univerzity Karlovy: info


  • Výše poplatku za delší studium ve sdruženém studiu

Výše poplatku spojeného se studiem podle § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách (poplatek za delší studium) je na Univerzitě Karlově odvozována od koeficientu ekonomické náročnosti (KEN) studijního programu přiděleného MŠMT (čl. 3 odst. 1 Přílohy č. 2 Statutu UK).


Sdružené (dříve dvouoborové) studium je koncipováno tak, že je student zapsán do studia v hlavním studijním programu, tzv. maior, k němuž je přidružen vedlejší studijní program, tzv. minor. V názvu programů sdruženého studia je studijní program maior vždy uveden na prvním místě (např. u programu Dějepis – ZSV je maior Dějepis).


Výše poplatku za delší studium je stanovena podle koeficientu ekonomické náročnosti studijního programu maior.


Příklad:

Student sdruženého studia Český jazyk - Hudební výchova, tj. Český jazyk (s KEN 1,2) je maior, zaplatí za započatých 6 měsíců delšího studia 24 000 Kč.


Naproti tomu student sdruženého studia Hudební výchova – Český jazyk, tj. Hudební výchova (s KEN 3,5) je maior, zaplatí za započatých 6 měsíců delšího studia 54 500 Kč.


  • Druhy a výše poplatků: zde


Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem – viz Opatření rektora č. 25/2023


Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem v souvislosti s pandemií COVID-19 - viz Opatření rektora 54/2021


Stav svých poplatků můžete sledovat v SIS – modul POPLATKY A ŽÁDOSTI


Referent pro stipendia, poplatky a koncepci přijímacího řízení:


Jaroslav Kukla, e-mail: jaroslav.kukla@pedf.cuni.cz, tel.: 221 900 261

M. Rettigové 4, 1. p. č. dv. 101


Úřední hodiny stejné jako studijní oddělení - referát bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studia.UPOZORNĚNÍ:


Poplatky vyměřuje rektorát Univerzity Karlovy, nikoli fakulta. V případě dotazů využijte e-mailovou adresu


ZA VYMĚŘENÉ POPLATKY NENESE ZODPOVĚDNOST STUDIJNÍ REFERENT!!!
Poslední změna: 10. říjen 2023 12:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: