Poplatky

Informace o poplatcích spojených se studiem naleznete na stránkách Univerzity Karlovy: info


  • Výše poplatku za delší studium ve sdruženém studiu

Výše poplatku spojeného se studiem podle § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách (poplatek za delší studium) je na Univerzitě Karlově odvozována od koeficientu ekonomické náročnosti (KEN) studijního programu přiděleného MŠMT (čl. 3 odst. 1 Přílohy č. 2 Statutu UK).


Sdružené (dříve dvouoborové) studium je koncipováno tak, že je student zapsán do studia v hlavním studijním programu, tzv. maior, k němuž je přidružen vedlejší studijní program, tzv. minor. V názvu programů sdruženého studia je studijní program maior vždy uveden na prvním místě (např. u programu Dějepis – ZSV je maior Dějepis).


Výše poplatku za delší studium je stanovena podle koeficientu ekonomické náročnosti studijního programu maior.


Příklad:

Student sdruženého studia Český jazyk - Hudební výchova, tj. Český jazyk (s KEN 1,2) je maior, zaplatí za započatých 6 měsíců delšího studia 24 000 Kč.


Naproti tomu student sdruženého studia Hudební výchova – Český jazyk, tj. Hudební výchova (s KEN 3,5) je maior, zaplatí za započatých 6 měsíců delšího studia 53 000 Kč


  • Druhy a výše poplatků: zde


Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem – viz Opatření rektora 42/2021


Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem v souvislosti s pandemií COVID-19 - viz Opatření rektora 54/2021


Stav svých poplatků můžete sledovat v SIS – modul POPLATKY A ŽÁDOSTI


Vzhledem k současné epidemiologické situaci prosíme studenty o přednostní vyřizování studijních záležitostí telefonicky či e-mailem.

Pokud se potřebujete naléhavě setkat se svojí studijní referentkou osobně, domluvte si s ní prosím předem konkrétní termín schůzky.


Ing. Adina Lehmová, e-mail: adina.lehmova@pedf.cuni.cz, tel.: 221 900 262

M. Rettigové 4, 1. p. č. dv. 101


Úřední hodiny od 1. 9. 2021:

Pondělí

13:00 – 15:00 hod.

Úterý

09:00 – 11:00 hod.

Středa

– – –

Čtvrtek

14:00 – 16:00 hod.

Pátek

09.00 - 12.00 hod.

mimo úřední hodiny je možné se domluvit i individuálně


UPOZORNĚNÍ:


Poplatky vyměřuje rektorát Univerzity Karlovy, nikoli fakulta. V případě dotazů využijte e-mailovou adresu


ZA VYMĚŘENÉ POPLATKY NENESE ZODPOVĚDNOST STUDIJNÍ REFERENTKA!!!
Poslední změna: 4. duben 2022 08:49 
Sdílet na: