• Studenti
  • Studenti se speciálními potřebami

Studenti se speciálními potřebami

Naším cílem je zajistit, aby studijní obory akreditované na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy byly v největší možné míře přístupné všem studentům, tedy i těm, kteří vzhledem k povaze svého zdravotního stavu vyžadují modifikaci studijních podmínek, odstranění fyzických překážek, popř. jiné zvláštní úpravy za účelem úspěšného průběhu studia.


Komu jsou určeny informace v této sekci?


Studentům Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a studentům z ostatních fakult

- s postižením smyslovým

- s postižením pohybovým

- se specifickými poruchami učení

- s psychickými obtížemi

- s chronickým onemocněním


Vyučujícím a zaměstnancům Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

- zajišťujícím výuku studentů se SP

- s výše uvedeným postižením


Princip podpory studentů a uchazečů se speciálními potřebami je přehledně shrnut v Opatření rektora č. 23/2017.


Pro studenty se speciálními potřebami je připravená doplňující informační brožura SpecInfo


Poslední změna: 12. srpen 2022 11:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: