Kontakty

Kontakty na jednotlivé pracovníky dle popisu problematiky:


Vedoucí pracovník:

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

tel.: 221 900 715

e-mail: anna.kucharska@pedf.cuni.cz

Pedagogická fakulta, M. Rettigové 4, 116 39 Praha 1

místnost R106, 1. patro

Konzultační hodiny na základě e-mailové dohody, lze i on-line.


Asistentka proděkanky a referentka pro oblast speciálních potřeb uchazečů a studentů se SP

Mgr. Kristýna Janyšková, Ph.D.

email: kristyna.janyskova@pedf.cuni.cz

tel.: 221 900 220

Pedagogická fakulta, M. Rettigové 4, 116 39 Praha 1

místnost R106, 1. patro


Správa pro kabinet pomůcek pro studenty se speciálními potřebami

Ing. Adina Lehmová

email: adina.lehmova@pedf.cuni.cz

tel.: 221 900 262


Akademická poradna zajišťuje poradenské služby pro studenty se speciální potřebami a pro další skupiny studentů. U studentů se SP zpracováváme posudky funkční diagnostiky - kontakty na pracovníky najdete níže.

Psychologické poradenství

Speciálně pedagogické poradenství

Logopedie


Funkční diagnostiku zajišťují:

Kategorie A = zrakové postižení: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D., PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.

Kategorie B = sluchové postižení: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D., PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.

Kategorie C = tělesné postižení: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D., Mgr. Kristýna Janyšková, Ph.D.

Kategorie D = specifi cké poruchy učení: PhDr. Klára Špačková, Ph.D., Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.

Kategorie E = PAS: PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.

Kategorie F = psychické problémy, zdravotní znevýhodnění: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D., PhDr. Hana Sotáková, Ph.D., doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.


Komunikace je možná emailem, vždy piště jméno.příjmení@pedf.cuni.cz.

Ostatní poradenské služby jsou realizovány podle nabídky jednotlivých pracovníků.


Studentům se speciálními potřebami nabízíme pravidelné středeční konzultace.

Konzultace jsou dostupné vždy ve středu 14:00-16:00 na následujícím odkazu: https://cuni-cz.zoom.us/j/95489228858.

V případě zájmu můžeme vypsat konzultaci i v jiném, než uvedeném čase.
Poslední změna: 16. březen 2021 13:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: