Kontakty

Pro rychlý kontakt s Akademickou poradnou lze využít emailovou adresu


poradna@pedf.cuni.cz

- emailová schránka je pravidelně kontrolována a na podněty obratem reagujeme


Kontakty na jednotlivé pracovníky dle dané oblasti:


Vedoucí pracovník:

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

e-mail: anna.kucharska@pedf.cuni.cz

tel.: 221 900 715

Pedagogická fakulta, Spálená 10, 116 39 Praha 1

místnost S213, 2. patro (nad CŽV)

Konzultační hodiny na základě e-mailové dohody, lze i on-line.


Referentka pro oblast specifických potřeb uchazečů a studentů (přijímací řízení, informace k funkčním diagnostikám, modifikace ve studiu)

Kabinet pomůcek pro studenty se specifickými potřebami

Bc. Veronika Chalupová

email: veronika.chalupova@pedf.cuni.cz

Pravidelné otevřené konzultace: úterý, 9-11 hodin, je možné využívat také online konzultace

tel.: 221 900 220

Pedagogická fakulta, Spálená 10, 116 39 Praha 1

místnost S213, 2. patro (nad CŽV)


Další pracovníci Akademické poradny zajišťují

· studijní poradenství,

· psychologické poradenství (osobní, vztahové, profesní, krizová intervence),

· speciálně pedagogické poradenství,

· logopedie


Je možné objednat se mailem na poradna@pedf.cuni.cz

- emailová schránka je pravidelně kontrolována a na podněty obratem reagujeme


Druhou možností rezervace termínu v objednávkovém systému, dostupné zde:


Otevřené konzultace bez objednání (základní informace o službě, kontakt na pracovníka Akademické poradny)

• PhDr. Olga Kučerová, Ph.D.: úterý, 14:00–15:00

• PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.: čtvrtky 12:00-13:00 (s výjimkou 29. 2. 2024)

• PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. (od 6. 3. 2024): středa 12:15-13:15

Vždy Spálená 10, 2.patro


Akademická poradna zajišťuje také funkční diagnostiku pro studenty z celé Univerzity Karlovy:

· Kategorie A = zrakové postižení: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.

· Kategorie B = sluchové postižení: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.

· Kategorie C = pohybové postižení: Ph.D., Mgr. Kristýna Janyšková, Ph.D.

· Kategorie D = specifi cké poruchy učení: PhDr. Klára Špačková, Ph.D., Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.

· Kategorie E = PAS: PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.

· Kategorie F = psychické problémy, zdravotní znevýhodnění: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D., PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D., PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.

· Kategorie F = chornické somatické onemocnění: Mgr. Kristýna Janyšková, Ph.D.

Komunikace je možná emailem, vždy piště jméno.příjmení@pedf.cuni.cz.
Poslední změna: 22. únor 2024 11:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: