Koordinátoři podpory pro studenty se specifickými potřebami na katedrách

Na každé katedře, ve vztahu k oboru, který studuje student se specifickými potřebami (SP), byl stanoven koordinátor podpory studentů se specifickými potřebami. Můžete se na něj obracet při řešení vašich studijních záležitostí, koordinátor podpory Vás může podpořit při komunikaci s vyučujícími či v orientaci ve studiu.


Budete-li řešit problémy spojené s výukou jiných předmětů, než na vaší oborové katedře (např. univerzitní základ, pedagogicko-psychologická příprava), doporučujeme řešit to také skrze koordinátora podpory na vaší katedře.

V oborech se dvěma kombinacemi (např. Aj-Čj) využíváte dvou koordinátorů podpory - podle příslušného oboru.


V případě zájmu můžete kontaktovat studijní referentku pro studenty se SP Mgr. Kristýnu Janyškovou, Ph.D. (kristyna.janyskova@pedf.cuni.cz), která Vás může s Vaším koordinátorem podpory propojit.


Seznam kolegů, kteří tuto funkci zastávají, najdete v této tabulce:


Koordinátoři podpory pro studenty se SP na katedrách a pracovištích


Katedra andragogiky a managementu vzdělávání

Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.

zuzana.svobodova@pedf.cuni.cz

Katedra anglického jazyka a literatury

Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D.

jakub.zenisek@pedf.cuni.cz

Katedra českého jazyka

Mgr. Klára Eliášková

klara.eliaskova@pedf.cuni.cz

Katedra české literatury

Mgr Lukáš Neumann, Ph.D.

lukas.neumann@pedf.cuni.cz

Katedra biologie a environmentálních studií

Ing. Jan Andreska, Ph.D.

jan.andreska@pedf.cuni.cz

Katedra dějin a didaktiky dějepisu

PaedDr. František Parkan

frantisek.parkan@pedf.cuni.cz

Katedra francouzského jazyka a literatury

Kateřina Esserová, DiS.

katerina.esserova@pedf.cuni.cz

Katedra germanistiky

Mgr. Eva Markvartová, Ph.D.

eva.markvartova@pedf.cuni.cz

Katedra hudební výchovy

doc. Jana Palkovská

jana.palkovska@pedf.cuni.cz

Katedra chemie a didaktiky chemie

PhDr. Martin Rusek, Ph.D.

martin.rusek@pedf.cuni.cz

Katedra informačních technologií a technické výuky

PaedDr. Eva Battistová

eva.battistova@pedf.cuni.cz

Katedra matematiky a didaktiky matematiky

prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

jarmila.novotna@pedf.cuni.cz

Katedra občanské výchovy a filozofie

PhDr. Tereza Hyánková, Ph.D.

tereza.hyankova@pedf.cuni.cz

Katedra pedagogiky

PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.

veronika.blazkova@pedf.cuni.cz

Katedra preprimární a primární pedagogiky

doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.

jana.uhlirova@pedf.cuni.cz

Katedra psychologie

PhDr. Klára Špačková, Ph.D.

klara.spackova@pedf.cuni.cz

Katedra rusistiky a lingvodidaktiky

PaedDr. Antonín Hlaváček

antonin.hlavacek@pedf.cuni.cz

Katedra speciální pedagogiky

doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.

lea.kvetonova@pedf.cuni.cz

Katedra tělesné výchovy

Mgr. Milena Vagaja, Ph.D.

milena.vagaja@pedf.cuni.cz

Katedra výtvarné výchovy

Mgr.Magdalena Novotná, Ph.D.

magdalena.novotna@pedf.cuni.cz

Ústřední knihovna PedF UK

Bc. Zuzana Krejčí

zuzana.krejci@pedf.cuni.czPoslední změna: 26. leden 2024 14:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: