Kontaktní osoby na katedrách

Na každé katedře, ve vztahu k oboru, který studuje student se SP, byla určena kontaktní osoba pro studenty se SP. Můžete se na ni obracetpři řešení vašich studijních záležitostí, příp. problémů ve studiu.

Budete-li řešit problémy spojené s výukou jiných předmětů, než na vaší oborové katedře (např. univerzitní základ, pedagogicko-psychologická příprava), řešte to také skrze kontaktní osobuna vaší katedře.

V oborech se dvěma kombinacemi (např. Aj-Čj) využíváte dvou kontaktních osob na katedře -podle příslušného oboru.

Pokud není uvedena katedra, znamená to, že v oboru, který daná katedra garantuje, nestuduje žádný student se SP.


Seznam kolegů, kteří tuto funkci zastávají, najdete v této tabulce:


Kontaktní osoby pro studenty se SP na katedrách a pracovištích


Katedra andragogiky a managementu vzdělávání

Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.

zuzana.svobodova@pedf.cuni.cz

Katedra anglického jazyka a literatury

Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D.

jakub.zenisek@pedf.cuni.cz

Katedra českého jazyka

Mgr. Klára Eliášková

klara.eliaskova@pedf.cuni.cz

Katedra české literatury

prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.

dagmar.mocna@pedf.cuni.cz

Katedra biologie a environmentálních studií

doc.PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.

katerina.jancarikova@pedf.cuni.cz

Katedra dějin a didaktiky dějepisu

PaedDr. František Parkan

frantisek.parkan@pedf.cuni.cz

Katedra francouzského jazyka a literatury

PhDr. Eva Kalfiřtová

eva.kalfirtova@pedf.cuni.cz

Katedra germanistiky

Mgr. Eva Markvartová, Ph.D.

eva.markvartova@pedf.cuni.cz

Katedra hudební výchovy

doc. Jana Palkovská

jana.palkovska@pedf.cuni.cz

Katedra chemie a didaktiky chemie

PhDr. Martin Rusek, Ph.D.

martin.rusek@pedf.cuni.cz

Katedra informačních technologií a technické výuky

PaedDr. Eva Battistová

eva.battistova@pedf.cuni.cz

Katedra matematiky a didaktiky matematiky

prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

jarmila.novotna@pedf.cuni.cz

Katedra občanské výchovy a filozofie

Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.

zbynek.zicha@pedf.cuni.cz

Katedra pedagogiky

PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.

veronika.blazkova@pedf.cuni.cz

Katedra preprimární a primární pedagogiky

doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.

jana.uhlirova@pedf.cuni.cz

Katedra psychologie

PhDr. Klára Špačková, Ph.D.

klara.spackova@pedf.cuni.cz

Katedra rusistiky a lingvodidaktiky

dr. Antonín Hlaváček

antonin.hlavacek@pedf.cuni.cz

Katedra speciální pedagogiky

doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.

lea.kvetonova@pedf.cuni.cz

Katedra tělesné výchovy

Mgr.Věra Kuhnová

vera.kuhnova@pedf.cuni.cz

Katedra výtvarné výchovy

Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D.

madla.novotna@volny.cz

Ústřední knihovna PedF UK

Mgr. Jitka Bílková

jitka.bilkova@pedf.cuni.czPoslední změna: 18. květen 2020 09:51 
Sdílet na: