Studenti podporují studenty se SP

Studenti se specifickými potřebami se mohou obracet na konkrétní studentské tutory (tito tutoři aktuálně absolvují studijní program Speciální pedagogika nebo Psychologie) prostřednictvím společné emailové adresy: tutorisp@pedf.cuni.cz 


Tutor se těmto studentům vždy ozve zpět prostřednictvím e-mailu (po domluvě je možné se sejít či spojit online přes MS Teams či jiné aplikace nebo telefonicky) a spolu s doc. Kucharskou, která má tuto oblast na starosti, navrhne řešení, které by bylo pro jeho studium na Pedagogické fakultě nejvhodnější.


Mezi nejčastějí témata, která tutoři pomáhají řešit, je asistence se zápisem předmětů, orientace ve studijním plánu, orientace v SIS a ve studijních povinnostech, orientace v budovách PedF a UK a další.


Společný email: tutorisp@pedf.cuni.cz 

Bc. Tereza Valachovičová

Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Speciální pedagogika pro učitele 2. stupně základních škol a střední školy

2. ročník NMgr.

Bc. Aneta Veselá

Speciální pedagogika

2. ročník NMgr.

Bc. Lucie Rejmanová

Psychologie

2. ročník NMgr.


Podpora tutorů je určena pro všechny studenty se specifickými potřebami, kteří studují na PedF UK, konkrétně:

- s postižením smyslovým

- s postižením pohybovým

- se specifickými poruchami učení

- s psychickými obtížemi

- s chronickým onemocněním.


Tutoři pro studenty se specifickými potřebami spadají do kompetence proděkanky pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti doc. PhDr. PaedDr. Anny Kucharské, Ph.D.


Poslední změna: 4. leden 2024 17:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: