Na koho se obrátit

Vzhledem k nastaveným preventivním hygienickým opatřením proto šíření COVID-19 se veškeré služby, včetně zpracování posudků funkční diagnostiky, budou realizovat distančně. Doplňující informace podá Anna Kucharská nebo Kristýna Janyšková, kontakty viz níže.


Pro studenty funguje poradnavíce informací


Kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami na Pedagogické fakultě


doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

tel.: 221 900 715

e-mail:

Pedagogická fakulta, M. Rettigové 4, 116 39 Praha 1

místnost R106, 1. patro


Konzultační hodiny na základě e-mailové dohody, lze i on-line.Referentka pro oblast speciálních potřeb uchazečů a studentů se SP,

kabinet pomůcek pro studenty se SP


Mgr. Kristýna Janyšková, Ph.D.

email:

tel.: 221 900 220

Pedagogická fakulta, M. Rettigové 4, 116 39 Praha 1

místnost R106, 1. patro


Úřední hodiny:

Pondělí

08.00 – 16:00 hod.

Čtvrtek

08.00 - 14.00 hod.


Po předchozí domluvě se lze setkat též v jiném čase.Na tuto asistentku se obracejte zejména s ohledem na zajišťování podpůrných služeb studentů se SP, budete s ní v kontaktu při udělování informovaného souhlasu, předávání odborných posudků, případně žádostí, které budete podávat zejména s ohledem na váš handicap.


Běžná studijní agenda je řešena referentkami rozdělenými podle oborů - při řešení běžných studijních záležitostí budete komunikovat se studijní referentkou, která vám byla přidělena. Tento údaj najdete ve svém studijním účtu v SISu.


Pro studenty funguje poradnavíce informací
Poslední změna: 19. leden 2023 09:50 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: