Aktuální informace

Konzultační hodiny

Asistenka studijních proděkanek pro studenty se speciálními potřebami:

Mgr. Kamila Janyšková, mail: kamila.janyskova@pedf.cuni.cz


konzultační hodiny: po předchozí e-mailové domluvě

Místnost R 101 (kancelář naproti místnosti proděkanek pro studijní záležitosti)


Aktuality


 • Kancelář pro studenty se speciálními potřebami, RUK

  Od 12. 10. 2017  NÁS NOVĚ NAJDETE NA ADRESE SLAVÍKOVA 22, 130 00 PRAHA 3.

  Naše Kancelář pro studenty se speciálními potřebami se z důvodu rekonstrukce celé budovy stěhuje.

  Více informací o stěhování celého Informačního, poradenského a sociálního centra (jehož jsme součástí) můžete najít zde http://ipsc.cuni.cz/IPSC-9.html?news=4651&locale=cz


  Evidovaní studenti se speciálními potřebami (+ nově přijatí studenti v 1. ročníku) dostali tuto informaci prostřednictvím emailu.


  Mgr. Denisa Klášterková, Univerzita Karlova

  Rektorát, Informační, poradenské a sociální centrum

  Kancelář pro studenty se speciálními potřebami • Vážení studenti,

  na stránkách knihovny http://knihovna.pedf.cuni.cz/handi.htm

  jsme aktualizovali seznam digitalizované literatury o níže uvedené

  tituly. Vstup do plného textu je z tohoto seznamu nebo z knihovního

  systému Aleph, vyhledáte je i v portálu  Knihovní brána pro zrakově

  postižené https://www.teiresias.muni.cz/knihovni-brana/.


  Pokud heslo nemáte, můžete odpovědět na tento mail.


  207. DVOŘÁČEK, Jiří. Kompendium pedagogiky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2009. ISBN 978-80-7290-405-1.


  206. AUGER, Marie-Thérèse a Christiane BOUCHARLAT. Učitel a problémový žák: strategie pro řešení problémů s kázní a učením. Praha: Portál, 2005. Pedagogická praxe. ISBN 80-7178-907-0.


  205. BENDL, Stanislav. Kázeňské problémy ve škole. Aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Triton, 2011. ISBN 978-80-7387-436-0.


  Přeji pěkný den.

  Jitka Bílková • Vážení kolegyně a kolegové,

  dovoluji si Vám poslat k případnému využití nabídku od Farmaceutické fakulty, která disponuje přístrojem Roger Mylink.

  Pomůcku využívala studentka s Kochleárním implantátem.

  Pokud byste pomůcku potřebovali, můžete rovnou kontaktovat

  dr. Zdeňku Kudláčkovou (tel.: 495 067 254, email: kudlacko@faf.cuni.cz)


Poslední změna: 16. listopad 2017 11:15 
Sdílet na: