Aktuální informace

Konzultační hodiny

Asistenka studijních proděkanek pro studenty se speciálními potřebami:

Mgr. Kamila Janyšková, mail: kamila.janyskova@pedf.cuni.cz


konzultační hodiny: po předchozí e-mailové domluvě

Místnost R 101 (kancelář naproti místnosti proděkanek pro studijní záležitosti)


Aktuality

 • Dobrý den,

  zasílám nabídku kurzu studijních dovedností NAUČ SE UČIT, který je určen studentům s duševním onemocněním a prosím o její sdílení se studenty. Kurz je ZDARMA a probíhá pod organizací BAOBAB Z.S.

  Náplní je:

  nácvik dovedností, které pomohou kompenzovat handicapy při studiu způsobené vlivem nemoci

  práce na individuální motivaci a cílech studia

  hledání nových forem samostatného učení se

  příprava na specifické problémy při komunikaci se školou a okolím o nemoci


  Další informace naleznete v přiloženém informačním letáku.

  Děkuji a přeji hezký den

  Bc. Michaela Matušková

  sociální pracovnice

  Baobab z.s.


 • Milé studentky a milí studenti,

  Akademické poradny při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy poskytují psychologické, speciálně pedagogické a logopedické služby studujícím všech oborů a ve všech formách studia PedF UK, ale taktéž studentům z dalších fakult Univerzity Karlovy.


  Hlavními poskytovateli těchto služeb jsou pracovníci katedry psychologie a katedry speciální pedagogiky při PedF UK, kteří mají dlouholeté zkušenosti s poskytováním poradenských služeb.


  Veškeré služby akademických poraden jsou zdarma.


  Zájemci se mohou obrátit na jednotlivé pracovníky poraden dle popisu problematiky, na kterou se zaměřují (od studijních problémů, přes vztahové, osobnostní, logopedické, ale i poradenství vyplývající ze zdravotního handicapu a speciálních vzdělávacích potřeb (např. specifické poruchy učení).


  Akademické poradny jsou také pověřenými odbornými pracovišti pro funkční diagnostiku (statut studenta se speciálními potřebami).


  Bližší informace, způsob objednání i kontakt na jednotlivé pracovníky naleznete v sekci jednotlivých akademických poraden.


 • Milé studentky, milí studenti,

  vážené kolegyně, vážení kolegové,

  na fakultě začnou fungovat logopedické služby, které bude poskytovat PhDr. Petr Kopečný, Ph.D., z katedry speciální pedagogiky.

  Jsou určeny všem, kdo si chtějí zlepšit úroveň mluvních dovedností, zejména výslovnosti. Mohou je využívat studenti/vyučující i z jiných fakult Univerzity Karlovy.


  Informace o službě naleznete na http://pages.pedf.cuni.cz/poradny/logopedie (včetně kontaktu, umístění poradny a termínů).


  Věřím, že bude nabídky využito.

  Anna Kucharská, studijní proděkanka a kontaktní osoba fakulty pro studenty se SP • Kancelář pro studenty se speciálními potřebami, RUK

  Od 12. 10. 2017  NÁS NOVĚ NAJDETE NA ADRESE SLAVÍKOVA 22, 130 00 PRAHA 3.

  Naše Kancelář pro studenty se speciálními potřebami se z důvodu rekonstrukce celé budovy stěhuje.

  Více informací o stěhování celého Informačního, poradenského a sociálního centra (jehož jsme součástí) můžete najít zde http://ipsc.cuni.cz/IPSC-9.html?news=4651&locale=cz


  Evidovaní studenti se speciálními potřebami (+ nově přijatí studenti v 1. ročníku) dostali tuto informaci prostřednictvím emailu.


  Mgr. Denisa Klášterková, Univerzita Karlova

  Rektorát, Informační, poradenské a sociální centrum

  Kancelář pro studenty se speciálními potřebami • Vážení studenti,

  na stránkách knihovny http://knihovna.pedf.cuni.cz/handi.htm

  jsme aktualizovali seznam digitalizované literatury o níže uvedené

  tituly. Vstup do plného textu je z tohoto seznamu nebo z knihovního

  systému Aleph, vyhledáte je i v portálu  Knihovní brána pro zrakově

  postižené https://www.teiresias.muni.cz/knihovni-brana/.


  Pokud heslo nemáte, můžete odpovědět na tento mail.


  207. DVOŘÁČEK, Jiří. Kompendium pedagogiky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2009. ISBN 978-80-7290-405-1.


  206. AUGER, Marie-Thérèse a Christiane BOUCHARLAT. Učitel a problémový žák: strategie pro řešení problémů s kázní a učením. Praha: Portál, 2005. Pedagogická praxe. ISBN 80-7178-907-0.


  205. BENDL, Stanislav. Kázeňské problémy ve škole. Aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Triton, 2011. ISBN 978-80-7387-436-0.


  Přeji pěkný den.

  Jitka Bílková • Vážení kolegyně a kolegové,

  dovoluji si Vám poslat k případnému využití nabídku od Farmaceutické fakulty, která disponuje přístrojem Roger Mylink.

  Pomůcku využívala studentka s Kochleárním implantátem.

  Pokud byste pomůcku potřebovali, můžete rovnou kontaktovat

  dr. Zdeňku Kudláčkovou (tel.: 495 067 254, email: kudlacko@faf.cuni.cz)


Poslední změna: 16. únor 2018 15:30 
Sdílet na: