Aktuální informace

Konzultační hodiny

Asistenka studijních proděkanek pro studenty a uchazeče se speciálními potřebami:

Mgr. Kamila Janyšková, email:

Pedagogická fakulta, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

místnost R106, 1. patro


úřední hodiny:

Středa

09.00 – 11.00 hod

Čtvrtek

09.00 – 11.00 hod.Aktuality

 • Dobrý den,

  dovoluji si Vás jménem Konta Bariéry informovat o vyhlášení nového,

  jubilejního, 20. ročníku STIPENDIA BARIÉRY.

  Toto stipendium je určeno studentům středních a vysokých škol s handicapem.


  Podmínky přihlášky naleznete zde: http://www.kontobariery.cz/Projekty/Stipendium.aspx.


  Přihlášky je možné zasílat do 5. ZÁŘÍ 2018 nejlépe poštou na adresu nadace.


  Těšíme se na Vaše přihlášky!


  Ing. Gabriela Švagrová

  provozní ředitelka


  Nadace Charty 77 | Konto Bariéry

  Melantrichova 5, 110 00 Praha 1


  T +420 224 214 452

  M +420 737 271 062


  gabriela.svagrova@bariery.cz

  www.kontobariery.cz


  ***


 • Vážená paní proděkanko, milí studenti,

  na webu Knihovny PedF http://knihovna.pedf.cuni.cz/handi.htm jsme 21.3.2018 aktualizovali seznam digitalizovaných titulů.


  Nově přístupné plné texty:

  KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Dítě a mateřská škola: co by měli rodiče znát, učitelé respektovat a rozvíjet. 2., rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Grada, 2014. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4435-3.

  KOŠŤÁLOVÁ, Hana, Šárka MIKOVÁ a Jiřina STANG. Školní hodnocení žáků a studentů se zaměřením na slovní hodnocení. Vydání 2. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0220-2.

  Srdečně Vás zdravím a přeji hezké prožití svátků jara.

  Jitka Bílková • Dobrý den,

  zasílám nabídku kurzu studijních dovedností NAUČ SE UČIT, který je určen studentům s duševním onemocněním a prosím o její sdílení se studenty. Kurz je ZDARMA a probíhá pod organizací BAOBAB Z.S.

  Náplní je:

  nácvik dovedností, které pomohou kompenzovat handicapy při studiu způsobené vlivem nemoci

  práce na individuální motivaci a cílech studia

  hledání nových forem samostatného učení se

  příprava na specifické problémy při komunikaci se školou a okolím o nemoci


  Další informace naleznete v přiloženém informačním letáku.

  Děkuji a přeji hezký den

  Bc. Michaela Matušková

  sociální pracovnice

  Baobab z.s.


 • Milé studentky a milí studenti,

  Akademické poradny při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy poskytují psychologické, speciálně pedagogické a logopedické služby studujícím všech oborů a ve všech formách studia PedF UK, ale taktéž studentům z dalších fakult Univerzity Karlovy.


  Hlavními poskytovateli těchto služeb jsou pracovníci katedry psychologie a katedry speciální pedagogiky při PedF UK, kteří mají dlouholeté zkušenosti s poskytováním poradenských služeb.


  Veškeré služby akademických poraden jsou zdarma.


  Zájemci se mohou obrátit na jednotlivé pracovníky poraden dle popisu problematiky, na kterou se zaměřují (od studijních problémů, přes vztahové, osobnostní, logopedické, ale i poradenství vyplývající ze zdravotního handicapu a speciálních vzdělávacích potřeb (např. specifické poruchy učení).


  Akademické poradny jsou také pověřenými odbornými pracovišti pro funkční diagnostiku (statut studenta se speciálními potřebami).


  Bližší informace, způsob objednání i kontakt na jednotlivé pracovníky naleznete v sekci jednotlivých akademických poraden.


 • Milé studentky, milí studenti,

  vážené kolegyně, vážení kolegové,

  na fakultě začnou fungovat logopedické služby, které bude poskytovat PhDr. Petr Kopečný, Ph.D., z katedry speciální pedagogiky.

  Jsou určeny všem, kdo si chtějí zlepšit úroveň mluvních dovedností, zejména výslovnosti. Mohou je využívat studenti/vyučující i z jiných fakult Univerzity Karlovy.


  Informace o službě naleznete na http://pages.pedf.cuni.cz/poradny/logopedie (včetně kontaktu, umístění poradny a termínů).


  Věřím, že bude nabídky využito.

  Anna Kucharská, studijní proděkanka a kontaktní osoba fakulty pro studenty se SP • Kancelář pro studenty se speciálními potřebami, RUK

  Od 12. 10. 2017  NÁS NOVĚ NAJDETE NA ADRESE SLAVÍKOVA 22, 130 00 PRAHA 3.

  Naše Kancelář pro studenty se speciálními potřebami se z důvodu rekonstrukce celé budovy stěhuje.

  Více informací o stěhování celého Informačního, poradenského a sociálního centra (jehož jsme součástí) můžete najít zde http://ipsc.cuni.cz/IPSC-9.html?news=4651&locale=cz


  Evidovaní studenti se speciálními potřebami (+ nově přijatí studenti v 1. ročníku) dostali tuto informaci prostřednictvím emailu.


  Mgr. Denisa Klášterková, Univerzita Karlova

  Rektorát, Informační, poradenské a sociální centrum

  Kancelář pro studenty se speciálními potřebami • Vážení studenti,

  na stránkách knihovny http://knihovna.pedf.cuni.cz/handi.htm

  jsme aktualizovali seznam digitalizované literatury o níže uvedené

  tituly. Vstup do plného textu je z tohoto seznamu nebo z knihovního

  systému Aleph, vyhledáte je i v portálu  Knihovní brána pro zrakově

  postižené https://www.teiresias.muni.cz/knihovni-brana/.


  Pokud heslo nemáte, můžete odpovědět na tento mail.


  207. DVOŘÁČEK, Jiří. Kompendium pedagogiky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2009. ISBN 978-80-7290-405-1.


  206. AUGER, Marie-Thérèse a Christiane BOUCHARLAT. Učitel a problémový žák: strategie pro řešení problémů s kázní a učením. Praha: Portál, 2005. Pedagogická praxe. ISBN 80-7178-907-0.


  205. BENDL, Stanislav. Kázeňské problémy ve škole. Aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Triton, 2011. ISBN 978-80-7387-436-0.


  Přeji pěkný den.

  Jitka Bílková • Vážení kolegyně a kolegové,

  dovoluji si Vám poslat k případnému využití nabídku od Farmaceutické fakulty, která disponuje přístrojem Roger Mylink.

  Pomůcku využívala studentka s Kochleárním implantátem.

  Pokud byste pomůcku potřebovali, můžete rovnou kontaktovat

  dr. Zdeňku Kudláčkovou (tel.: 495 067 254, email: kudlacko@faf.cuni.cz)


Poslední změna: 6. leden 2020 09:05 
Sdílet na: