Archív aktualit

Archív aktualit
 • Vážené kolegyně, Vážení kolegové,  rádi bychom Vás a Vaše spolupracující kolegyně a kolegy pozvali na


  vzdělávací kurz SPECIFIKA VYSOKOŠKOLSKÉHO STUDIA STUDENTŮ SE


  ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, jehož organizátorem je Informační,


  poradenské a sociální centrum RUK.  Kurz je určen pro všechny pracovníky, jejichž předmětem činnosti


  je poskytování služeb studentům se speciálními vzdělávacími


  potřebami, ale pochopitelně také pro VYUČUJÍCÍ/LEKTORY A


  PORADENSKÉ PRACOVNÍKY. Účelem kurzu je zvýšit informovanost v


  problematice zabezpečení speciálních vzdělávacích potřeb


  studentů se zdravotním postižením v průběhu vysokoškolského


  studia.  Kurz je dvoudenní (proběhne ve dvou po sobě jdoucích pracovních


  dnech) a je realizován prezenční formou.  KURZ SE USKUTEČNÍ 4. A 5. DUBNA 2017 ve Velké zasedací síni


  (Karolinum, Ovocný trh 3, Praha 1)  Kurz je ukončen složením znalostního testu. Každý úspěšný


  účastník obdrží OSVĚDČENÍ o jeho absolvování.  Více informací ke kurzu je možné získat zde:  http://ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14814&lang=cz  Zaregistrovat na tento kurz se můžete na této adrese:  https://goo.gl/forms/B1EOrX17rSun7fBG2 [1]  Děkujeme Vám za případné rozšíření pozvánky na uvedený kurz


  na relevantní pracoviště Vaší fakulty.  Těšíme se na viděnou.  S přáním hezkého dne,  Mgr. Denisa Klášterková  Univerzita Karlova v Praze  Rektorát, Informační, poradenské a sociální centrum  Kancelář pro studenty se speciálními potřebami  Celetná 13, Praha 1, 116 36  email: denisa.klasterkova@ruk.cuni.cz  tel.: +420 224 491 604  fax: +420 224 491 895  web: http://www.cuni.cz/UK-122.html  facebook: www.facebook.com/ipc.uk [2]
 • Vážené kolegyně, Vážení kolegové,


  rádi bychom Vás a Vaše spolupracující kolegyně a kolegy pozvali


  na vzdělávací kurz SPECIFIKA VYSOKOŠKOLSKÉHO STUDIA STUDENTŮ SE


  ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, jehož organizátorem je Informační,


  poradenské a sociální centrum RUK.


  Kurz je určen pro všechny pracovníky, jejichž předmětem činnosti


  je poskytování služeb studentům se speciálními vzdělávacími


  potřebami, ale pochopitelně také pro VYUČUJÍCÍ/LEKTORY A


  PORADENSKÉ PRACOVNÍKY. Účelem kurzu je zvýšit informovanost v


  problematice zabezpečení speciálních vzdělávacích potřeb


  studentů se zdravotním postižením v průběhu vysokoškolského


  studia.


  Kurz je dvoudenní (proběhne ve dvou po sobě jdoucích pracovních


  dnech) a je realizován prezenční formou.


  Kurz se uskuteční 23. A 24. LISTOPADU 2016 ve Velké zasedací


  místnosti (Karolinum, Ovocný trh 3, Praha 1)


  Kurz je ukončen složením znalostního testu. Každý úspěšný


  účastník obdrží OSVĚDČENÍ o jeho absolvování.


  Více informací ke kurzu je možné získat zde:


  http://ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14074&lang=cz [1]   Zaregistrovat na tento kurz se můžete na této adrese:


  https://goo.gl/forms/hHCC48b6zLeIqy2k1   Děkujeme Vám za případné rozšíření pozvánky na uvedený kurz


  na relevantní pracoviště Vaší fakulty.   Těšíme se na viděnou.   S přáním hezkého dne,  Mgr. Denisa Klášterková Univerzita Karlova, Rektorát, Informační, poradenské a sociální centrum, Kancelář pro studenty se speciálními potřebami  Celetná 13, Praha 1, 116 36  email: denisa.klasterkova@ruk.cuni.cz  tel.: +420 224 491 604  fax: +420 224 491 895  web: http://www.cuni.cz/UK-122.html  facebook: www.facebook.com/ipc.uk [2] • Vážení studenti,

  dovoluji si obrátit se na Vás jako na nově přijaté studenty se speciálními potřebami na Pedagogickou fakultu s krátkým informačním emailem. Předem Vám gratuluji k úspěšnému zvládnutí přijímacích zkoušek a pevně věřím, že na základě dobře nastavené spolupráce pro Vás bude studium na Pedagogické fakultě příjemným a co možná nejvíce bezproblémovým obdobím Vašeho života.

  Dovolte mi upozornit Vás na webové stránky fakulty, kde ve speciální sekci "Studenti se speciálními potřebami" naleznete vše, co budete potřebovat (http://pedf.cuni.cz/PEDF-217.html).


  Na webu jsou k dispozici kontakty na jednotlivé garanty na každé katedře, ale také na pracovníky studijního oddělení, kteří Vám jsou k dispozici:

  - doc. Anna Kucharská, garantka služeb pro studenty se SP (obracejte se přes asistentku Mgr. Kamilu Janyškovou - kamila.janyskova@pedf.cuni.cz)

  - paní Bc. Ivana Merellová (ivana.merellova@pedf.cuni.cz), studijní referentka, na kterou se obracejte zejména s ohledem na zajišťování podpůrných služeb, při udělování informovaného souhlasu, předávání odborných posudků, případně žádostí

  - pověřené pracovníky z jednotlivých kateder najdete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-385.html


  Další informace zde


 • Pozvánka na seminář k tlumočení.

 • Informační týden pro studenty prvních ročníků, viz http://ipsc.cuni.cz/IPSC-117.html - ve středu 21.9. od 14:00 hod. se koná seminář pro nově zapsané studenty se speciálními potřebami.***


Vážené kontaktní osoby,

dovoluji si Vám připomenout konání semináře pro zaměstnance Specifika podpory studentů s duševním onemocněním na VŠ, který se bude konat 14. června 2016 od 9.00 do 13.00 v Zelené posluchárně v Celetné 20.

Děkuji, pokud jste se již zaregistrovali. Ostatním se omlouvám, pokud Vám termín z důvodu přijímacích nebo závěrečných zkoušek nevyhovuje. Příště zrealizujeme seminář dříve.

Prosím o rozšíření informace o konání semináře mezi Vaše kolegy – vyučující, pokud víte, že jsou v kontaktu se studenty s duševním onemocněním.

Registrovat se mohou zde http://www.ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=13358&lang=cz

Děkuji a přeji krásné odpoledne,


Mgr. Alice Rytychová

Informační, poradenské a sociální centrum UK

Kancelář pro studenty a zaměstnance se speciálními potřebami RUK


***


V pátek 6. 11. 2015 startuje úvodním prezenčním soustředěním distanční kurz Aktuální témata vysokoškolského poradenství, více viz: http://www.ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=11698&lang=cz. Vaše účast na tomto soustředění jakožto lektorů distanční části je dobrovolná, v případě Vašeho zájmu je Vám kurz samozřejmě otevřen.

Program prezenčního soustředění dne 6. 11. 2015

10:00 – 10:15 Úvod do kurzu (PhDr. Hana Urychová)

10:15 – 10:45 Informace k prostředí Moodle UK (MUDr. Jitka Feberová, Ph.D.)

10:45 – 11:30 Trendy ve vysokém školství v ČR a Evropě (RNDr. Věra Šťastná)

11:30 – 11:40 Dopolední přestávka

11:40 – 11:50 Úvod do kariérového poradenství (PhDr. Hana Urychová)

11:50 – 12:35 Career management skills (CMS) (doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.)

12:35 – 13:35 Polední přestávka

13:35 – 13:45 Úvod do studijního poradenství (Mgr. Silvie Nedvědová)

13:45 – 14:30 Prevence studijního selhání a řešení studijních obtíží (doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.)

14:30 – 14:40 Odpolední přestávka

14:40 – 15:25 Podpora v oblasti CŽV (Mgr. Silvie Nedvědová)

15:25 – 15:30 Závěrečné informace

S pozdravem

Petr Klapal


***

13. 04. 2015

Dne 23.4. 2015 se od 14 hodin uskuteční v doktorské pracovně setkání s katedrovými kontaktními osobami pro studenty se SP. Tématem bude příprava modifikací přijímacího řízení pro uchazeče se SP.

A. Kucharská

* * *

08. 04. 2015

Vážené kontaktní osoby, zveme Vás a Vaše spolupracující kolegyně a kolegy na vzdělávací kurz Specifika vysokoškolského studia studentů se zdravotním postižením. Proběhne ve dnech 4. a 5. května. Více informací ZDE.

***

19. 09. 2014

Vážení studenti se zájmem o zařazení do Evidence studentů se SP,

dovoluji si informovat Vás o jednotlivých krocích, které je třeba vykonat pro zařazení mezi studenty se speciálními potřebami PedF UK. Pro zařazení do Evidence studentů se SP na všech fakultách Univerzity Karlovy je nutné absolvovat funkční diagnostiku, která bude při studiu sloužit jako Váš doklad o možných modifikacích průběhu vzdělávání. Jako podklad k této diagnostice slouží potvrzení od lékaře. Funkční diagnostika je provedena odborníky přímo na Pedagogické fakultě a v jejím rámci jsou sestavena mimo jiné doporučení a úpravy v kurzech oboru, do kterého jste se zapsal/a. Zpracovává se na zvláštní formulář známý pro všechny pedagogy na PedFUK, po jehož předložení se budete domlouvat s konkrétními pedagogy na modifikaci výuky, popř. zkoušení.


Bez této funkční diagnostiky není možné vaše zařazení do Evidence studentů se speciálními potřebami a nebude možné Vám poskytovat žádné úpravy studia.


Všechny informace se dočtete také na rektorátních stránkách nebo na webu fakulty.


Dejte prosím vědět, jaký termín by Vám přibližně vyhovoval, ráda Vám domluvím schůzku s odborníkem z PedF.


V souvislosti se zařazením do Evidence studentů se SP je také potřeba podepsat Informovaný souhlas. Ten pro Vás má připravený na studijním oddělení paní Merellová. Najdete ji v prvním patře na konci chodby vlevo od schodiště. Paní Merellová Vám bude k dispozici každou středu od 9:30 do 11:00, v jiném termínu pouze po osobní emailové domluvě.


S přáním hezkého dne

Mgr. Kamila Chroboková (kamila.chrobokova@pedf.cuni.cz), asistentka proděkanky a kontaktní osoby pro studenty se SP

***

05. 12. 2014

Dne 11. 12. 2014 odpoledne proběhnou pro vyučující i studenty konzultace v problematice podpory studentů se speciálními potřebami při studiu na VŠ.  Více informací ZDE.

***

22. 10. 2014

Žádáme studenty se SP, aby se k funkční diagnostice objednali nejpozději do 24.10.2014, u Mgr. Kamily Chrobokové - platí i pro studenty z jiných fakult.

***

01. 10. 2014

Asistence při studiu - informace pro klienty i zájemce o to stát se asistentem - ZDE

***

15. 09. 2014

 Prostorová orientace a samostatný pohyb pro studenty se speciálními potřebami na UK


19. 09. 2014


Milí studenti, milé studentky,

srdečně Vás zveme na přednášku Studenti se speciálními potřebami  (v rámci Orientačního týdne 2014, která se koná 23. září 2014 od 13:30 hod (první přednáška) a od 15:30 (druhá přednáška) v Zelené posluchárně (Celetná 20, Praha 1).  Obě přednášky jsou shodné.


V rámci této akce budete mít jedinečnou možnost seznámit se s nabídkou služeb, kterých můžete v průběhu studia využívat. Přítomni budou také zástupci speciálních pracovišť a ostatní pracovníci, na něž se můžete při řešení studijních záležitostí obracet. Přednáška bude přepisována a také bude tlumočena do českého znakového jazyka.


Registrace probíhá na níže uvedeném odkaze do 22. září 2014


http://ipc1.cuni.cz/reg


 


  08. 04. 2014    Vážené kontaktní osoby, rádi bychom Vás a Vaše spolupracující kolegyně a kolegy znovu pozvali na vzdělávací kurz Specifika vysokoškolského studia studentů se zdravotním postižením, jehož organizátorem je Informační, poradenské a sociální centrum RUK.

Kurz je určen pro všechny pracovníky, jejichž předmětem činnosti je poskytování služeb studentům se speciálními vzdělávacími potřebami, ale pochopitelně také pro vyučující/lektory a poradenské pracovníky. Účelem kurzu je zvýšit informovanost v problematice zabezpečení speciálních vzdělávacích potřeb studentů se zdravotním postižením v průběhu vysokoškolského studia.

Kurz je složen ze dvou na sebe navazujících částí – presenční a distanční. Presenční část proběhne v termínu 28. dubna 2014 ve Velkém sále Pedagogické fakulty (M. Rettigové 4, Praha 1) a distanční část bude realizována v prostředí Moodle a zpřístupněna účastníkům kurzu do poloviny června.  

Kurz je ukončen složením znalostního testu. Každý úspěšný účastník obdrží osvědčení o jeho absolvování.

PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D.
Více informací ke kurzu je možné získat zde: http://www.cuni.cz/UK-4982.html

Registrační formulář naleznete zde: https://docs.google.com/forms/d/1qLDAyJUSpqEsIyE4I0_ORVSzPxHHJJZstUmDbj03JRE/viewform


 10. 03. 2014    Schůzka s katedrovými kontaktními osobami pro problematiku speciálních potřeb dne 25.3.2014, informace dostupné zde.


 
 10. 02. 2014    MU Brno ve spolupráci s dalšími subjekty připravuje novou diagnostickou baterii pro identifikaci specifické poruchy učení v dospělosti. Hledá proto studenty s diagnostikovanou specifickou poruchou učení, kteří by byli zapojení jako výzkumné osoby. Nemusí se přitom nutně jednat o studenty, kteří jsou evidování jako studenti se SP, mohou to být i ti studenti, kteří měli poruchu učení diagnostikovanou v minulosti (např. prošli vyšetřením pro potřeby uzpůsobení maturitní zkoušky), avšak na vysoké škole již nechtějí čerpat žádnou z možných forem podpory.


Kromě studentů se SP se mohou hlásit i studenti bez těchto diagnóz, do kontrolní skupiny.

Vyšetření by probíhalo zaškolenými pracovníky, vždy na půdě Pedagogické fakulty. Další informace, jak postupovat, najdete zde.

Informovat se můžete i u Mgr. Kamily Chrobokové.


A.Kucharská

  31. 10. 2013   Nabídka sportovních akcí: Centrum sportovních aktivit zdravotně postižených studentů Univerzity karlovy v Praze Vám nabízí tyto sportovní aktivity.

 


 13. 09. 2013   Novým studentům se SP byl zaslán informační dopis k náležitostem čerpání zvýšené podpory při studiu. Zde.


 29. 8. 2013 -  Studenti, kteří mají zájem být z důvodu svého zdravotního znevýhodnění v akademickém roce 2013/14 vedeni jako studenti se speciálními potřebami, tuto skutečnost nahlásí při zápisu své studijní referentce/referentovi. Pro tyto studenty je také organizováno zvláštní předstudijní soustředění (i pro vyšší ročníky), které se koná dne 06.09.2013 v 15:00 hod. v dokorandské místnosti M. D. Rettigové 4, Praha 1.


 


 19. 07. 2013   Bylo vydáno nové Opatření rektora č. 9/2013 - Standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium  se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově v Praze.


 10. 04. 2013  Otevřené konzultace pro studenty se SP:

Pro studenty se SP budou 17. 04. 2013 tyto konzultace - zde.


 21. 11. 2012  Kontaktní osoby pro studenty se SP na katedrách


Na katedrách oborů, které studujete, funguje kontaktní osoba, na kterou se můžete obrátit při řešení vašich studijních záležitostí. Kontakty na ně najdete níže pod bodem B) 3.


 03. 12. 2012  Otevřené konzultace pro studenty se SP:

Pro studenty se SP budou 5.12.2012 tyto konzultace - zde.


 21. 11. 2012  Otevřené konzultace pro studenty se SP:

Pro studenty se SP budou v měsíci listopad a prosinec zorganizovány další konzultace vzhledem k typu postižení. Další informace budou průběžně zveřejněny na těchto stránkách. 


 02. 10. 2012  Studenti, kteří mají zájem být z důvodu svého zdravotního znevýhodnění v akademickém roce 2012/13 vedeni jako studenti se speciálními potřebami, tuto skutečnost nahlásí své studijní referentce/referentovi DO  15.  ŘÍJNA  2012. Kdo chce být evidován a čerpat možnosti modifikace studijních podmínek, musí se přihlásit prostřednictvím informovaného souhlasu. Následně je potřeba zpracovat odborný posudek DO  31. ŘÍJNA  2012. 


 02. 10. 2012  Vážené kolegyně, vážení kolegové, srdečně Vás zveme na seminář Podpůrné služby pro studenty se zdravotním postižením na UK, který se koná 16. října 2012 od 14,00 hod v Zelené posluchárně (Celetná 20, Praha 1).  


V rámci této akce budou mít studenti jedinečnou možnost seznámit se s nabídkou služeb, kterých mohou v průběhu studia využívat, dále se setkat se zástupci speciálních pracovišť a ostatními pracovníky, na něž se mohou studenti při řešení studijních záležitostí obracet.

Seminář bude tlumočen do českého znakového jazyka.


Svou osobní účastí přispějete k informovanosti studentů o poskytovaných službách a orientaci na jejich domovských fakultách.


Registrace probíhá na níže uvedeném odkaze do 14. října 2012: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dEtBeUFheGZZMzU3ZWJocWVKd2RQRWc6MQ


Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi.


 10. 09. 2012  Pracovníci poradny pro studenty s handicapem a Akademické psychologické poradny zahájili odborné posuzování pro potřeby studentů se speciálními potřebami (tzv. funkční diagnostika, viz http://www.cuni.cz/UK-4141.html).


Žádáme studenty z jiných fakult, pokud se budou na nás obracet s žádostí o tento posudek, aby věnovali pozornost náležitostem postupu - co vše je pro zpracování posudku nutné. Informace najdou ho na těchto webových stránkách níže, viz Informace pro studenty se SP z jiných fakult UK v Praze.


Děkujeme za pochopení. A.Kucharská


 


§           30. 8. 2012 - Dne 5.9.2012 v 15 h v doktorandské místnosti M. D. Rettigové 4, Praha 1,  se koná předstudijní soustředění pro studenty se speciálními potřebami, které tentokrát není určeno jen pro nastupující studenty do 1. ročníku, ale i pro ročníky vyšší. Pokud máte zájem získat nové informace o možnostech podpory, jste srdečně zváni.


§      10.9.2012 Prosíme všechny studenty se SP, kteří nastoupili nově na fakultu, aby po udělení kontaktovali prostřednictvím studijní referentky p. Merellové pověřené pracovníky odborných poraden fakulty pro zpracování odborného posudku (tzv. funkční diagnostika). Předtím je nutné udělit informovaný souhlas a předat studijní referentce příslušné doklady o zdravotním postižení/znevýhodnění.Poslední změna: 12. únor 2018 11:47 
Sdílet na: