Evidence studentů se SP

Vážení studenti se zájmem o zařazení do Evidence studentů se SP,


dovolujeme si informovat Vás o jednotlivých krocích, které je třeba vykonat pro zařazení mezi studenty se speciálními potřebami PedF UK.


1) Posudek od lékaře


Při žádosti o zařazení mezi studenty se speciálními potřebami je třeba doručit na Studijní oddělení (v případě studentů z jiných fakult mít toto potvrzení s sebou k funkční diagnostice) potvrzení od lékaře, ze kterého vyplývá charakter Vašich speciálních potřeb. Tyto dokumenty budou zařazeny do Vaší osobní složky a bude s nimi nakládáno pouze ve Váš prospěch a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Jako posudek od lékaře mohou sloužit také následující dokumenty:


- doklad o zdravotním postižení (§ 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)

- doklad o invaliditě libovolného stupně (§ 39 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění)

- průkaz mimořádných výhod libovolného stupně (§ 34 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením)

- doklad o specifické poruše učení (zjištěné na základě psychometrických testů)

- lékařskou zprávou o výsledcích odborného lékařského vyšetření (v případě osob s psychickou poruchou nebo s chronickým somatickým onemocněním, pokud se nemohou prokázat výše uvedenými doklady)


2) Informovaný souhlas


Informovaný souhlas, ve kterém je uvedeno, jakou formou dokládáte Vaše speciální potřeby při studiu a jak a za jakým účelem bude s Vaší dokumentací nakládáno, je třeba podepsat a doručit na Studijní oddělení. Formulář je k dispozici na Studijním oddělení nebo je ke stažení zde.


3) Funkční diagnostika


Pro zařazení do Evidence studentů se SP na všech fakultách Univerzity Karlovy je nutné absolvovat funkční diagnostiku, která bude při studiu sloužit jako Váš doklad o možných modifikacích průběhu vzdělávání. Jako podklad k této diagnostice slouží potvrzení od lékaře. Funkční diagnostika je provedena odborníky přímo na Pedagogické fakultě a v jejím rámci jsou sestavena mimo jiné doporučení a úpravy v kurzech oboru, do kterého jste se zapsal/a. Zpracovává se na zvláštní formulář známý pro všechny pedagogy na PedFUK, po jehož předložení se budete domlouvat s konkrétními pedagogy na modifikaci výuky, popř. zkoušení.


Funkční diagnostika probíhá formou přibližně hodinového rozhovoru s odborníkem z Pedagogické fakulty, v rámci kterého projdete Vaše zkušenosti se vzděláváním, modifikacemi a úpravami na nižších stupních sturia (popř. na jiné vysoké škole, jiném oboru). Společně naleznete při procházení Vaší budoucí studijní trajektorie oblasti, ve kterých bude třeba modifikaci vhodně nastavit. Nejedná se tedy o lékařské vyšetření nebo práci s některým diagnostickým nástrojem.


Pracovník provádějící FDG informuje studenta o možném využití posudku v průběhu studia, přičemž student může posudek FDG využít jako podklad pro požadované modifikace studijních podmínek nebo v kontaktu s vyučujícími. O využití posudku rozhoduje vždy student. Doporučení pro studium, která jsou součástí posudku, nejsou realizována automaticky bez podání žádosti studenta o patřičné úpravy studijních podmínek. To platí i pro informování vyučujících o přítomnosti konkrétního studenta v rámci výuky. Student informuje vyučující sám na podkladě provedené diagnostiky nebo ve spolupráci s kontaktní osobou.


Kat. A = zrakové postižení: PhDr. Pavlína Šumníková, Ph.D.

Kat. B = sluchové postižení: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.

Kat. C = tělesné postižení: Mgr. Kristýna Janyšková, Ph.D.

Kat. D = specifické poruchy učení: PhDr. Klára Špačková, Ph.D. , Mgr. et. Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.

Kat. E = PAS: PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.

Kat. F = psychické problémy, zdravotní znevýhodnění: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. , PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.Všechny informace se dočtete také na webových stránkách Univerzity Karlovy.


-------------------------------------------

Žádáme studenty z jiných fakult, aby (pokud se na nás budou obracet s žádostí o tento posudek) věnovali pozornost náležitostem postupu - co vše je pro zpracování posudku nutné. Informace najdete v záložce Pro studenty se SP z jiných fakult.Poslední změna: 2. září 2021 09:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: