• Fakulta
  • Odborová organizace SOVA

Odborová organizace SOVA

Zaměřuje se jak na interní pracovní podmínky, tak na vnější spolupráci. Je aktivní v celorepublikové iniciativě Hodina pravdy, která se zasazuje o důstojné podmínky pro výuku humanitních a společenskovědních oborů na univerzitách.


E-mail: sova@pedf.cuni.cz

Web: sova.pedf.cuni.cz


Výbor SOVY


Poslední změna: 11. únor 2024 11:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: