• Uchazeči

Uchazeči

Studium na PedF UK

Jaké je u nás studovat? Jak je studium náročné? Jak zde vypadá bohatý studentský život, který je velmi unikátní?

Ptát se můžete zde:

nebo ve facebookové skupině, kde Vám mohou poradit naši studenti (fb)

Základní informace

Formy studia na PedF UK

  1. Prezenční forma (dříve denní) – pravidelná, zpravidla týdenní, výuka formou přednášek, cvičení, seminářů, kurzů, praxí a dalších forem výuky

  2. Kombinovaná forma (dříve tzv. dálková) – kombinace pravidelné průběžné výuky (zpravidla jeden, nebo dva dny v týdnu v intervalu cca 1x za 14 dní až měsíc) a blokové výuky


Studium může být:

  • bakalářské (3 roky)

  • navazující magisterské (2 roky)

  • nedělené magisterské (5 let)

  • rigorózní řízení (pro absolventy magisterského programu)

  • doktorské (pro absolventy magisterského programu)

  • další - celoživotní vzdělávání, kvalifikační vzdělávání učitelů (požadované ukončené vzdělání je uvedeno u jednotlivých programů a kurzů)


Poslední změna: 8. listopad 2017 10:42 
Sdílet na: