• Uchazeči

Uchazeči


Informace o možnostech odvolání proti rozhodnutí naleznete zde.


Formy studia na PedF UK

  1. Prezenční forma (dříve denní) – pravidelná, zpravidla týdenní, výuka formou přednášek, cvičení, seminářů, kurzů, praxí a dalších forem výuky.

  2. Kombinovaná forma (dříve tzv. dálková) – kombinace pravidelné průběžné výuky (zpravidla jeden nebo dva dny v týdnu v intervalu cca 1x za 14 dní až měsíc) a blokové výuky v prvním týdnu semestru.


Podrobnosti k rozvrhům ZDE


Studium může být:

  • bakalářské (3 roky)

  • navazující magisterské (2 roky)

  • nedělené magisterské (5 let)

  • rigorózní řízení (pro absolventy magisterského programu)

  • doktorské (pro absolventy magisterského programu)

  • další - celoživotní vzdělávání, kvalifikační vzdělávání učitelů (požadované ukončené vzdělání je uvedeno u jednotlivých programů a kurzů).


Poslední změna: 15. duben 2024 13:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: