Doktorské studium

Aktuální informace


 • Zápis do doktorského studia pro akademický rok 2020/21

  se koná od 1.9. do 25.9.2020 v úředních hodinnách oddělení pro vědeckou činnost, další možnosti zápisu po dohodě jsou možné na


 • Kurz Výzkumné dovednosti - jejich trénink a podpora


 • Z informačního, poradenského a sociálního centra UK (IPSC) se stává UKPoint - Celetná 13, Praha 1 

  Vedle změny názvu a místa jsme je připravena řada aktualit, o nichž se dočtete na www.info.cuni.cz.

  4.10.2019 Jak si podat studentský projekt GA UK

  15. 10. 2019 Rozvoj podnikavosti doktorandů

  24.10.2019 Welcome day pro doktorandy


 • UK Point - Platforma doktorského studia - vzdělávání doktorandů


 • Opatřením rektora č. 24/2019 bylo vyhlášeno přijímání přihlášek pro podávání projektů GAUK 2020, o které mohou žádat studenti studující v doktorském studijním programu, anebo v magisterském studijním programu.

  Přihlášky nových projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ https://cuni.cz/UK-9291.html . Přihlášky lze podávat průběžně od 7. 10. 2019 do 8. 11. 2018 (fakultní termín), aby mohly být posouzeny vedením PedF UK a postoupeny GA UK dne 18. 11. 2019 (univerzitní termín). Limity finančních prostředků pro nové projekty jsou stanoveny opatřením rektora č. 25/2018https://www.cuni.cz/UK-9177.html

  Podrobnější informace pro nové žadatele


 • Aktuální nabídky stipendií a stáží - odkaz na odd. zahraničních vztahů


 • Od akademického roku 2017/18 povinnost evidovat stáže a výjezdy doktorandů do zahraničí v SIS aplikaci "Evidence stáží"viz prezentační manuál

  Po zaevidování v SIS a následném přijetí této elektronické žádosti o výjezd na zahraniční stáž oddělením vědy, se v ročním hodnocení doktoranda vykáže tento výjezd jako splněná povinnost, stejně jako u splněných dílčích předmětů s kódem. Tato evidence je jediná možnost vykázání stáže. Jiné vykázání stáže ve svém ročním hodnocení (RH) si nemůže doktorand sám zadat jako splněnou povinnost. Jiná možnost vykázání a spárování stáže/výjezdu není možná a v RH by studijní pobyt zůstal jako nesplněný.Poslední změna: 3. září 2020 14:50 
Sdílet na: