Doktorské studium

Aktuální informace


 • Úřední dny oddělní pro vědeckou činnost v době letních prázdnin 2020 vždy od 10.00 - 13.00 hodin

  10.8.2020

  11.8.2020

  13.8.2020

  17.8.2020

  20.8.2020

  24.8.2020

  27.8.2020

 • TERMÍNY doktorandkého kurzu Kvantitativní metody výzkumu ve vzdělávání

  Přednášející: PhDr. David Greger, Ph.D.

  Místo konání: ÚVRV, Myslíkova ul. 7 - 2. patro, M209

  Termín konání: 3.2., 17.2., 9.3., 30.3., 11.5., 15.6. vždy v pondělí od 9 do 12:15 hod.


  TERMÍNY doktorandkého kurzu Kvalitativní metody v pedagogickém výzkumu

  Přednášející: PhDr. Karel Starý, Ph.D.

  Místo konání: UK PedF ÚVRV, Myslíkova ul. 7 - 2. patro, M209

  Termín konání: 17.2., 9.3., 30.3., 20. 4. ,11.5., 15.6. vždy v pondělí od 13 do 16.15


 • Z informačního, poradenského a sociálního centra UK (IPSC) se stává UKPoint - Celetná 13, Praha 1 

  Vedle změny názvu a místa jsme je připravena řada aktualit, o nichž se dočtete na www.info.cuni.cz.

  4.10.2019 Jak si podat studentský projekt GA UK

  15. 10. 2019 Rozvoj podnikavosti doktorandů

  24.10.2019 Welcome day pro doktorandy


 • UK Point - Platforma doktorského studia - vzdělávání doktorandů


 • Opatřením rektora č. 24/2019 bylo vyhlášeno přijímání přihlášek pro podávání projektů GAUK 2020, o které mohou žádat studenti studující v doktorském studijním programu, anebo v magisterském studijním programu.

  Přihlášky nových projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ https://cuni.cz/UK-9291.html . Přihlášky lze podávat průběžně od 7. 10. 2019 do 8. 11. 2018 (fakultní termín), aby mohly být posouzeny vedením PedF UK a postoupeny GA UK dne 18. 11. 2019 (univerzitní termín). Limity finančních prostředků pro nové projekty jsou stanoveny opatřením rektora č. 25/2018https://www.cuni.cz/UK-9177.html

  Podrobnější informace pro nové žadatele


 • Žádosti o pokračování projektů GA UK se podávají prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (https://cuni.cz/UK-9291.html).

  Žádosti o pokračování projektů lze podávat průběžně od 7. 10. 2019 do 20. 1. 2020 (fakultní termín) Lhůta pro předání žádostí na RUK je stanovena na 27. 1. 2020 (univerzitní termín).

  Závěrečné zprávy o dosažených výsledcích ukončených grantových projektů UK se podávají výhradně elektronickým způsobem prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (https://cuni.cz/UK-9291.html).

  Závěrečné zprávy projektů lze podávat průběžně od 7. 10. 2019, s tím, že lhůta pro podání závěrečných zpráv je stanovena 1. 4. 2020 (fakultní termín) s termínem podání na RUK 8. 4. 2020 (univerzitní termín).

  Podrobnější informace pro realizované projekty


 • Odkaz na stránky Centra celoživotního vzdělávání Univerzity karlovy, kde naleznete informace o aktuálním běhu Vzdělávacího programu pedagogických dovedností, jehož cílem je předávání a sdílení teoretických znalostí i praktických dovedností a zkušeností z oblasti vysokoškolské pedagogiky. viz https://cczv.cuni.cz/CCZV-47.html

  Registrační formulář pro přihlášení. viz http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=10288


 • Nabídka stipendia pro doktorandy od Leibniz Institute of European History (IEG)

  IEG_Stipendien_PhD_dt_2019_2-2.pdf

  IEG_Fellowship_PhD_en_2019_2-2.pdf


 • Nabídka kurzu Management of Science and Innovation (MSI), který Centrum pro přenos poznatků a technologií UK (CPPT) opět připravuje pro zimní semestr 2019/2020.

  Zajímá vás věda a inovace? Chcete se naučit, jak řídit projekty a uspět? Chcete se dozvědět, jak ochránit svůj nápad a jak sestavit business plán pro jeho uplatnění v praxi? Přihlaste se od října na praktický kurz Management of Science and Innovation (MSI), který zaštiťuje transferová kancelář Univerzity Karlovy – CPPT UK.

  Předmět je určen studentům 4. a vyšších ročníků Mgr. programů, navazujících Mgr. programů a Ph.D. programů všech fakult UK. Základní kurz MSI1 je jednosemestrální, distanční výuka je vedena v angličtině a absolvování je hodnoceno 6 kredity. Na něj navazuje v pokročilý kurz MSI2, kde odborníci z praxe proberou témata managementu vědy více do hloubky. Na třetí úrovni kurzu – MSI3 – pak mohou zájemci s pomocí mentora rozpracovat svůj vlastní vědecký projekt.

  Více na webu CPPT zde https://cppt.cuni.cz/CPPTN-352.html. Přihlašování bude spuštěno v září.


 • Aktuální nabídky stipendií a stáží - odkaz na odd. zahraničních vztahů


 • Od akademického roku 2017/18 povinnost evidovat stáže a výjezdy doktorandů do zahraničí v SIS aplikaci "Evidence stáží"viz prezentační manuál

  Po zaevidování v SIS a následném přijetí této elektronické žádosti o výjezd na zahraniční stáž oddělením vědy, se v ročním hodnocení doktoranda vykáže tento výjezd jako splněná povinnost, stejně jako u splněných dílčích předmětů s kódem. Tato evidence je jediná možnost vykázání stáže. Jiné vykázání stáže ve svém ročním hodnocení (RH) si nemůže doktorand sám zadat jako splněnou povinnost. Jiná možnost vykázání a spárování stáže/výjezdu není možná a v RH by studijní pobyt zůstal jako nesplněný.Poslední změna: 8. srpen 2020 12:43 
Sdílet na: