Doktorské studium

Aktuální informace


 • Nabídka měsíčních stipendijních pobytů v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce pro doktorandy a post-doktorandy na Univerzitě Vídeň v roce 2019. partnerská Univerzita Vídeň nabízí v roce 2019 4 jednoměsíční stipendia pro mladé vědce (tj. PhD studenty a post-doc pracovníky). Výše stipendia činí 1.000 €. Nástup u těchto pobytů je možný od poloviny února – prosince 2019. Zájemci si musí předem dojednat svůj výzkumný pobyt s vídeňským akademickým partnerem (supervisorem), kterého lze nalézt na: http://www.univie.ac.at/organisation.

  Podrobnosti naleznou uchazeči v informačním listu, který je zároveň přihlašovacím formulářem (Information Sheet) a v Research grants for young

  Podrobnější informace N. Velíšková/oddělení pro zahraniční vztahy PedF UK


 • GA UK

  Vyhlášení 16. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy pro rok 2019

  Podrobnější informace pro žadatele o projekt GA UK


 • Semináře IPSC pro doktorandy

  28. listopadu 2018 se v Modré posluchárně koná Den pro doktorandy

  Obsah:

  Slavnostní zahájení, doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. v 9:30.

  Turnitin, elektronický systém pro prevenci plagiátorství, Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D., 10:00–11:00.

  Academic Writing in English s rodilou mluvčí, Eleanor Lurring, MA., 11:10–12:40.

  Nástrahy akademického psaní z pohledu redaktora, Mgr. Jakub Bachtík, 13:20–14:50.

  Interaktivní seminář Jak sladit rodinný a pracovní život (a studium), Mgr. Ivana Šindlerová, 15:00–19:00.

  Zájemci mohou najít program akce, informace a odkaz na registraci na jednotlivé semináře zde

  Nabídka všech akcí IPSC


 • Informace o10. ročníku prestižní letní školy LERU (The League of European Research Universities), která se uskuteční na University of Edinburgh 14.- 19. července 2019 - téma: "Building Research Capacity and a Collaborative Global Community" "

  Účastnický poplatek 500 Euro, který pokrývá výukové materiály, ubytování, stravu a dopravu po Edinburghu, hradí přijímající strana. Náklady na cestovné do Edinburghu hradí vybranému studentovi RUK (zpětné proplacení na základě předložených faktur).

  Doktorandi se mohou přihlásit do 22.3. 2019 na email ec@cuni.cz zasláním:jména, studovaného oboru, názvu disertační práce nebo názvu specializace, CV a motivačního dopisu. Z přihlášených kandidátů bude následně vybrán jeden, který se PhD. školy zúčastní za Univerzitu Karlovu. Program


 • Fulbrightova stipendia pro doktorandy

  Masarykovo stipendiuma Fulbright-Masaryk program v juniorske i seniorske kategorii podrobnější informace na https://www.fulbright.cz/stipendia/fulbright-masarykovo-stipendium/


 • Předmět pro doktorandy: Cizí jazyk - angličtina  ODSZ22001

  Vyučující: Mgr. P. Lašťovička e-mail: petr.lastovicka@pedf.cuni.cz

  První hodina ZS akademického roku 2018/19  - kurzy budou začnou 9.10.2018 v 16.15 (každé úterý) v učebně S201.

  Zájemci se dostaví a zapíší do kurzu při hodině.


 • Nabídka sociologického ústavu AV ČR: v březnu bude spuštěn nový ročník mentoringového programu pro začínající vědce, jehož cílem je pomoci doktorandům s rozjezdem jejich vědecké kariery. REGISTRACE PROBÍHÁ DO 20. ÚNORA 2018

  Mentorig leták Mentoring příručka


 • Aktuální nabídky stipendií a stáží - odkaz na odd. zahraničních vztahů


 • Od akademického roku 2017/18 povinnost evidovat stáže a výjezdy doktorandů do zahraničí v SIS aplikaci "Evidence stáží"viz prezentační manuál

  Po zaevidování v SIS a následném přijetí této elektronické žádosti o výjezd na zahraniční stáž oddělením vědy, se v ročním hodnocení doktoranda vykáže tento výjezd jako splněná povinnost, stejně jako u splněných dílčích předmětů s kódem. Tato evidence je jediná možnost vykázání stáže. Jiné vykázání stáže ve svém ročním hodnocení (RH) si nemůže doktorand sám zadat jako splněnou povinnost. Jiná možnost vykázání a spárování stáže/výjezdu není možná a v RH by studijní pobyt zůstal jako nesplněný.


 • Vážené doktorandky, Vážení doktorandi,

  právě byla založena Česká asociace doktorandek a doktorandů, z. s., jejímž cílem je sdružovat studující doktorského studia napříč všemi obory a institucemi v ČR, podporovat jejich informovanost, spolupráci a profesní rozvoj.

  První kulatý stůl, jehož cílem je představit asociaci a získat zpětnou vazbu od studujících proběhne 5. října 2016 od 17:00 v Akademickém konferenčním centru (Husova 4a, Praha 1) a je otevřena pro všechny studující jakéhokoli doktorského programu v ČR. Přijďte se dozvědět víc, zúčastnit se debaty o budoucí podobě asociace, o tom, co pro Vás a další doktorandky a doktorandy může ČAD, z. s. udělat, a rozmyslet si, zda a jak se zapojit.

  Bližší informace o asociaci najdete na webových stránkách www.doktorandivcr.cz.  Poslední změna: 7. listopad 2018 14:35 
Sdílet na: