Doktorské studium

Aktuální informace


 • Odkaz na stránky Centra celoživotního vzdělávání Univerzity karlovy, kde naleznete informace o aktuálním běhu Vzdělávacího programu pedagogických dovedností, jehož cílem je předávání a sdílení teoretických znalostí i praktických dovedností a zkušeností z oblasti vysokoškolské pedagogiky. viz https://cczv.cuni.cz/CCZV-47.html

  Registrační formulář pro přihlášení. viz http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=10288


 • Metodologický kurz Výzkumné dovednosti - jejich tréning a podpora

  bloková výuka 18. - 20. 9. 2019 na katedře psychologie PedF UK Myslíkova 7, Praha 1, místnost M36

  Podrobnější informacezde


 • Nabídka stipendia pro doktorandy od Leibniz Institute of European History (IEG)

  IEG_Stipendien_PhD_dt_2019_2-2.pdf

  IEG_Fellowship_PhD_en_2019_2-2.pdf


 • Nabádka kurzu Management of Science and Innovation (MSI), který Centrum pro přenos poznatků a technologií UK (CPPT) opět připravuje pro zimní semestr 2019/2020.

  Zajímá vás věda a inovace? Chcete se naučit, jak řídit projekty a uspět? Chcete se dozvědět, jak ochránit svůj nápad a jak sestavit business plán pro jeho uplatnění v praxi? Přihlaste se od října na praktický kurz Management of Science and Innovation (MSI), který zaštiťuje transferová kancelář Univerzity Karlovy – CPPT UK.

  Předmět je určen studentům 4. a vyšších ročníků Mgr. programů, navazujících Mgr. programů a Ph.D. programů všech fakult UK. Základní kurz MSI1 je jednosemestrální, distanční výuka je vedena v angličtině a absolvování je hodnoceno 6 kredity. Na něj navazuje v pokročilý kurz MSI2, kde odborníci z praxe proberou témata managementu vědy více do hloubky. Na třetí úrovni kurzu – MSI3 – pak mohou zájemci s pomocí mentora rozpracovat svůj vlastní vědecký projekt.

  Více na webu CPPT zde https://cppt.cuni.cz/CPPTN-352.html. Přihlašování bude spuštěno v září.


 • kurz Metodické aspekty inkluzivní pedagogiky pro studenty doktorského studia

  Přednášející doc. PhDr. Vanda Hájková, Ph.D.

  Zahájení dne 27.6.2019 od 16 hodin v místnosti R126, budovy PedF UK, M.Rettigové 4.

  Zájemci se přihlásí do 24. 6. 2019 na vanda.hajkova@pedf.cuni.cz.


 • doktorský kurz Kvantitativní metody výzkumu ve vzdělávání (OD0133006)

  Přednášející: PhDr. David Greger, Ph.D.

  Termíny konání: pondělí  28. 1., 11. 2., 4. 3., 25. 3., 29. 4. a 3. 6., vždy v čase 9:00 - 12:15

  Místo konání: Myslíkova 7, 2. patro, M209


 • doktorský kurz Kvantitativní metody výzkumu ve vzdělávání (OD0133006)

  Přednášející: PhDr. David Greger, Ph.D.

  Termíny konání: pondělí  28. 1., 11. 2., 4. 3., 25. 3., 29. 4. a 3. 6., vždy v čase 9:00 - 12:15

  Místo konání: Myslíkova 7, 2. patro, M209


 • doktorský kurz Pokročilé statistické metody v pedagogickém výzkumu (přednášející: PhDr. M.Chvál, Ph.D., kontakt: tel. 221 900 533, e-mail: martin.chval@pedf.cuni.cz)

  Místo konání: M. Rettigové 4, 3. patro - R319 Termín konání: letní semestr 2018/19, úterý, 9:00 - 11:10 hod.


 • doktorský kurz Srovnávací pedagogika (vyučující prof. PhDr. E. Walterová, CSc.)

  v letošním akademickém roce bude konat v následujících termínech:: 5.2., 5.3., 19.3., 2.4., 14.5.,tj. vždy v úterý 9.00 - 17.00 (s polední přestávkou, celkem 40 VH), v č. M 204, Myslíkova 7, 2.patro.


 • Nabídka měsíčních stipendijních pobytů v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce pro doktorandy a post-doktorandy na Univerzitě Vídeň v roce 2019. partnerská Univerzita Vídeň nabízí v roce 2019 4 jednoměsíční stipendia pro mladé vědce (tj. PhD studenty a post-doc pracovníky). Výše stipendia činí 1.000 €. Nástup u těchto pobytů je možný od poloviny února – prosince 2019. Zájemci si musí předem dojednat svůj výzkumný pobyt s vídeňským akademickým partnerem (supervisorem), kterého lze nalézt na: http://www.univie.ac.at/organisation.

  Podrobnosti naleznou uchazeči v informačním listu, který je zároveň přihlašovacím formulářem (Information Sheet) a v Research grants for young

  Podrobnější informace N. Velíšková/oddělení pro zahraniční vztahy PedF UK


 • GA UK

  Vyhlášení 16. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy pro rok 2019

  Podrobnější informace pro žadatele o projekt GA UK


 • Semináře IPSC pro doktorandy

  28. listopadu 2018 se v Modré posluchárně koná Den pro doktorandy

  Obsah:

  Slavnostní zahájení, doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. v 9:30.

  Turnitin, elektronický systém pro prevenci plagiátorství, Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D., 10:00–11:00.

  Academic Writing in English s rodilou mluvčí, Eleanor Lurring, MA., 11:10–12:40.

  Nástrahy akademického psaní z pohledu redaktora, Mgr. Jakub Bachtík, 13:20–14:50.

  Interaktivní seminář Jak sladit rodinný a pracovní život (a studium), Mgr. Ivana Šindlerová, 15:00–19:00.

  Zájemci mohou najít program akce, informace a odkaz na registraci na jednotlivé semináře zde

  Nabídka všech akcí IPSC


 • Informace o10. ročníku prestižní letní školy LERU (The League of European Research Universities), která se uskuteční na University of Edinburgh 14.- 19. července 2019 - téma: "Building Research Capacity and a Collaborative Global Community" "

  Účastnický poplatek 500 Euro, který pokrývá výukové materiály, ubytování, stravu a dopravu po Edinburghu, hradí přijímající strana. Náklady na cestovné do Edinburghu hradí vybranému studentovi RUK (zpětné proplacení na základě předložených faktur).

  Doktorandi se mohou přihlásit do 22.3. 2019 na email ec@cuni.cz zasláním:jména, studovaného oboru, názvu disertační práce nebo názvu specializace, CV a motivačního dopisu. Z přihlášených kandidátů bude následně vybrán jeden, který se PhD. školy zúčastní za Univerzitu Karlovu. Program


 • Fulbrightova stipendia pro doktorandy

  Masarykovo stipendiuma Fulbright-Masaryk program v juniorske i seniorske kategorii podrobnější informace na https://www.fulbright.cz/stipendia/fulbright-masarykovo-stipendium/


 • Předmět pro doktorandy: Cizí jazyk - angličtina  ODSZ22001

  Vyučující: Mgr. P. Lašťovička e-mail: petr.lastovicka@pedf.cuni.cz

  První hodina ZS akademického roku 2018/19  - kurzy budou začnou 9.10.2018 v 16.15 (každé úterý) v učebně S201.

  Zájemci se dostaví a zapíší do kurzu při hodině.


 • Nabídka sociologického ústavu AV ČR: v březnu bude spuštěn nový ročník mentoringového programu pro začínající vědce, jehož cílem je pomoci doktorandům s rozjezdem jejich vědecké kariery. REGISTRACE PROBÍHÁ DO 20. ÚNORA 2018

  Mentorig leták Mentoring příručka


 • Aktuální nabídky stipendií a stáží - odkaz na odd. zahraničních vztahů


 • Od akademického roku 2017/18 povinnost evidovat stáže a výjezdy doktorandů do zahraničí v SIS aplikaci "Evidence stáží"viz prezentační manuál

  Po zaevidování v SIS a následném přijetí této elektronické žádosti o výjezd na zahraniční stáž oddělením vědy, se v ročním hodnocení doktoranda vykáže tento výjezd jako splněná povinnost, stejně jako u splněných dílčích předmětů s kódem. Tato evidence je jediná možnost vykázání stáže. Jiné vykázání stáže ve svém ročním hodnocení (RH) si nemůže doktorand sám zadat jako splněnou povinnost. Jiná možnost vykázání a spárování stáže/výjezdu není možná a v RH by studijní pobyt zůstal jako nesplněný.


 • Vážené doktorandky, Vážení doktorandi,

  právě byla založena Česká asociace doktorandek a doktorandů, z. s., jejímž cílem je sdružovat studující doktorského studia napříč všemi obory a institucemi v ČR, podporovat jejich informovanost, spolupráci a profesní rozvoj.

  První kulatý stůl, jehož cílem je představit asociaci a získat zpětnou vazbu od studujících proběhne 5. října 2016 od 17:00 v Akademickém konferenčním centru (Husova 4a, Praha 1) a je otevřena pro všechny studující jakéhokoli doktorského programu v ČR. Přijďte se dozvědět víc, zúčastnit se debaty o budoucí podobě asociace, o tom, co pro Vás a další doktorandky a doktorandy může ČAD, z. s. udělat, a rozmyslet si, zda a jak se zapojit.

  Bližší informace o asociaci najdete na webových stránkách www.doktorandivcr.cz.  Poslední změna: 9. září 2019 13:03 
Sdílet na: