Informace pro nově přijaté doktorandy

Informace pro nově přijaté doktorandy


 • Zápis do studia probíhá na oddělení pro vědeckou činnost v úředních hodinách od 1.2. do 24.2.2023 a od 1.9. do 30.9.2023

  Úřední dny v ZS 2022/23

  Po Ut Stř

  9-12.00 a od 13.30-15.00

 • Hlavní výdejní centrum průkazů prostorách UK Point přízemí Praha 1 - Celetná 13

  Provozní doba:

  pondělí–čtvrtek: 900–1200, 1230–1800

  pátek: 900–1200, 1230–1600


 • Informace o ubytování a stravování naleznete na stránkách Kolejí a menz UK.


 • Studijní předměty a studijní povinnosti je možno vybírat z nabídky Kurzů a seminářů pro doktorské studium na PedF UK v rámci svého oboru i z jeho širšího vědního základu. Doktorandi se nahlásí do zvoleného předmětu přímo příslušnému vyučujícímu, který sám sdělí doktorandovi termín konání kurzu. Aktuální termíny kurzů mohou být též zveřejňovány v sekci Aktuality.

 • Předmět pro doktorandy: Cizí jazyk - angličtina 

  Vyučující: Mgr. P. Lašťovička e-mail: petr.lastovicka@pedf.cuni.cz

  Zájemci se dostaví a zapíší do kurzu při první hodině.

 • Zájmové předměty pro rozšíření kompetencí nabízené RUK CUNI Vzdělávací portál CUNI

 • Potvrzení o studiu obdrží doktorand na oddělení pro vědeckou činnost; možno tisknout přímo ze SIS
 Poslední změna: 4. září 2023 10:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: