Informace pro nově přijaté doktorandy

Informace pro nově přijaté doktorandy

Novinka: Ukončení testování na koronavirus pro studenty a zaměstnance Univerzity Karlovy na 1. LF UK

Ústav imunologie a mikrobiologie 1. lékařské fakulty UK ukončil pro malý zájem dne 29.6.2020 testování studentů a zaměstnaců UK na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 metodou RT-qPCR. • Studijní předměty a studijní povinnosti je možno vybírat z nabídky Kurzů a seminářů pro doktorské studium na PedF UK v rámci svého oboru i z jeho širšího vědního základu. Doktorandi se nahlásí do zvoleného předmětu přímo příslušnému vyučujícímu, který sám sdělí doktorandovi termín konání kurzu. Aktuální termíny kurzů mohou být též zveřejňovány v sekci Aktuality.

 • Možnosti zapojení nových doktorandů do grantových programů UK (GAUK/START)

  Nově přijatí doktorandi mají možnost přihlásit se do grantových programů na podporu vědy na UK a získat tak grantovou podporu na realizaci svých projektů, případně podporu při řešení disertačního projektu.


  více informací pro program START zde: https://pedf.cuni.cz/PEDF-188.html

  více informací v rámci soutěže GAUK zde: https://cuni.cz/UK-9291.html


  Školení "jak žádat o granty UK" pro doktorandy PedF CUNi proběhne 15.9. od 10:00 ve velkém sále PedF CUNI v budově M. Rettigové.

  Pro podání návrhů projektů a další informace kontaktujte:


 • Předmět pro doktorandy: Cizí jazyk - angličtina 

  Vyučující: Mgr. P. Lašťovička e-mail: petr.lastovicka@pedf.cuni.cz

  První hodina ZS akademického roku 2020/21  - kurzy budou vypsány a budou probíhat v učebně S201.

  Zájemci se dostaví a zapíší do kurzu při hodině.

 • Kurz METODOLOGIE

  Katedra psychologie PedF UK v Praze otevírá v ak. roce 2020 blok přednášek a workshopů určený studentům 1. a 2. ročníku doktorského studia pedagogické psychologie a blízkých humanitních oborů Výzkumné dovednosti - jejich trénink a podpora

  Bloková výuka se koná v prostorách katedry psychologie PedF UK (M306), Myslíkova 7, Praha 1

  Výuka bude probíhat každý den v časech od 9 do 15 hodin s povinnou účastí na seminářích nebo workshopech v pracovních týmech. Výuka má interaktivní charakter a bude rozdělena do dvou části:

  1) semináře tykající se kompetencí užitečných pro zvládnutí doktorandského studia (např. akademické psaní a publikace, grantové programy pro doktorské studenty, zvládání časového plánu doktorského studia, etika ve výzkumu a publikační etika, výstupy doktorského studia, školitel a obhajoba…)

  2) práce v týmech na tvorbě výzkumného projektu pro grantovou výzvu

  Pro absolvovaní kurzu musí student splnit docházku a aktivně se účastnit seminářů i práce v týmech. Atest je udílen v poslední den kurzu na základě hodnocení práce studenta v průběhu blokové výuky a na základě plnění úkolu v týmovém projektu.

  Závazné přihlášky s uvedením jména a příjmení, studijního oboru v doktorském studiu, ročníku studia a školicího pracoviště se zasílají na adresu: gabriela.malkova@pedf.cuni.cz Poslední změna: 2. říjen 2020 11:51 
Sdílet na: