Informace pro nově přijaté doktorandy

Informace pro nově přijaté doktorandy


 • Zápis do studia probíhá na oddělení pro vědeckou činnost v úředních hodinách v průběhu měsíce září (3. - 28. 9. 2018). Při zápisu obdrží doktorand kupon do PRŮKAZU studenta.


 • Průkaz je studentovi vystaven ve Výdejním centru průkazů UK na adrese Opletalova 38 110 00 Praha 1

  Provozní doba:

  pondělí–čtvrtek: 900–1200, 1230–1800

  pátek: 900–1200, 1230–1600


 • Informace o ubytování a stravování naleznete na stránkách Kolejí a menz UK.


 • Studijní předměty a studijní povinnosti je možno vybírat z nabídky Kurzů a seminářů pro doktorské studium na PedF UK v rámci svého oboru i z jeho širšího vědního základu. Doktorandi se nahlásí do zvoleného předmětu přímo příslušnému vyučujícímu, který sám sdělí doktorandovi termín konání kurzu. Aktuální termíny kurzů mohou být též zveřejňovány v sekci Aktuality. Vykonání zkoušky vyučující zapíše do SIS a pro oddělení vědy vyhotoví Zápis o dílčí zkoušce na předepsaném formuláři.


 • Předmět pro doktorandy: Cizí jazyk - angličtina 

  Vyučující: Mgr. P. Lašťovička e-mail: petr.lastovicka@pedf.cuni.cz

  První hodina ZS akademického roku 2018/19  - kurzy budou začnou 9.10.2018 v 16.15 (každé úterý) v učebně S201.

  Zájemci se dostaví a zapíší do kurzu při hodině.

 • Kurz METODOLOGIE

  Katedra psychologie PedF UK v Praze otevírá v LS 2018 blok přednášek a workshopů určený studentům 1. a 2. ročníku doktorského studia pedagogické psychologie a blízkých humanitních oborů Výzkumné dovednosti - jejich trénink a podpora

  Bloková výuka se koná: ve dnech 13. — 16. 9. 2018 v prostorách katedry psychologie PedF UK (M306), Myslíkova 7, Praha 1

  Výuka bude probíhat každý den v časech od 9 do 15 hodin s povinnou účastí na seminářích nebo workshopech v pracovních týmech. Výuka má interaktivní charakter a bude rozdělena do dvou části:

  1) semináře tykající se kompetencí užitečných pro zvládnutí doktorandského studia (např. akademické psaní a publikace, grantové programy pro doktorské studenty, zvládání časového plánu doktorského studia, etika ve výzkumu a publikační etika, výstupy doktorského studia, školitel a obhajoba…)

  2) práce v týmech na tvorbě výzkumného projektu pro grantovou výzvu

  Pro absolvovaní kurzu musí student splnit docházku a aktivně se účastnit seminářů i práce v týmech. Atest je udílen v poslední den kurzu na základě hodnocení práce studenta v průběhu blokové výuky a na základě plnění úkolu v týmovém projektu.

  Závazné přihlášky s uvedením jména a příjmení, studijního oboru v doktorském studiu, ročníku studia a školicího pracoviště se zasílají na adresu: gabriela.malkova@pedf.cuni.cz

 • Potvrzení o studiu obdrží doktorand na oddělení pro vědeckou činnost; možno tisknout přímo ze SIS


 • Obecné informace pro studenta doktorského studia


 • Doktorandské stipendium pro prezenční formu studia v akademickém roce 2018/19 se vyplácí zpětně v těchto termínech:

  20. 11. 2018

  18. 12. 2018

  18. 1. 2019

  19. 2. 2019

  19. 3. 2019

  19. 4. 2019

  20. 5. 2019

  19. 6. 2019

  19. 7. 2019

  20. 8. 2019

  19. 9. 2019

  18. 10. 2019 Poslední změna: 10. září 2018 11:31 
Sdílet na: