Stipendium Miroslava Vlčka

Rektorát Univerzity Karlovy vypisuje již druhéhý ročníku Mimořádného stipendia Miroslava Vlčka (jehož udělení se řídí Opatřením rektora č. 14/2021). Jedná se o ocenění studentům cizojazyčných studijních programů, kteří nad rámec studijních povinností přispěli k šíření dobrého jména univerzity v Česku či zahraničí, zapojili se do výzkumných či vzdělávacích projektů či se zapojili do jiné aktivity ve prospěch dalších zahraničních studentů univerzity.


Víme, že na fakultách ke spolupráci se zahraničními studenty dochází formou ambasadorství či práce s dalšími zahraničními studenty, toto ocenění je v duchu aktivit pana prof. RNDr. Miroslava Vlčka, DrSc. míněno k jejich podpoře a vyzdvihnutí dobré praxe. Jakkoli ve výsledku bude oceněna osoba jedna/nebo tým, rádi bychom dopřáli prostoru nahlášeným v rámci dalších aktivit. Výběrové řízení proto není samoúčelné.

Z celé UK bude vybrán 1 student pro čerpání podpory.


Podmínky stipendia

Pokud o vhodné osobě z řad studentů cizojazyčných studijních programů (jakéhokoliv typu studia) na základě své zkušenosti víte, stačí v odpovědi na tento email uvést jméno studenta (jeho/její UKČO pro jednoznačnost identifikace) s odůvodněním pro zařazení. Toto sdělení prosím zaslat na email ivana.metelkova@pedf.cuni.cz do 30. 9. V říjnu proběhne finální výběr kolegiem rektora s předáním ocenění v listopadu. Pro Vaši představu sdílíme krátkou reportáž z loňské akce ZDE.
Poslední změna: 30. červen 2022 12:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: