SYLFFUzávěrka podání přihlášek na akademický rok 2024/2025 je 30.dubna 2024.


SYLFF poskytuje finanční podporu na zpracování dizertační práce pro studenty doktorských programů sociálněvědního či humanitního zaměření a to po dobu max. 2 let. Důležitým kritériem pro podporu konkrétního výzkumu je jeho přínos pro společnost.


Základní kritéria výběru uchazeče

Žadatel musí primárně splňovat následující kritéria:


  • v době podání přihlášky musí být student nejvýše ve 3. ročníku denní formy doktorského studia na některé ze zapojených fakult UK : FF / FSV / FHS / PF / PedF / HTF / ETF / KTF

  • student musí být po celou dobu pobírání stipendia zapsán ke studiu na UK

  • udělují se celkem 2 nová stipendia ročně

  • stipendium je udělováno na rok, na základě plnění studijního plánu může být o jeden rok prodlouženo

  • výše stipendia je 12.500,- USD/rok


V rámci výběru uchazečů pak budou hodnoceny následující kvality:


  • Přínos výzkumu pro společnost

0-30 bodů

  • Vůdčí schopnosti (vůdčí potenciál)

0-30 bodů

  • Dosavadní akademické aktivity

0-20 bodů

  • Smysluplnost zahraničního výjezdu

0-20 bodů

  • Představení dizertační práce (hodnoceno pouze v rámci rektorátního kola)

0-30 bodů
Kontaktní osoba

Mgr. Ivana Metelková

tel: 221900215, 777 654516, e-mail: ivana.metelkova@pedf.cuni.cz

Poslední změna: 8. duben 2024 11:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: