Stipendium Karla Janečka

pro akademický rok 2022/23 (scroll down for English and German) - PŘIHLÁŠKY UZAVŘENY

Během doktorského studia máte díky Nadaci Lilie & Karla Janečkových možnost získat stipendium ve výši 10 368 Kč měsíčně.

Stipendium v akademickém roce 2022/2023 je určeno dvěma studentům, kteří jsou přijati k doktorskému studiu (prezenční forma) nebo jsou již doktorandy 1. a 2. ročníků doktorského studia na Pedagogické fakultě UK, v magisterském studiu dosáhli výborných výsledků a splnili individuální studijní plán v akademické roce 2021/2022 s hodnocením A.


Příjem přihlášek ke Stipendiu Nadace Lilie & Karla Janečkových byl uzavřen. Děkujeme všem, kteří se do výběrového řízení přihlásili. Nakonec se sešlo deset velmi kvalitních projektů.


Výběrová komise obodovala všechny žádosti a postoupila do druhého kola čtyři projekty, které získaly devět z deseti možných bodů. Následně komise hlasováním vybrala dva stipendisty. Jsou jimi:


MgA. Michaela Kuříková z Katedry výtvarné výchovy a Mgr. Karolína Mottlová z Katedry matematiky a didaktiky matematiky.Oběma srdečně blahopřejeme.


Anotace vítězných projektů najdete zde.

Kontaktní osoba

Mgr. Ivana Metelková

manažerka vědeckých projektů

tel: 221900215, e-mail: ivana.metelkova@pedf.cuni.czEN:

Application process is finished, the winners can be seen on the top of the pagePoslední změna: 4. červenec 2022 14:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: