Úřední deska

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

Opatření děkana

ČísloNázevÚčinnost
22/2019 Opatření děkana č. 22/2019 Pro výkon spisové služby na Pedagogické fakultě UK_příloha 8. 10. 2019
22/2019 Opatření děkana č. 22/2019 Pro výkon spisové služby na Pedagogické fakultě UK 8. 10. 2019
21/2019 Opatření děkana č. 21/2019 Organizace fakultních akcí_příloha č. 1 8. 10. 2019
21/2019 Opatření děkana č. 21/2019 Organizace fakultních akcí 8. 10. 2019
20/2019 Opatření děkana č. 20/2019 K zahraničním pracovním cestám zaměstnanců PedF UK_příloha č. 5 žádost o zrušení/změnu termínu zahraniční pracovní cesty 3. 09. 2019
20/2019 Opatření děkana č. 20/2019 K zahraničním pracovním cestám zaměstnanců PedF UK_příloha č. 4 cestovní zpráva ze zahraniční pracovní cesty 3. 09. 2019
20/2019 Opatření děkana č. 20/2019 K zahraničním pracovním cestám zaměstnanců PedF UK_příloha č. 3 žádost o povolení k použití vlastního motorového vozidla 3. 09. 2019
20/2019 Opatření děkana č. 20/2019 K zahraničním pracovním cestám zaměstnanců PedF UK_příloha č. 2 cestovní příkaz k zahraniční cestě 3. 09. 2019
20/2019 Opatření děkana č. 20/2019 K zahraničním pracovním cestám zaměstnanců PedF UK_příloha č. 1 žádost o povolení zahraniční pracovní cesty 3. 09. 2019
20/2019 Opatření děkana č. 20/2019 K zahraničním pracovním cestám zaměstnanců PedF UK 3. 09. 2019
19/2019 Opatření děkana č. 19/2019 Změna harmonogramu organizace přijímacího řízení pro rok 2019/2020_Příloha15. 08. 2019
19/2019 Opatření děkana č. 19/2019 Změna harmonogramu organizace přijímacího řízení pro rok 2019/202015. 08. 2019
18/2019 Opatření děkana č. 18/2019 Doplnění počtu přijatých uchazečů dle čl. 9 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy ze dne 8. února 2018_příloha 9. 08. 2019
18/2019 Opatření děkana č. 18/2019 Doplnění počtu přijatých uchazečů dle čl. 9 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy ze dne 8. února 2018 9. 08. 2019
17/2019 Opatřeni děkana č. 17/2019 Příloha č. 1 Formulář k registraci do rejstříku fakultních spolků19. 07. 2019
17/2019 Opatření děkana č. 17/2019 Fakultní studentské spolky19. 07. 2019
16/2019 Opatreni dekana č. 16/2019 Zmena harmonogramu akademickeho roku 2018/2019_priloha c. 1 4. 07. 2019
16/2019 Opatreni dekana č. 16/2019 Zmena harmonogramu akademickeho roku 2018/2019 4. 07. 2019
15/2019 Opatření děkana č. 15/2019 Harmonogram pedagogických praxí, kurzů a exkurzí v akademickém roce 2019/202027. 06. 2019
14/2019 Opatření děkana č. 14/2019 Harmonogram akademického roku 2019/202019. 06. 2019
13/2019 Opatření děkana č. 13/2019 Harmonogram hodnocení výuky studenty bakalářského a magisterského studia za letní semestr 2018/201920. 05. 2019
12/2019 Opatření děkana č. 12/2019 Upuštění od ověřování podmínek přijímacího řízení zkouškou pro akademický rok 2019/2020 ve vybraných oborech29. 04. 2019
11/2019 Opatření děkana č. 11/2019 Harmonogram organizace přijímacího řízení pro rok 2019/2018. 04. 2019
10/2019 Opatření děkana č. 10/2019 Pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky na Pedagogické fakultě UK16. 04. 2019
9/2019 Opatření děkana č. 9/2019 Ke stanovení výše poplatků a úhrady služeb v souvislosti s konáním státní rigorózní zkoušky16. 04. 2019
8/2019 Opatření děkana č. 8/2019 Provozní a výpůjční řád Knihovny PedF UK_Příloha č. 2 Přihláška do knihovny26. 02. 2019
8/2019 Opatření děkana č. 8/2019 Provozní a výpůjční řád Knihovny PedF UK_Příloha č.1 Prohlášení kolektivního uživatele meziknihovních služeb26. 02. 2019
8/2019 Opatření děkana č. 8/2019 Provozní a výpůjční řád Knihovny PedF UK26. 02. 2019
7/2019 Opatření děkana č. 7/2019 Pravidla zřizování a jednání studentských oborových rad a neformálních studentských spolků_příloha11. 02. 2019
7/2019 Opatření děkana č. 7/2019 Pravidla zřizování a jednání studentských oborových rad a neformálních studentských spolků11. 02. 2019
6/2019 Opatření děkana č. 6/2019 Fakultní studentské spolky_příloha11. 02. 2019
6/2019 Opatření děkana č. 6/2019 Fakultní studentské spolky11. 02. 2019
5/2019 Opatření děkana č. 5/2019 pro výplaty mezd v roce 2019 (veřejnosti nepřístupné) 8. 02. 2019
4/2019 Opatření děkana č. 4 k plánování a čerpání dovolené zaměstnanci Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v roce 2019 8. 02. 2019
3/2019 Opatření děkana č. 3/2019 K náležitostem žádosti o uznání splnění kontroly studia předmětu21. 01. 2019
3/2019 Opatření děkana č. 2/2019_Dodatek č. 1 k Opatření děkana č. 6/2017 K zahraničním pracovním cestám zaměstnanců PedF UK15. 01. 2019
2/2019 Opatření děkana č. 1/2019_ Příloha č. 1 SMLOUVA o úhradě výdajů na cestu pro osoby, které nejsou v pracovně právním vztahu k Pedagogické fakultě UK 15. 01. 2019
01/2019 Opatření děkana č. 1/2019 Cestovní výdaje osob, které nejsou v pracovně právním vztahu k Pedagogické fakultě UK a studentů15. 01. 2019

Informace tajemníka fakulty

ČísloNázevÚčinnost
05/2019 PPT č. 3/2019_Proplacení členského poplatku zaměstnanci_příloha č. 114. 05. 2019
05/2019 PPT č. 3/2019_Proplacení členského poplatku zaměstnanci14. 05. 2019
04/2019 PPT č. 2/2019_Nákupy komodit, příp. služeb na základě uzavřených rámcových smluv na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy 17. 04. 2019
04/2019 PPT č. 2/2019_ Příloha č.117. 04. 2019
03/2019 PPT č. 1/2019 Provozní řád prodejny Vydavatelství18. 03. 2019

Státní závěrečné zkoušky, státní rigorózní zkoušky

ČísloNázevÚčinnost
10/2019 Harmonogram SZZ pro zimní období akademického roku 2019/20 2. 10. 2019
07/2019 Státní rigorózní zkoušky a obhajoby prací v termínu 2.–13. 9. 201923. 07. 2019
05/2019 Harmonogram SZZ pro letní období akademického roku 2018/19 - podzimní termín31. 05. 2019
02/2019 Harmonogram SZZ pro letní období akademického roku 2018/1919. 02. 2019
01/2019 Státní rigorózní zkoušky a obhajoby prací v termínu 4.–8. 2. 2019 4. 01. 2019

Nedoručená rozhodnutí

ČísloNázevÚčinnost
10/2019 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 18. 10. 2019
10/2019 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – přezkum18. 10. 2019
10/2019 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky18. 10. 2019
10/2019 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky11. 10. 2019
10/2019 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 11. 10. 2019
10/2019 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky 4. 10. 2019
10/2019 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 4. 10. 2019
09/2019 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 27. 09. 2019
09/2019 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky27. 09. 2019
09/2019 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 13. 09. 2019
09/2019 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 6. 09. 2019
09/2019 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky 6. 09. 2019
08/2019 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení16. 08. 2019
08/2019 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – přezkum16. 08. 2019
08/2019 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 9. 08. 2019
08/2019 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 2. 08. 2019
07/2019 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky29. 07. 2019
07/2019 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 29. 07. 2019
07/2019 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení19. 07. 2019
07/2019 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení12. 07. 2019
06/2019 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 21. 06. 2019
06/2019 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – přezkum21. 06. 2019
06/2019 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky21. 06. 2019
06/2019 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky 7. 06. 2019
05/2019 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky31. 05. 2019
05/2019 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení31. 05. 2019
05/2019 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky17. 05. 2019
05/2019 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení17. 05. 2019
05/2019 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 10. 05. 2019
04/2019 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 26. 04. 2019
04/2019 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky 5. 04. 2019
04/2019 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 5. 04. 2019
03/2019 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky29. 03. 2019
03/2019 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 29. 03. 2019
03/2019 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 22. 03. 2019
03/2019 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení18. 03. 2019
03/2019 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělen 8. 03. 2019
02/2019 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení22. 02. 2019
02/2019 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky22. 02. 2019
02/2019 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky15. 02. 2019
02/2019 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení15. 02. 2019
02/2019 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 8. 02. 2019
01/2019 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení18. 01. 2019
01/2019 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky11. 01. 2019
01/2019 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 11. 01. 2019
01/2019 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky 4. 01. 2019
01/2019 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 4. 01. 2019

Výběrová řízení - personální

ČísloNázevÚčinnost
10/2019 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa docenta/docentky na Katedře chemie a didaktiky chemie10. 10. 2019
10/2019 Výběrové řízení na obsazení místa referenta/referentky Centra celoživotního vzdělávání 9. 10. 2019
09/2019 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa asistenta/asistentky na Katedře chemie a didaktiky chemie11. 09. 2019
09/2019 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků - asistentů/asistentek na Katedře speciální pedagogiky 9. 09. 2019
08/2019 Výběrové řízení na místo docenta/docentky na Katedře chemie a didaktiky chemie26. 08. 2019
08/2019 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa docenta/docentky na Katedře andragogiky a managementu vzdělávání 8. 08. 2019
08/2019 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na Katedře českého jazyka 8. 08. 2019
07/2019 Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků na Katedře speciální pedagogiky19. 07. 2019
07/2019 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst vedoucího katedry a profesora na Katedře tělesné výchovy11. 07. 2019
07/2019 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků na Katedře preprimární a primární pedagogiky11. 07. 2019
07/2019 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa akademického pracovníka - asistenta/asistentky na Katedře biologie a environmentálních studií11. 07. 2019
07/2019 Výběrové řízení na místo asistenta/asistentky na Katedře chemie a didaktiky chemie 3. 07. 2019
06/2019 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa vedoucího/vedoucí Střediska pedagogické praxe28. 06. 2019
06/2019 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na Katedře české literatury27. 06. 2019
06/2019 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa vedoucího/vedoucí Katedry preprimární a primární pedagogiky25. 06. 2019
06/2019 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na Katedře občanské výchovy a filozofie19. 06. 2019
06/2019 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na Katedře dějin a didaktiky dějepisu14. 06. 2019
06/2019 Výběrové řízení na místo odborného asistenta/odborné asistentky na Katedře českého jazyka 6. 06. 2019
06/2019 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání 5. 06. 2019
06/2019 Výběrové řízení na místo referanta/referentky pro podporu vědecké činnosti 4. 06. 2019
06/2019 Výběrové řízení na místo odborného pracovníka/odborné pracovnice Střediska pedagogické praxe 4. 06. 2019
06/2019 Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka - vedoucí/ho Katedry tělesné výchovy 3. 06. 2019
05/2019 Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků na Katedře preprimární a primární pedagogiky30. 05. 2019
05/2019 Výběrové řízení na obsazení místa asistenta/asistentky na Katedře biologie a environmentálních studií30. 05. 2019
05/2019 Výběrové řízení na obsazení místa profesora či docenta na Katedře tělesné výchovy30. 05. 2019
05/2019 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků na Katedře anglického jazyka a literatury29. 05. 2019
05/2019 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa vedoucího/vedoucí Katedry rusistiky a linqvodidaktiky29. 05. 2019
05/2019 Výběrové řízení na obsazení místa docenta/docentky na Katedře andragogiky a managementu vzdělávání29. 05. 2019
05/2019 Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka - vedoucího/vedoucí Střediska pedagogické praxe16. 05. 2019
05/2019 Výběrové řízení na obsazení místa vedoucího/vedoucí katedry preprimární a primární pedagogiky13. 05. 2019
05/2019 Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře dějin a didaktiky dějepisu 2. 05. 2019
04/2019 Výběrové řízení na obsazení místa vedoucího/vedoucí katedry rusistiky a linqvodidaktiky26. 04. 2019
04/2019 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa lektora/lektorky na katedře germanistiky23. 04. 2019
04/2019 Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávaní18. 04. 2019
04/2019 Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře české literatury16. 04. 2019
04/2019 Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře občanské výchovy a filozofie12. 04. 2019
04/2019 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků na katedře preprimární a primární pedagogiky10. 04. 2019
03/2019 Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků na katedře anglického jazyka a literatury29. 03. 2019
03/2019 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře speciální pedagogiky18. 03. 2019
03/2019 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa vedoucího/vedoucí Centra celoživotního vzdělávání18. 03. 2019
03/2019 Výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího Centra celoživotního vzdělávání14. 03. 2019
03/2019 Výběrové řízení na místo samostatného odborného pracovníka/pracovnice studijního oddělení 5. 03. 2019
02/2019 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře andragogiky a managementu vzdělávání27. 02. 2019
02/2019 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa vedoucího/vedoucí katedry germanistiky26. 02. 2019
02/2019 Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka - lektora/lektorky na katedře germanistiky21. 02. 2019
02/2019 Auswahlverfahren für die Stelle eines akademischen Mitarbeiters – LektorIn 221. 02. 2019
02/2019 Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků na katedře preprimární a primární pedagogiky13. 02. 2019
02/2019 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa lektora/lektorky na katedře hudební výchovy12. 02. 2019
02/2019 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst asistentů/asistentek na katedře pedagogiky 7. 02. 2019
02/2019 Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře speciální pedagogiky 7. 02. 2019
01/2019 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa asistenta/asistentky na katedře výtvarné výchovy29. 01. 2019
01/2019 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře matematiky a didaktiky matematiky 9. 01. 2019
01/2019 Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka - vedoucího/vedoucí katedry germanistiky 9. 01. 2019
01/2019 Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře andragogiky a managementu vzdělávání 8. 01. 2019
01/2019 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře hudební výchovy 3. 01. 2019

Obecné informace

ČísloNázevÚčinnost
03/2019 Protokol o průběhu a výsledcích voleb do Akademického senátu20. 03. 2019
01/2019 Vyhlášení voleb do AS 9. 01. 2019

Volby děkana

ČísloNázevÚčinnost
09/2019 Vyhlášení termínu projednávání návrhu na jmenování děkana fakulty12. 09. 2019

Poplatky za studium

ČísloNázevÚčinnost
03/2019 Výše poplatků za studium na PedF UK pro akademický rok 2019/2020 5. 03. 2019

Zápisy z jednání dalších poradních orgánů

ČísloNázevÚčinnost
05/2019 Zápis ze zasedání komise pro hodnocení výuky studenty 17. 4. 201920. 05. 2019
01/2019 Zápis ze zasedání komise pro hodnocení výuky studenty 27. 11. 201814. 01. 2019

Senát - materiály k projednání

ČísloNázevÚčinnost
09/2019 Návrh na zrušení pracoviště10. 09. 2019
05/2019 Pravidla pro organizaci studia na PedF UK21. 05. 2019
05/2019 Dílčí změna pravidel pro organizaci studia na PedF UK21. 05. 2019
04/2019 Tabulky VZH 201823. 04. 2019
04/2019 Výroční zpráva o hospodaření za rok 201823. 04. 2019
04/2019 Rozpis 2018 po úpravách, výsledovka 2018, návrh rozpisu 2019 23. 04. 2019
03/2019 Jednací řád Vědecké rady PedF UK 27. 03. 2019

Zápisy z jednání kolegia děkana

ČísloNázevÚčinnost
06/2019 Zápis z jednání kolegia 4. 6. 2019 6. 06. 2019
05/2019 Zápis z jednání kolegia 21. 5. 201928. 05. 2019
05/2019 Zápis z jednání kolegia 7. 5. 201928. 05. 2019
05/2019 Zápis z jednání kolegia 23. 4. 2019 9. 05. 2019
04/2019 Zápis z jednání kolegia 9. 4. 201918. 04. 2019
03/2019 Zápis z jednání kolegia 12. 3. 201922. 03. 2019
03/2019 Zápis z jednání kolegia 26. 2. 2019 6. 03. 2019
02/2019 Zápis z jednání kolegia 12. 2. 201925. 02. 2019
02/2019 Zápis z jednání kolegia 29. 1. 2019 4. 02. 2019
01/2019 Zápis z kolegia děkana 15.1. 201929. 01. 2019

Termíny zasedání akademického senátu

ČísloNázevÚčinnost
09/2019 Termíny zasedání akademického senátu16. 09. 2019
01/2019 Termíny zasedání akademického senátu 3. 01. 2019

Termíny zasedání vědecké rady

ČísloNázevÚčinnost
01/2019 Termíny zasedání VR PedF UK v roce 2019 9. 01. 2019

Termíny zasedání kolegia děkana

ČísloNázevÚčinnost
01/2019 Termíny zasedání kolegia děkana16. 01. 2019

Termíny zasedání komise pro fakultní Agon

ČísloNázevÚčinnost
05/2019 Agon – výzva pro rok 201929. 05. 2019
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: