Úřední deska

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

Opatření děkana

ČísloNázevÚčinnost
5/2024 Opatření děkana č. 5/2024 Harmonogram organizace přijímacího řízení pro rok 2024/202513. 03. 2024
4/2024 Opatření děkana č. 4/2024 k plánování a čerpání dovolené zaměstnanci Pedagogické fakulty UK v roce 202411. 03. 2024
3/2024 Opatření děkana č. 3/2024_Organizační směrnice, Organizační zabezpečení BOZP a PO_příloha č. 2 (Záznam o úrazu - hlášení změn) 7. 03. 2024
3/2024 Opatření děkana č. 3/2024_Organizační směrnice, Organizační zabezpečení BOZP a PO_příloha č. 1 (Záznam o úrazu) 7. 03. 2024
3/2024 Opatření děkana č. 3/2024_Organizační směrnice, Organizační zabezpečení BOZP a PO 7. 03. 2024
2/2024 Opatření děkana č. 2/2024 Pro poskytování a čerpání dnů osobního volna a rozvoje zaměstnanci PedF UK 1. 03. 2024
01/2024 Opatření děkana č. 1/2024 pro výplaty mezd v roce 2024 (veřejnosti nepřístupné) 12. 01. 2024

Státní zkoušky, státní rigorózní zkoušky

ČísloNázevÚčinnost
01/2024 Harmonogram SZ pro letní semestr akademického roku 2023/2024 (letní termín)31. 01. 2024
01/2024 Státní rigorózní zkoušky a obhajoby prací v termínu 5.–9. 2. 2024 5. 01. 2024

Nedoručená rozhodnutí

ČísloNázevÚčinnost
04/2024 Nedoručené písemnosti - Oddělení pro vědeckou činnost25. 04. 2024
03/2024 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení22. 03. 2024
03/2024 Rozhodnutí o ukončení studia - Oddělení pro vědeckou činnost25. 04. 2024
02/2024 Rozhodnutí o ukončení studia - Oddělení pro vědeckou činnost14. 04. 2024
01/2024 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení19. 01. 2024
01/2024 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 12. 01. 2024
01/2024 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 5. 01. 2024

Výběrová řízení - personální

ČísloNázevÚčinnost
04/2024 Výsledek VŘ: odborný asistent/odborná asistentka na katedře andragogiky a managementu vzdělávání 9. 04. 2024
04/2024 VŘ: odborný asistent/odborná asistentka nebo asistent/asistentka na katedře preprimární a primární pedagogiky 9. 04. 2024
03/2024 VŘ: akademičtí pracovníci na katedře tělesné výchovy20. 03. 2024
03/2024 VŘ: akademičtí pracovníci na katedře chemie a didaktiky chemie19. 03. 2024
03/2024 VŘ: akademický pracovník - vedoucí katedry chemie a didaktiky chemie11. 03. 2024
03/2024 Výsledek VŘ: asistent/asistentka na katedře preprimární a primární pedagogiky 5. 03. 2024
03/2024 VŘ: odborný asistent/odborná asistentka na katedře andragogiky a managementu vzdělávání 4. 03. 2024
02/2024 VŘ: akademický pracovník - vedoucí katedry občanské výchovy a filozofie19. 02. 2024
02/2024 VŘ: asistent/asistentka (akademický pracovník) na katedře informačních technologií a technické výchovy19. 02. 2024
01/2024 VŘ: akademický pracovník/akademická pracovnice (asistent/asistentka) na katedře preprimární a primární pedagogiky14. 01. 2024
01/2024 Výsledek VŘ: odborný asistent/odborná asistentka na katedře preprimární a primární pedagogiky 4. 01. 2024
01/2024 výsledek VŘ: odborný asistent/odborná asistentka na katedře andragogiky a managementu vzdělávání 2. 01. 2024
01/2024 Výsledek VŘ: odborný asistent/odborná asistentka na katedře českého jazyka 2. 01. 2024

Obecné informace

ČísloNázevÚčinnost
03/2024 Kandidátní listina pro volby do AS UK 8. 03. 2024

Volby děkana

ČísloNázevÚčinnost
02/2024 Protokol o průběhu a výsledcích projednávání návrhu na jmenování děkana PedF UK27. 02. 2024
01/2024 Volby děkana_Antonín Jančařík12. 01. 2024
01/2024 Volby děkana_Jaroslav Veteška12. 01. 2024
01/2024 Volby děkana_Martin Bílek12. 01. 2024

Poplatky za studium

ČísloNázevÚčinnost
02/2024 Výše poplatků za studium na PedF UK pro akademický rok 2024/2025 1. 10. 2024
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: