Úřední deska

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

Opatření děkana

ČísloNázevÚčinnost
19/2023 Opatření děkana č. 19/2023 Organizační řád Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy_příloha č. 2 1. 10. 2023
19/2023 Opatření děkana č. 19/2023 Organizační řád Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy_příloha č. 1 1. 10. 2023
19/2023 Opatření děkana č. 19/2023 Organizační řád Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 1. 10. 2023
18/2023 Opatření děkana č. 18/2023 Zápis předmětů v magisterském studijním programu Učitelství pro 1. stupeň základní školy v prezenční i kombinované formě studia13. 09. 2023
17/2023 Opatření děkana č. 17/2023 Ke stanovení výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením pro studijní programy uskutečňované v cizím jazyce 1. 10. 2023
16/2023 Opatření děkana č. 16/2023 Doplnění počtu přijatých uchazečů dle čl. 9 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče UK ze dne 8. února 2018 7. 08. 2023
15/2023 Opatření děkana č. 15/2023 Ke stanovení výše poplatků a úhrady služeb v souvislosti s konáním státní rigorózní zkoušky 1. 10. 2023
14/2023 Opatření děkana č. 14/2023 Standardy doktorského studia na PedF UK 24. 07. 2023
13/2023 Opatření děkana č. 13/2023 Harmonogram pedagogických praxí, kurzů a exkurzí v akademickém roce 2023/2024 na Pedf UK pro prezenční i kombinovanou formu studia23. 06. 2023
12/2023 Opatření děkana č. 12/2023 Harmonogram akademického roku 2023/2024 na PedF UK pro prezenční i kombinovanou formu studia 7. 06. 2023
11/2023 Opatření děkana č. 11/2023 Harmonogram akademického roku 2023/2024 na PedF UK pro prezenční i kombinovanou formu doktorského studia29. 05. 2023
10/2023 Opatření děkana č. 10/2023 Návštěvní řád krytého plaveckého bazénu v Brandýse nad Labem_Příloha č. 116. 05. 2023
10/2023 Opatření děkana č. 10/2023 Návštěvní řád krytého plaveckého bazénu v Brandýse nad Labem16. 05. 2023
9/2023 Opatření děkana č. 9/2023 Stanovení výše úhrad od studentů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy16. 05. 2023
8/2023 Opatření děkana č. 8/2023 Harmonogram hodnocení výuky studenty za letní semestr 2022/202315. 05. 2023
7/2023 Opatření děkana č. 7/2023 Výběrové řízení na přidělení finančních prostředků pro realizaci tvůrčího volna pro zimní semestr 2023/2024 3. 05. 2023
6/2023 Opatření děkana č. 6/2023 Pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky na Pedagogické fakultě UK 1. 05. 2023
5/2023 Opatření děkana č. 5/2023 Pro poskytování a čerpání dnů osobního rozvoje zaměstnanci Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy13. 04. 2023
4/2023 Opatření děkana č. 4/2023 Harmonogram organizace přijímacího řízení 2023/2024 23. 02. 2023
3/2023 Opatření děkana č. 3/2023 k plánování a čerpání dovolené zaměstnanci Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v roce 202322. 02. 2023
2/2023 Opatření děkana č. 2/2023 Odpisový plán UK PedF 1. 02. 2023
01/2023 Opatření děkana č. 1/2023 pro výplaty mezd v roce 2023 (veřejnosti nepřístupné) 2. 01. 2023

Informace tajemníka fakulty

ČísloNázevÚčinnost
05/2023 Provozní pokyn tajemníka č. 1/2023 Nákupy komodit, příp. služeb na základě uzavřených rámcových smluv na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy 3. 05. 2023

Státní zkoušky, státní rigorózní zkoušky

ČísloNázevÚčinnost
09/2023 Harmonogram SZ pro zimní semestr akademického roku 2023/2024 (zimní termín)21. 09. 2023
07/2023 Státní rigorózní zkoušky a obhajoby prací v termínu 4.–15. 9. 2023 3. 07. 2023
06/2023 Harmonogram SZ pro letní semestr akademického roku 2022/2023 (podzimní termín) 1. 06. 2023
02/2023 Harmonogram SZ pro letní semestr akademického roku 2022/2023 (letní termín) 28. 02. 2023

Nedoručená rozhodnutí

ČísloNázevÚčinnost
09/2023 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení15. 09. 2023
08/2023 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení18. 08. 2023
08/2023 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 9. 08. 2023
07/2023 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení28. 07. 2023
07/2023 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení21. 07. 2023
07/2023 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení14. 07. 2023
06/2023 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení16. 06. 2023
05/2023 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení26. 05. 2023
05/2023 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 12. 05. 2023
04/2023 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení21. 04. 2023
03/2023 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení31. 03. 2023
03/2023 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 3. 03. 2023
02/2023 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 3. 02. 2023
01/2023 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení20. 01. 2023

Výběrová řízení - personální

ČísloNázevÚčinnost
09/2023 Výsledek VŘ: akademičtí pracovníci na katedře speciální pedagogiky14. 09. 2023
09/2023 Výsledek VŘ: akademičtí pracovníci na katedře psychologie14. 09. 2023
09/2023 Výsledek VŘ: akademičtí pracovníci na katedře tělesné výchovy14. 09. 2023
08/2023 VŘ: akademičtí pracovníci na katedře speciální pedagogiky 2. 08. 2023
07/2023 Výsledek VŘ: odborný asistent/odborná asistentka na katedře preprimární a primární pedagogiky27. 07. 2023
07/2023 Výsledek VŘ: akademičtí pracovníci na katedře občanské výchovy a filozofie11. 07. 2023
07/2023 Výsledek VŘ: akademičtí pracovníci na katedře anglického jazyka a literatury11. 07. 2023
07/2023 Výsledek VŘ: lektor - akademický pracovník na katedře pedagogiky11. 07. 2023
07/2023 Výsledek VŘ: akademičtí pracovníci na katedře biologie a environmentálních studií11. 07. 2023
06/2023 Výsledek VŘ: odborný asistent/odborná asistentka na katedře českého jazyka27. 06. 2023
06/2023 VŘ: akademičtí pracovníci na katedře tělesné výchovy15. 06. 2023
06/2023 VŘ: odborný asistent/odborná asistentka nebo asistent/asistentka na katedře preprimární a primární pedagogiky 5. 06. 2023
05/2023 VŘ: lektor/akademický pracovník na katedře pedagogiky25. 05. 2023
05/2023 VŘ: akademičtí pracovníci na katedře psychologie25. 05. 2023
05/2023 VŘ: odborný asistent/odborná asistentka, docent/docentka na katedře českého jazyka 17. 05. 2023
05/2023 VŘ: odborný asistent/odborná asistentka na katedře občanské výchovy a filozofie17. 05. 2023
05/2023 VŘ: akademičtí pracovníci na katedře občanské výchovy a filozofie 7. 05. 2023
05/2023 VŘ: akademičtí pracovníci na katedře anglického jazyka a literatury (1x postdoc) 7. 05. 2023
04/2023 VŘ: akademičtí pracovníci na katedře biologie a environmentálních studií 17. 04. 2023
04/2023 VŘ: docent/docentka nebo odborný asistent/odborná asistentka na katedře preprimární a primární pedagogiky 5. 04. 2023
03/2023 Výsledek VŘ: odborný asistent/odborná asistentka na katedře germanistiky 9. 03. 2023
01/2023 VŘ: odborný asistent/odborná asistentka na katedře germanistiky 31. 01. 2023
01/2023 VŘ: referent/ka pro podporu vědecké činnosti 9. 01. 2023

Obecné informace

ČísloNázevÚčinnost
09/2023 Vyhlášení termínu a místa konání voleb do AS UK21. 09. 2023
05/2023 Poskytnuté informace: Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 5. 05. 2023
03/2023 Kandidátní listina pro volby do akademického senátu UK PedF - III. kurie zaměstnanecká 9. 03. 2023
03/2023 Kandidátní listina pro volby do akademického senátu UK PedF - studentská kurie 9. 03. 2023
02/2023 Kandidátní listina pro doplňující volby do akademického senátu UK PedF - I. kurie zaměstnanecká 2. 02. 2023
02/2023 Kandidátní listina pro doplňující volby do akademického senátu UK PedF - studentská kurie 2. 02. 2023

Zápisy z jednání dalších poradních orgánů

ČísloNázevÚčinnost
08/2023 Zápis z jednání přijímací komise 3. 8. 2023 3. 08. 2023
07/2023 Zápis z jednání přijímací komise 29. 6. 202329. 06. 2023
05/2023 Zápis z jednání komise pro hodnocení výuky studenty 11. 5. 2023 11. 05. 2023
03/2023 Zápis z jednání dislokační komise 28.02.2023 9. 03. 2023

Zápisy z jednání kolegia děkana

ČísloNázevÚčinnost
07/2023 Zápis z jednání kolegia 20.06.202320. 06. 2023
05/2023 Zápis z jednání kolegia 25.04.202312. 05. 2023
05/2023 Zápis z jednání kolegia 28.03.202315. 04. 2023
03/2023 Zápis z jednání kolegia 28.02.202315. 03. 2023
03/2023 Zápis z jednání kolegia 31.01.202331. 01. 2023

Termíny zasedání akademického senátu

ČísloNázevÚčinnost
03/2023 Zasedání akademického senátu 20.06.202320. 06. 2023
03/2023 Zasedání akademického senátu 06.06.2023 6. 06. 2023
03/2023 Zasedání akademického senátu 23.05.202323. 05. 2023
03/2023 Zasedání akademického senátu 09.05.2023 9. 05. 2023
03/2023 Zasedání akademického senátu 25.04.202325. 04. 2023
03/2023 Zasedání akademického senátu 11.04.202311. 04. 2023
01/2023 Zasedání akademického senátu 28.03.202328. 03. 2023
01/2023 Zasedání akademického senátu 14.03.202314. 03. 2023
01/2023 Zasedání akademického senátu 28.02.202328. 02. 2023
01/2023 Zasedání akademického senátu 14.02.202314. 02. 2023
01/2023 Zasedání akademického senátu 31.01.202331. 01. 2023
01/2023 Zasedání akademického senátu 17.01.202316. 01. 2023

Termíny zasedání vědecké rady

ČísloNázevÚčinnost
01/2023 Zasedání Vědecké rady 22.6.202311. 01. 2023
01/2023 Zasedání Vědecké rady 20.4.202311. 01. 2023
01/2023 Zasedání Vědecké rady 9.2.202311. 01. 2023

Termíny zasedání kolegia děkana

ČísloNázevÚčinnost
01/2023 Kolegium děkana 20.06.202311. 01. 2023
01/2023 Kolegium děkana 25.04.202311. 01. 2023
01/2023 Kolegium děkana 28.03.202211. 01. 2023
01/2023 Kolegium děkana 28.02.202311. 01. 2023
01/2023 Kolegium děkana 31.01.202311. 01. 2023
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: