Úřední deska

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

Opatření děkana

ČísloNázevÚčinnost
01/2020 Opatření děkana č. 1/2020 Harmonogram hodnocení výuky studenty za zimní semestr 2019/2020 8. 01. 2020

Státní závěrečné zkoušky, státní rigorózní zkoušky

ČísloNázevÚčinnost
01/2020 Státní rigorózní zkoušky a obhajoby prací v termínu 3.–7. 2. 2020 1. 01. 2020

Nedoručená rozhodnutí

ČísloNázevÚčinnost
01/2020 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 17. 01. 2020
01/2020 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky10. 01. 2020
01/2020 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení10. 01. 2020

Výběrová řízení - personální

ČísloNázevÚčinnost
01/2020 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře psychologie13. 01. 2020
01/2020 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky katedře speciální pedagogiky10. 01. 2020

Volby děkana

ČísloNázevÚčinnost
01/2020 Rozhodnutí o svolání shromáždění akademické obce15. 01. 2020

Termíny zasedání akademického senátu

ČísloNázevÚčinnost
01/2020 Termíny zasedání akademického senátu13. 01. 2020
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: