Úřední deska

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

Opatření děkana

ČísloNázevÚčinnost
01/2022 Opatření děkana č. 1/2022 pro výplaty mezd v roce 2022 (veřejnosti nepřístupné) 4. 01. 2022

Informace tajemníka fakulty

ČísloNázevÚčinnost
01/2022 Dodatek č. 1 k PPT č. 1/2021 Nákupy komodit, příp. služeb na základě uzavřených rámcových smluv na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy_příloha č. 1 6. 01. 2022
01/2022 Dodatek č. 1 k PPT č. 1/2021 Nákupy komodit, příp. služeb na základě uzavřených rámcových smluv na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy 6. 01. 2022

Nedoručená rozhodnutí

ČísloNázevÚčinnost
01/2022 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky14. 01. 2022
01/2022 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení14. 01. 2022
01/2022 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky 7. 01. 2022
01/2022 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 7. 01. 2022

Výběrová řízení - personální

ČísloNázevÚčinnost
01/2022 Výsledek VŘ: odborný asistent/odborná asistentka na Katedře speciální pedagogiky20. 01. 2022
01/2022 VŘ: odborný asistent/odborná asistentka na Katedře anglického jazyka a literatury16. 01. 2022
01/2022 VŘ: vedoucí katedry germanistiky14. 01. 2022
01/2022 VŘ: odborný asistent/odborná asistentka na Katedře andragogiky a managementu vzdělávání 5. 01. 2022

Obecné informace

ČísloNázevÚčinnost
01/2022 Vyhlášení voleb do Akademického senátu 202218. 01. 2022

Zápisy z jednání dalších poradních orgánů

ČísloNázevÚčinnost
01/2022 Zápis ze zasedání komise pro hodnocení výuky studenty 4. 1. 2022 4. 01. 2022
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: