Úřední deska

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

Opatření děkana

ČísloNázevÚčinnost
7/2020 Opatření děkana č. 7/2020 Změna harmonogramu akademického roku 2019/2020_Příloha č. 127. 03. 2020
7/2020 Opatření děkana č. 7/2020 Změna harmonogramu akademického roku 2019/202027. 03. 2020
6/2020 Opatření děkana č. 6/2020 k plánování a čerpání dovolené zaměstnanci Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v roce 202014. 02. 2020
5/2020 Opatření děkana č. 5/2020 Pro poskytování a čerpání dnů osobního rozvoje zaměstnanci Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 3. 02. 2020
4/2020 Opatření děkana č. 4/2020 Harmonogram organizace přijímacího řízení pro nově akreditované studijní programy27. 01. 2020
3/2020 Opatření děkana č. 3/2020 Harmonogram organizace přijímacího řízení pro rok 2020/2127. 01. 2020
2/2020 Opatření děkana č. 2/2020 pro výplaty mezd v roce 2020 (veřejnosti nepřístupné) 21. 01. 2020
01/2020 Opatření děkana č. 1/2020 Harmonogram hodnocení výuky studenty za zimní semestr 2019/2020 8. 01. 2020

Státní závěrečné zkoušky, státní rigorózní zkoušky

ČísloNázevÚčinnost
01/2020 Státní rigorózní zkoušky a obhajoby prací v termínu 3.–7. 2. 2020 1. 01. 2020

Nedoručená rozhodnutí

ČísloNázevÚčinnost
03/2020 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení25. 03. 2020
03/2020 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení18. 03. 2020
03/2020 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky13. 03. 2020
03/2020 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 13. 03. 2020
03/2020 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 6. 03. 2020
02/2020 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 28. 02. 2020
02/2020 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 21. 02. 2020
01/2020 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 24. 01. 2020
01/2020 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 17. 01. 2020
01/2020 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky10. 01. 2020
01/2020 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení10. 01. 2020

Výběrová řízení - personální

ČísloNázevÚčinnost
02/2020 Odborný asistent/odborná asistentka katedry výtvarné výchovy - Assistant Professor of the Department of Art Education20. 02. 2020
02/2020 Nástup: KAJL, Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D., odborný asistent20. 02. 2020
02/2020 Nástup: KITTV, prof. Ing. Boris Šimák, CSc.20. 02. 2020
02/2020 Nástup: KPSy, Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D., odborná asistentka20. 02. 2020
02/2020 Nástup: KSpPg, Mgr. Maria Zulić, odborná asistentka20. 02. 2020
02/2020 Nástup: KDDD, prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc., profesor20. 02. 2020
02/2020 Nástup: KDDD, Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D., odborný asistent20. 02. 2020
01/2020 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře anglického jazyka a literatury22. 01. 2020
01/2020 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa profesora/profesorky na katedře informačních technologií a technické výchovy22. 01. 2020
01/2020 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře psychologie13. 01. 2020
01/2020 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky katedře speciální pedagogiky10. 01. 2020

Obecné informace

ČísloNázevÚčinnost
01/2020 Vyhlášení voleb do Akademického senátu28. 01. 2020

Volby děkana

ČísloNázevÚčinnost
01/2020 Protokol o průběhu a výsledcích projednávání návrhu na jmenování děkana PedF UK28. 01. 2020
01/2020 Rozhodnutí o svolání shromáždění akademické obce15. 01. 2020

Poplatky za studium

ČísloNázevÚčinnost
03/2020 Výše poplatků za studium na PedF UK pro akademický rok 2020/202111. 03. 2020

Zápisy z jednání kolegia děkana

ČísloNázevÚčinnost
02/2020 Zápis z jednání kolegia 25.02.202028. 02. 2020
02/2020 Zápis z jednání kolegia 11.02.202014. 02. 2020
01/2020 Zápis z jednání kolegia 28.01.202031. 01. 2020
01/2020 Zápis z jednání kolegia 14.01.202017. 01. 2020

Termíny zasedání akademického senátu

ČísloNázevÚčinnost
01/2020 Termíny zasedání akademického senátu13. 01. 2020
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: